Huom! Oamkin blogi poistuu käytöstä
Osana verkkoympäristön uudistustyötä blogisivusto poistuu käytöstä 30.6.2024. Blogien kirjoittajat vastaavat omien tekstien talteenottamisesta ja arkistoimisesta. Ajankohtaisten blogien julkaisemista kannattaa tarjota Oamk Journalille. Blogi on saatavilla lukutilassa sisäverkosta 31.12.2024 saakka.

Opiskelijat uusien opiskelijoiden johtajina

Kirjoittajat
Julia Hyväri, konetekniikan opiskelija
Jussi Ylikulju, konetekniikan opiskelija
Tauno Jokinen, konetekniikan yliopettaja

Valmistumisen jälkeen ja joskus jo opintojen aikanakin koneinsinööri päätyy erilaisiin esimiestehtäviin. Tehtävänimikkeenä voi olla työnjohtaja, valmistuspäällikkö, tiimiesimies tai vastaava. Myös itsenäisessä asiantuntijatyössä ihmissuhdetaitojen hallitsemisella on suuri merkitys. Oulun ammattikorkeakoulun koneosastolla aloitettiin syksyllä 2017 uusi kurssi nimeltään Johtamisharjoittelu, jonka avulla halutaan vahvistaa opiskelijoiden valmiuksia toimia esimiehenä ja kykyä kehittää itsenäisesti omaa taitoaan ihmisten johtamisessa.

Julia Hyvärille kurssi oli monipuolinen ja antoisa kokemus. Kuva Tauno Jokinen

Kurssin avulla haluttiin myös edistää aloittavien opiskelijoiden sulautumista opiskelijayhteisöön ja aktiivisen ja yhteisöllisen opiskelukulttuurin syntymistä, jossa opiskelija ei ole opettamisen objekti vaan on oman oppimisensa täysivaltainen omistaja. Osaston henkilökunnan kokemuksen mukaan opiskelun alkuun liittyvä integroituminen opiskelijayhteisöön on vaikuttavin opiskelun onnistumista ennustava yksittäinen näkökulma.

Opintojakson nimeksi ja kantavaksi ajatukseksi muodostui Johtamisharjoittelu, jossa ylemmän vuosikurssin opiskelijat perehtyvät ihmisten johtamisen haasteisiin auttamalla uusia opiskelijoita aloittamaan opintonsa ja tutustumaan uuden opiskeluympäristön toimintakulttuuriin.

Kurssin kontaktiopetus sisälsi viikoittaisen lähiopetustunnin, jonka aikana käytiin läpi kurssin tavoitteet ja keskusteltiin harjoittelutehtävän etenemisestä. Johtajuuden käsitteisiin ja olemukseen paneuduttiin intensiivipäivän aikana keskustellen aiheesta opettajan ohjaamana.

Jussi Ylikuljuun opettaja-kunnan innostuneisuus posteriesityksen aikana teki vaikutuksen. Kuva Tauno Jokinen

Käytännön harjoittelua varten opiskelijat jaettiin kolmeen ryhmään, jotka kukin saivat tehtäväkseen edistää yhden aloittavan luokan opiskelun käynnistymistä. Tehtävään sisältyi aloittavien opiskelijoiden haastattelua, opiskelun kipupisteiden tunnistamista ja opiskelutehtävien toteutuksen avustamista. Harjoittelutehtävän tuloksista laadittiin posteriesitykset, jotka esiteltiin opetushenkilökunnalle.

Posterit ja niiden pohjalta käyty keskustelu käsittelivät kurssin teemoja ja tavoitteita useista näkökulmista. Yhteisöllisessä opiskelussa nähtiin moninaisia merkityksiä, jotka liittyivät ryhmähenkeen, ryhmään kuulumisen tärkeyteen ja keskinäisen osaamisen jakamiseen. Varsin oivaltavasti tuli esille, että toinen opiskelija on usein paras opettaja. Yhteistyö koettiin myös vastavuoroiseksi. Parasta oppimista on toisten opettaminen.

Loppuhuipennuksena opiskelijat esittelivät kurssin tuloksia osaston koko henkilökunnalle. Toteutus tukeutui opettajan pitkään kokemukseen liike-elämän esimiesvalmentajana. Kurssin teoreettinen tausta pohjautui syväjohtamisen ja aitojohtamisen teorioihin, sekä psykodynaamiseen johtajuusnäkökulmaan.

Tauno Jokisen mukaan johtajuus on aitoa itseilmaisua. Ihmisten kanssa työskennellessä riittää aivan hyvin, että on oma itsensä. Kuva Jussi Ylikulju & Julia Hyväri

Kurssin tavoitteena oli myös konetekniikan opiskelun tunnettuuden lisääminen. Oman opiskelupaikan arvostusta haluttiin saada nousemaan brändiä kirkastamalla ja olemassa olevia mahdollisuuksia esiintuomalla. Lisää tietoa koulutusalasta tarvitsevat jatkokoulutusvaihtoehtoa harkitsevat toisen asteen opiskelijat ja myös jo opiskelunsa aloittaneet. Tässä vanhemmilla opiskelijoilla on paljon annettavaa ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Ylipäätään haluttiin tuoda esiin, että omasta koulutusalastaan voi ja saa olla ylpeä.

Opiskelijat ehdottivat opintojakson kehittämiseksi uusia toimintatapoja. Kurssin laajuutta voitaisiin kasvattaa 5 opintopisteeseen ja aloittaa kurssi jo keväällä, jolloin osallistujat voisivat olla aktiivisesti vastaanottamassa uusia opiskelijoita. Lisäksi ehdotettiin, että ylempien vuosikurssien opiskelijat laatisivat ja lähettäisivät tervetuliaiskirjeen kaikille uusille opiskelijoille. Näin vertaistukea tarjoavat opiskelijat pääsevät jo ennakoivasti mukaan suunnittelemaan uusien opiskelijoiden vastaanottamista.

Koneosaston henkilökunta on käynyt läpi opintojakson palautteet ja kurssi toteutetaan tulevina vuosina opiskelijoiden esille tuomien kehitysehdotusten mukaisena. Jatkossa kurssi toteutetaan tiiviissä yhteistyössä opiskelijatuutoritoiminnan kanssa. Opiskelijajärjestö on myös luvannut ottaa aktiivisen roolin kurssin markkinoinnissa ja osallistujien valinnassa.

 

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *