Mainonnan projekti – kurkistus työelämään

Olen nyt kolmen vuoden ajan ohjannut viestinnän opiskelijoita Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) opintojaksolla Mainonnan projekti. Opintojakso on opiskelijoille valinnainen. Sen opetusmetodi on hyvin käytännönläheinen, ja niin lähellä työelämän projektiluontoista työtä, kuin vain opiskelujen puitteissa on mahdollista.

Keräämästämme opiskelijapalautteesta on käynyt ilmi, että opiskelijat kaipaavat entistä enemmän uraohjausta, todellisen elämän projekteja ja työelämäkontakteja. Muun muassa näihin toiveisiin pyritään tällä opintojaksolla vastaamaan. (Kuva 1.)

KUVA 1. Oamkin opiskelijat vierailulla Kuulussa

Itse opintojakson sisältö koostuu markkinointiviestinnän eri alueista, pääpaino digitaalisessa markkinoinnissa ja työelämälähtöisissä harjoitustehtävissä. Useimmille viestinnän opiskelijoille opintojakso on ensimmäinen markkinointia käsittelevä kokonaisuus, joten myös alan perusasioita on käytävä jonkin verran läpi.

Opintojakson aiheita ovat muun muassa mainonnan historia, innovatiivinen mainonta, konsepti- ja kampanjasuunnittelu, teksti ja kuva mainonnassa, markkinointiviestinnän strateginen suunnittelu, integroitu markkinointiviestintä, digimarkkinointi, some markkinointi sekä hakukoneoptimointi. Lisäksi opintojaksolla käydään erilaisilla yritysvierailuilla.

Keskiössä, luentomaisen teorian lisäksi, ovat käytännön harjoitukset. Opiskelijat tekevät joko yksin, tai yhdessä, teoriaa soveltavia, luovia harjoituksia. Suurin osa harjoituksista päätyy elämään ihan oikeassa ympäristössä, eli tulevat niin sanotusti ”oikeaan käyttöön”. Harjoitukset ovat kuitenkin harjoituksia, joten niissä saa sallitusti myös kokeilla uusia juttuja ja jopa epäonnistua.

Erilaisia työelämälähtöisiä harjoitustehtäviä ovat olleet muun muassa Hyvinvointipäivän juliste, Prinsessa- ja villijoutsenet -oopperan ilme ja virtuaalilavasteet, Oulun seurakuntayhtymän Ekopaasto -video, Radio Vinkka logo ja juliste, The Collection -valokuvanäyttelyn some-kampanja ja näyttelyn toteutus, Likis-lähiruokapäivän ilme ja logo, sekä Perunamarkkinoiden (kuva 2) logo.

KUVA 2. Perunamarkkinat logokilpailun palkintojen jako ja näyttelyn avajaiset. Paikalla työn tilaajat Jaakko Rahko ja kuvan ottanut Juha Elsilä

Harjoitukset ovat usein kilpailumuotoisia eli jokainen opiskelija tekee oman ehdotuksensa ja näistä sitten valitaan paras. Osa harjoituksista tehdään pareittain tai ryhmässä. Opiskelijat ovat sekä visuaalisen viestinnän, että journalismin opiskelijoita, joten pystymme tekemään myös lähes ammattimaista työtä työparina, jossa journalistiopiskelija toimii copywriterina ja visuaalisen suunnittelun opiskelija AD:na.

Töistä saadaan palautetta ohjaavalta opettajalta, muilta opiskelijoilta sekä töiden tilaajilta. Palaute ja keskustelu koetaan hyvänä ja tarpeellisena elementtinä kehittää omaa ammattitaitoa ja visuaalista silmää. Presentaatioissa opiskelijat joutuvat harjoittelemaan esiintymistaitoja ja perustelemaan sanallisesti tekemiään suunnitteluvalintoja.

Tärkeä osa opintojaksoa ovat yritys- ja asiantuntijavierailut. Ne ovat määräytyneet osin opiskelijoiden toiveiden mukaan, osin opettajan työelämäkontaktien mukaan ja osa on järjestetty itse yritykseltä tulleesta toiveesta. Käyntikohteita ovat olleet muun muassa Avalon, Klaffi, Design Valkea, Työmaa, Zeeland Family (kuva 3), Laboratorio Uleåborg, Siberia ja Kuulu.

KUVA 3. Zeeland Family, Petri Pitkänen (Creative Director)

Yrityskäynneillä olemme päässeet kuulemaan yrityksen toiminnasta pintaraapaisuna, oppineet case-esimerkeistä, sekä päässeet haastattelemaan alan ammattilaisia. Käynnit ovat olleet niin suosittuja, että niillä on ollut mukana myös opintojakson ulkopuolisia opiskelijoita. Mahdollisuuksien mukaan olemme osallistuneet myös erilaisiin markkinointiviestinnän tapahtumiin, kuten Mainostajan Foorumiin.

Opiskelijat pääsevät siis opintojakson aikana hyvin lähelle reaalimaailman projektiluontoista asiantuntijatyötä. Työskentely on soveltavaa ja hyvin konkreetista. Opiskelijat joutuvat itse esittelemään työtään ja perustelemaan ratkaisujaan asiakkaalle. Opiskelijat motivoituivat oikeisiin harjoitustehtäviin hyvin ja sitoutuvat tehtävänantoihin. Opintojaksolla käytämme ammattikieltä, joten samalla tutuksi tulee myös työelämän termit, ja esimerkiksi erilaiset työroolit. Opintojakso on eräänlainen kurkistus oikean ammattilaisen arkeen.

Monelle yritysvierailu avaa väylän hakea harjoittelupaikkaa, tai ylipäätään herättää kiinnostuksen alaan. Vierailuilla pääsee esittämään itseä kiinnostavia kysymyksiä ja keskustelemaan alan tämän hetken haasteista. Oman näkemykseni mukaan markkinointiviestinnän luonne on muuttumassa mainostamisesta yhä enemmän sisällöntuotantoon ja vaikuttamiseen. Harjoitustehtäviksi valikoituukin tehtäviä, jotka eivät olekaan puhdasta mainontaa, vaan strategista markkinointia ja brändin luomista.

Opettajan näkökulmasta opintojakson vetäminen on todella mukavaa, mutta myös tavanomaista työläämpää. Oma roolini on ohjata ja hallinnoida projektityötä. Se on monimutkaisempaa kuin opetustyöni normaalisti ja vaatii erilaista, kokonaisvaltaista otetta. Tässä koen myös itse kehittäväni itseäni.

Opiskelijat puolestaan joutuvat olemaan vuorovaikutuksessa tavanomaista enemmän sekä opettajan että muiden ryhmän opiskelijoiden kanssa. Tämä on joillekin haastavampaa kuin toisille, – mutta opintojakson aikana moni myös puhkeaa kukkaan ja löytää itsestään uutta rohkeutta. Ammatissa toimiminen voi alkaa kiinnostaa ja omaan tekemiseen tulee uudenlaista varmuutta. Harjoitustehtävät on myös mietitty aiheiltaan niin, että niistä tulisi opiskelijalle täytettä portfolioon.

Opintojaksolla tulee pohdituksi myös suunnittelutyön eettisiä ja tekijänoikeudellisia asioita. Työn erilaiset vaatimukset konkretisoituvat. Opintojakson tärkein anti on mielestäni kuitenkin yhteys työelämään. Yhteydenpidon ja yrityskäyntien arvo voi olla hyvinkin suuri jonkun opiskelijan tulevan uran, ja opiskelun jälkeisen elämän kannalta. Samalla olemme saaneet myös paljon tietoa kentältä, mihin suuntaan uraohjausta ja koulutusta tulisi täällä ammattikorkeakoulussa viedä. Keskusteluyhteyden täytyy olla aktiivista ja kahdensuuntaista. Opetus ei voi olla työelämästä irrallinen asia. Ja aidot tehtävänannot sitouttavat. Jatkossa käytän osin tätä samaa mallia myös muilla opintojaksoilla.

Lopuksi siteeraan erään opiskelijan palautetta opintojaksosta:

”Ne tunnit missä minä olin (vierailujen lisäksi) olivat teoriapainotteisia ja mun mielestä oli hyvä, että tunnin loppuun tuli joku pieni tehtävä ja pääsi itse pohdiskelemaan juuri läpi käytyjä asioita. Tehtävänannot olivat selkeitä ja mun mielestä tehtävät vaikuttivat hauskoilta ja niitä oli kiva tehdä:) Ja hienoa, että tehtyjä töitä pystyi hyödyntämään niissä tapahtumissa ja kilpailuissa. 

Tykkäsin erityisesti yritysvierailuista, joita olit meille järjestänyt. Oli hienoa päästä tutustuman paikallisiin mainostoimistoihin ja kuulla millaista työtä he käytännössä tekevät. Musta on aina hirveän mielenkiintoista, kun ammattilainen kertoo omasta työstään. Se on tosi inspiroivaa.

Tämä jää nyt minun viimeiseksi kurssiksi tässä koulussa ja olen iloinen, että sain osallistua siihen. Ihan mahtavaa, kiitos!” 

 

Patrikka Nina, lehtori, viestintä

KUVAT: Nina Patrikka ja Juha Elsilä

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *