Vertaisoppia yrittäjyyden opetukseen

Kirjoittajat

Paula Vedman
Lehtori, liiketalous
Hyvinkään kampus, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Katriina Klemola
Tuntiopettaja, yrittäjyys ja uusi liiketoiminta
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Oulun ja Laurean ammattikorkeakouluissa panostetaan yrittäjyyteen. Taustalla ovat strategiset linjaukset ja strategioiden jalkauttamiseksi tehdään ahkerasti töitä. Yrittäjyyskasvatuksen työkaluina korostuvat työelämäprojektien kautta oppiminen, osuuskunnat ja yleisten yrittäjävalmiuksien kehittäminen.

Oulussa konkreettista korkeakouluyhteistyötä

Yrittäjyyden opetuksen suhteen Oulun ammattikorkeakoulussa tehdään tiivistä yhteistyötä Oulun yliopiston kanssa. Selkeänä yhteistyömuotona on Business Kitchen, jonka palveluihin kuuluvat muun muassa Avanto-yrittäjyysohjelman monipuoliset palvelut. Korkeakoulujen opiskelijat voivat osallistua myös yhteisiin työelämälähtöisiin ja monialaisiin projekteihin Demola-opintojen kautta tai osallistua korkeakouluopiskelijoiden yhteisen yhdistyksen OuluES:n järjestämiin lukuisiin yrittäjyyttä synnyttäviin tapahtumiin.

Oulun ammattikorkeakoulu osallistuu aktiivisesti ja tarvelähtöisesti alueen työ- ja elinkeinoelämän kehittämiseen. Yrittäjyyden ja uuden liiketoiminnan syntyminen on keskeinen tavoite tässä työssä ja se näkyy myös opiskelijoiden opintosuunnitelmissa. Yrittäjyyden sisältöjä kuuluu jokaisen opiskelijan opintoihin joko erillisenä opintojaksona tai integroituina isompiin kokonaisuuksiin. Näiden lisäksi yrittäjyyden lisäopintoja on mahdollista sisällyttää omiin opintoihin.

Edellä mainittujen lisäksi yrittäjyyttä synnyttävät Oamk Labs -ohjelmat, jotka antavat mahdollisuuden työskennellä monitieteellisissä ja kansainvälisissä projektitiimeissä. Samoin liiketalouden opiskelijat voivat valita yrittäjyyden suuntautumisvaihtoehdon Terwa-akatemian tai työskennellä osana opintojaan Trapesti-opiskelijayrityksessä. Kulttuurin alalla toimii kulttuuriosuuskunta Osuma.

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatusstrategia antaa suuntaviivat yrittäjyyden opetukselle kaikilla alueen kouluasteilla. Strategia ja toimintaohjelma on luettavissa tästä.

Oamkin Avanto-yrittäjyysohjelman osallistujat keväällä 2018. Kuva: Business Kitchen, Avanto-yrittäjyysohjelma

 

Yrittäminen osana strategiaa myös Laureassa

Laurea-ammattikorkeakoulun strategiassa yhtenä tavoitteena on Yrittävän ihmisen korkeakoulu. Opiskelijoita kannustetaan jo opiskeluaikana yrittäjämäiseen toimintaan ja mahdollisen oman yritysidean eteenpäin viemiseen. Hankkeiden koordinoinnissa on mukana Laurean Yrittäjyystiimi. Eri kampuksilla on lisäksi omia yrittäjyyttä edistäviä kehittämisympäristöjä ja esihautomoita myös yli koulutusalojen. Laureassa toimii myös LaureaES, joka järjestää mm. yrittäjyysyhteistyötapahtumia

Laureassa yrittäjyyttä opitaan myös osana projektiopintoja. Hyvinkään kampuksen P2P (Peer to Peer) on liiketalouden moderni ja kansainvälinen koulutusohjelma, jossa oppiminen tapahtuu projekteissa. Projektit ovat laajoja 15 op kokonaisuuksia, jotka muodostuvat yritysten kehittämisprojekteista. Projekteissa työskentelevät sekä opiskelijat, ohjaajat että työelämän asiantuntijat. Opiskelijat verkostoituvat jo opintojen aikana ja saavat vahvan näkemyksen yrittäjyydestä. Vuonna 2018 ylitetään tuhannen toteutetun projektin raja ja samana vuonna P2P täyttää 10 vuotta .

Laurea-ammattikorkeakoulun Hyvinkään kampuksella toimii myös InnoVilla, joka on innovatiivinen yrittäjyysosaamista kehittävä oppimis- ja kehittämisympäristö. InnoVillan toiminta koostuu esihautomo- ja projektitoiminnasta. Opiskelija voi kehittää omaa liikeideaansa tai jo olemassa olevaa yritystään esihautomossa yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa. InnoVilla tarjoaa mahdollisuuden opiskella omaa yritystä perustaen. Opiskelija voi myös toimia toimeksiantajana P2P-projektissa, jolloin hän saa opiskelijatiimin mukaan kehittämään liikeideaansa esimerkiksi tutkimuksen tai tuotetestauksen parissa.

Johtopäätöksiä

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toimintatapa ovat tärkeä osa Oulun ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun strategioissa. Aihe näkyy selkeästi myös molempien korkeakoulujen toimintakulttuurissa. Siihen, kuinka yrittäjyyttä edistetään, on hyvä ottaa toisinaan mallia muista korkeakouluista. Tällä kertaa KOPE-hanke mahdollisti ja käynnisti ajatusten vaihdon kahden Oulun ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun opettajan välillä.

  • Yrittäjyyden sisältöjä on osana jokaisen opiskelijan opintoja kaikilla Oamkin koulutusaloilla
  • Oamkilla ja Oulun yliopistolla on jo nyt yhteisiä yrittäjyyden opintokokonaisuuksia
  • Laurea-ammattikorkeakoulun Hyvinkään kampuksella kaikki liiketalouden opetus on projektimuotoista – käsitteitä opintojakso tai kurssi ei käytetä
  • Opiskelijat miltä tahansa Laurean koulutusalalta voivat osallistua liiketalouden projektimuotoiseen oppimiseen

Kirjoittajat: Katriina Klemola ja Paula Vedman

Katriina Klemola toimii yrittäjyyden hankkeessa ja tuntiopettajana Oulun ammattikorkeakoulussa. Paula Vedman työskentelee Laurean Hyvinkään kampuksella liiketalouden lehtorina. Kirjoitus on osa Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun koordinoimaa KOPE-hanketta, jossa korkeakoulujen opettajat muodostavat mentorointipareja täydentäen toistensa osaamista.

 

Lähteet:

Oulun ammattikorkeakoulun nettisivu. Viitattu 19.9.2018. Luettavissa: https://www.oamk.fi/fi/tietoa-oamkista/nain-toimimme/yrittajyys/

Pohjois-Pohjanmaan nuoret tekevät tulevaisuuden. Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatus strategia ja toimintaohjelma. Viitattu 19.9. 2018. Luettavissa: https://www.minunpolkuni.fi/

Oulun ammattikorkeakoulun strategia 2017-2020. Viitattu 24.9.2018. Luettavissa: http://www.oamk.fi/strategia/

Laurean strategia 2020. Viitattu 14.11.2018. Luettavissa: https://www.laurea.fi/laurea/korkeakouluna/strategia

LaureaES. Viitattu 30.9.2018. Luettavissa: https://laureaes.fi/

Projektijohtaminen – liiketalouden opinnot Hyvinkään Laureassa. Viitattu 14.11.2018. Luettavissa: https://www.laurea.fi/koulutus/liiketalous-ja-tietojenkasittely/liiketalous-amk/liiketalouden-projektijohtamisen-opinnot/

Yrittäjyys. Viitattu 14.11.2018. Luettavissa : https://www.laurea.fi/tki/yrittajyys/

10 vuotta – 1000 projektia – P2P Juhlajulkaisu. Viitattu 14.11.2018. Luettavissa: https://www.laurea.fi/ajankohtaista/opiskelijaprojektit/p2p-julkaisu/

InnoVilla. Viitattu 14.11.2018. Luettavissa: https://www.laurea.fi/koulutus/liiketalous-ja-tietojenkasittely/liiketalous-amk/innovilla/

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *