Huom! Oamkin blogi poistuu käytöstä
Osana verkkoympäristön uudistustyötä blogisivusto poistuu käytöstä 30.6.2024. Blogien kirjoittajat vastaavat omien tekstien talteenottamisesta ja arkistoimisesta. Ajankohtaisten blogien julkaisemista kannattaa tarjota Oamk Journalille. Blogi on saatavilla lukutilassa sisäverkosta 31.12.2024 saakka.

PERUSTILITOIMISTOPALVELUT RIITTÄVÄT MAASEUDUN YRITTÄJILLE

Kartoitin opinnäytetyössäni maaseudun yrittäjien käyttämiä tilitoimistopalveluita. Kartoituksen pohjalta tein liiketoimintasuunnitelman omalle yritykselleni, joka on erikoistunut maaseudun yrittäjien ja yritysten tilitoimistopalveluihin.
Opinnäytetyön kyselyn tuloksista selvisi, että hyvin harvat maaseudun yrittäjistä käyttävät tilitoimistopalveluita. Syynä tähän on nykyisin jo hyvin kehittyneet ja toimivat kirjanpito-ohjelmat. Lisäksi vastaajat olivat sitä mieltä, että he osaavat tehdä kirjanpidon itse. Toisena syynä vähäiseen tilitoimistopalveluiden käyttämiseen oli sekava hinnoittelu ja lisäksi tilitoimistopalveluiden hintaa pidettiin kalliina.
Tilitoimistot tarjoavat perinteisesti neljää palvelua. Perustilitoimistopalvelut sisältävät tilinpäätöksen ja juoksevan kirjanpidon sekä palkanlaskentapalvelun. Laajempaa palvelua ovat ulkoisen laskennan palvelut, jotka kohdentuvat eri viranomaisille, esimerkiksi veroilmoitukset sekä sisäisen laskennan palvelut, jotka kohdistuvat puolestaan yrityksen sisäiseen käyttöön operatiiviseen johtamiseen. Kartoituksen tuloksista päättelin, etteivät maaseudun yrittäjät koe saavansa lisäarvoa yritystoimintaansa käyttämällä hyödyksi laajempia tilitoimistopalveluita. Neuvontaa tilitoimistolta yrittäjät toivoivat erityisesti veroasioissa sekä tuotteiden markkinointiasioissa. Suosituimmat tilitoimistopalvelut, joita käytettiin, olivat perustilitoimistopalvelut ja palkanlaskentapalvelut.

Kirjanpidon ja palkanlaskentatöiden ulkoistaminen hyödyttäisi varsinkin sellaisia yrityksiä, joilla on palkattuja työntekijöitä ja sellaisia yrityksiä, jotka myyvät suoramyyntinä omia tuotteitaan kuluttajille. Maatilojen koko kasvaa jatkuvasti ja yrittäjien työt lisääntyvät ja hajaantuvat. Yrittäjät ulkoistavatkin jo sellaisia töitä, jotka eivät kuulu varsinaisesti oman yrityksen ydintehtäviin ja ydinosaamiseen kuten esimerkiksi konetyöt. Kaikkea ei tarvitse eikä kannata tehdä itse.
Tämän opinnäytetyön tulosten perusteella tuleva yritykseni, AgriTilipalvelut Oy, keskittyy pääasiassa perustilitoimisto- ja palkanlaskentapalveluihin. Jatkossa yritys laajentaa palvelutarjontaa markkinointi- ja veroasioihin. Opinnäytetyöni on luettavissa Theseus.fi -sivustolta nimellä Maaseutuelinkeinoyrityksiin erikoistuneen tilitoimistoyrityksen perustaminen Case AgriTilipalvelut Oy.

Sari Kilpala, 4. vuoden agrologiopiskelija

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *