Luottamus ja avoimuus lähtökohtana toiminnalle

Energia ja automaatio -koulutusosastolla tehdään työtä yhdessä keskustellen. Tätä korostaa ktki-johtaja Jouni Kääriäinen, jonka huoneen ovi on aina avoinna. Vire-mittaukset näyttävät selkeästi positiivisilta, kun keskustelukulttuuriin on panostettu.

Viremittauksissa on Jounin mukaan painotettu, että niihin vastataan nimenomaan oman koulutusosaston kannalta. Aluksi osaan kysymyksistä oli vastattu koko Oamkia ajatellen. – Oman koulutusosaston näkökulmasta vastaaminen on kaikkien kannalta selkeämpää.

Viremittausten avulla seurataan keskeisiä henkilöstökyselyssä esiin tulleita kehittämisalueita. Kysely toteutetaan yleensä kuukauden viimeisenä perjantaina. Viremittausten tuloksista on kootusti tietoa Heimossa. 

 

Kaikki kehittävät

Koulutusosastolla korostuu yhdessä tekeminen. Henkilöstöstä kaikki osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Kun tulee ohjeistuksia, kokoaa Jouni kaikki miettimään niitä. – Henkilöstö on kehittämisorientoitunutta ja siitä innostunutta. Meillä voidaan kokeilla kaikkea eikä haittaa, jos epäonnistuu. Niistä opitaan aina.

Samaa tuo esille myös yliopettaja Veli-Matti Mäkelä. – Tällä hetkellä meillä on kolmella kaverilla uusi kokeilu yhdelle kurssille, ja katsomme sitten yhdessä vuoden lopussa, mitkä asiat toimivat. Meillä kannustetaan kokeilemaan uusia juttuja.

Kouluttautuminen nähdään myös tärkeäksi ja niihin pääsee yleensä aina halutessaan. – Minusta on tärkeää, että opettajat ovat halukkaita lähtemään koulutuksiin. Se kertoo myös opettajan sitoutumisesta työhönsä ja sen kehittämiseen, Jouni pohtii.

Työn priorisointia ja yhteistä vastuunkantoa

Toiminnan suunnittelussa Jouni näkee tärkeäksi asioiden priorisoinnin. – Turhat kokoukset olemme jättäneet pois ja kokoustamme, kun on aiheita. Näin tulee keskityttyä olennaiseen.

Lehtori Pirjo Partasen mielestä on hyvä, että koulutusosastolla mietitään, miten työtä on järkevä tehdä. – Sama toimintatapa ei sovi jokaiselle henkilölle tai ryhmälle. Olennaista onkin, että asia toimii, ei se, miten sitä tehdään.

Toimintatavoista jaetaan myös avoimesti tietoa.  Veli-Matti ja Pirjo kokevat, että henkilöstö kantaa yhteisesti vastuuta asioista. – Esimerkiksi kaikki OPS-muutokset tehdään yhdessä. Joku voi valmistella, sitten mietitään ja tehdään yhdessä. Aina kun on aikaa, niin puhutaan asioista, jotka mietityttävät.

Pirjo ja Veli-Matti toteavat, että voivat keskittyä asioiden tekemiseen parhaalla mahdollisella tavalla. Esimies mahdollistaa tämän, minkä lisäksi työporukasta on aina joku valmis auttamaan. Koulutusosaston hyvä yhteishenki ja vastuunkanto näkyvät myös tuloksellisuudessa, josta on puhuttu Jounin mukaan paljon. – Hyvät tulokset luovat jo itsessään positiivista virettä.

– Tulokset näyttävät, että teemme oikeita asioita. Olemme ylittäneet valmistujien määrä joka vuosi, Veli-Matti iloitsee.

Kasvokkain keskustelu tärkeää

Koulutusosastolla kiinnitetään huomiota viestintään. Jouni juttelee mielellään kasvotusten sähköpostien sijaan. – Haluan käydä päivittäistä keskustelua ihmisten kanssa. Toivon, että heillä on tunne siitä, että aina voi tulla juttelemaan, jos jokin mietityttää.

Yhteisellä kahvihetkellä vasemmalta alkaen Jukka Ylikunnari, Pirjo Partanen, Veli-Matti Mäkelä, Jouni Kääriäinen ja Mikko Niskala.

Jounin mukaan tavoitteena on nyt kehittää viestintää yhdessä ja ottaa tähän mukaan myös opiskelijoita. Osalle opettajista on resursoitu tähän työaikaa. Viestintään panostaminen on Jounin mukaan tärkeää, kun koulutusosaston henkilöstö on fyysisestikin kahdessa eri paikassa. Pirjo on mukana kehittämistyössä. – Nyt on tarkasti mietittävä myös sitä, miten tavoitamme opiskelijat sekä miten viestimme ulospäin ja teemme tunnetuksi työtämme.

Palautteella paremmaksi

Opintoja tehdään yrityslähtöisesti: tutkinto-ohjelmissa on sidosryhmiä mukana. Heiltä onkin saatu hyvää palautetta yhteistyöstä ja opinnäytetöistä, mikä kannustaa koko henkilöstöä. Tulee tunne siitä, että tehdään asioita oikein.

Opiskelijoilta kerätään palautetta kurssin puolessa välissä ennen syys- ja hiihtolomaa. Palaute tulee ktki-johtajalle, joka käy ne läpi opettajien kanssa. Lisäksi palautetta työhön saadaan opiskelijoilta hyvin myös kasvotusten. Pirjo toteaakin, että opiskelijat tulevat juttelemaan avoimesti monista asioista opettajien kanssa. Veli-Matin mukaan positiivista palautetta on myös se, että kertyy opintosuorituksia.  – Ja korkean tason palautetta on, kun kollega kysyy vinkkejä työhön.

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *