Harjoittelu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella

Suoritin viimeisen agrologiopintojen harjoittelujakson Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella. Maatiloja valitaan vuosittain valvontaan satunnaisesti ja painotetusti. Satunnaisotannassa jokaisella tuensaajalla on sama todennäköisyys tulla valituksi valvontaan. Painotetussa otannassa korostetaan joitakin riskitekijöitä, joiden perusteella tila poimitaan valvontaan. Edellä mainittujen lisäksi ELY-keskus voi ottaa esimerkiksi ilmiantojen kautta tulleet tilat omaan otantaan. Peltovalvonnat voidaan aloittaa vasta päätukihaun päättymisen jälkeen.

Työnkuvani koostui pääsääntöisesti peltovalvonnasta. Työskentely tapahtui pareittain ja maastossa käytiin keskimäärin 2-3 päivänä viikossa. Ennen tilakäyntiä valvonnasta ilmoitettiin viljelijälle ja valvontakäyntiä alettiin valmistella. Ilmoituksen yhteydessä viljelijälle on hyvä kertoa käynnin aikana tarvittavat asiakirjat, jotta ne ovat helposti löydettävissä. Valmistelussa tutustuttiin tarkastettavan tilan hakemusasiakirjoihin ja selvitettiin yleiset asiat, joita olivat esimerkiksi tilan viljelykasvit ja rajoittuuko tilan lohkoja vesistöön tai valtaojiin.

Nurmi- ja viljapeltojen lisäksi pääsin käymään erilaisilla erityistukisopimusaloilla.

Tilakäynnin aikana tarkastaja katsoo asiakirjoja, joita ovat muun muassa viljelysuunnitelma, aloitetut lohkokohtaiset muistiinpanot, lannoitekuitit ja selvitys muista käytetyistä lannoitteista, vuokrasopimukset, kasvinsuojeluruiskun testauspöytäkirja sekä todistus suoritetusta kasvinsuojeluainetutkinnosta. Valvonnan aikana tarkastetaan, onko viljelijä noudattanut tukiehtoja, mitataan GPS-laitteella peltolohkoja joko osittain tai kokonaan ja tarkastetaan, onko valtaojiin tai vesistöihin rajoittuvilla pelloilla vaadittava piennar tai suojakaista.

Maastokäynnin jälkeen GPS-pisteet siirrettiin tietokoneelle. Toimistolla valvonnan havainnot kirjattiin ja tehtiin rajakorjaukset GPS-pisteiden mukaan. Valvonnan jälkeen viljelijälle lähetetään yhteenveto, joka koostuu valvontahavainnoista ja mittaustuloksista sekä eläinkohtaisista tiedoista.
Valvonta jatkuu kesän peltovalvonnan jälkeen talvella asiakirjavalvontana. Asiakirjavalvonnan yhteydessä viljelijää pyydetään lähettämään kopiot muun muassa valmiista lohkomuistiinpanoista, viljavuustutkimuksista ja lanta-analyysistä.

Harjoittelussa tuli opittua lisää tukiasioista ja kerrattua koulussa opittuja viljelyasioita. Kaiken kaikkiaan harjoittelu oli opettavainen kokemus.

Anniina Säisä, Agrologiopiskelija

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *