Huom! Oamkin blogi poistuu käytöstä
Osana verkkoympäristön uudistustyötä blogisivusto poistuu käytöstä 30.6.2024. Blogien kirjoittajat vastaavat omien tekstien talteenottamisesta ja arkistoimisesta. Ajankohtaisten blogien julkaisemista kannattaa tarjota Oamk Journalille. Blogi on saatavilla lukutilassa sisäverkosta 31.12.2024 saakka.

Uusia oppimisympäristöjä katsastamassa Tartossa

Vierailimme henkilöstövaihdossa Tarton Health Care Collegessa ja tutustuimme sairaalan laboratorioihin. Vaihdon tavoitteena oli lisätä opiskelijavaihtoa ja oppilaitosten yhteistyötä ja samalla tutustua uusiin oppimisympäristöihin ja saada ideoita oman opetuksen kehittämiseen.

Tarton Health Care Collegella oli uusi rakennus, joka oli valmistunut vuoden 2011 marraskuussa. Uuden rakennuksen suunnittelussa oli otettu huomioon nykyajan opiskelun vaatimukset. Koulun ala-aulassa oli valotaululla tervetulotoivotukset sekä henkilökunnan valokuvat ja esittelyt. Opiskelijoille oli varattu isot tilat rentoutumiseen säkkituoleissa. Suunnittelussa oli otettu huomioon myös tyylikäs valaistus ja akustiikka.

Visuaalisuuden ja estetiikan hyväksi oli suunnattu voimavaroja, samoin opiskelijoiden pienryhmätyöskentelyä tukevan sekä digitaalisen oppimisen mahdollistavan ympäristön aikaansaamiseksi.

Bioanalytiikan koulutuksen laboratoriotilojen suunnittelussa oli keskitytty pienryhmäopetukseen ottaen huomioon laboraatioharjoitukset. Hematologian ja patologian luokissa oli mikroskooppeja kaikille opiskelijoille (kuva 1) ja ne oli yhdistetty tietokoneisiin. Tämän tekniikan avulla opettaja voi seurata näyttöruudulta opiskelijan mikroskooppinäkymää ja näin olla vuorovaikutuksessa opiskelijan kanssa opetustilanteessa. Yhteinen iso näyttöruutu puolestaan mahdollistaa yhteistoiminnallisen oppimisen muun muassa pienten solu- ja kudosrakenteiden tarkastelussa, joka muutoin ei olisi mahdollista pelkästään mikroskoopin kautta.

KUVA 1. Patologian luokka (kuva: Outi Mäkitalo)

Harjoitusluokat oli varustettu nykyaikaisin välinein huomioon ottaen työturvallisuus. Oppilaitos järjestää etäopetusta Tallinnan yksikköön, ja sitä varten opettajille oli ajanmukainen tila häiriöttömän opetustilanteen toteuttamiseksi. Opettajien kokoushuoneisiin oli sijoitettu älytaulut tehostamaan ryhmätyöskentelyä.

Tämä on se pedagoginen suunta nimenomaan hematologiassa ja patologiassa, johon mekin bioanalytiikan tutkinto-ohjelmassa haluaisimme oppimisympäristöjämme kehittää. Käytäntö parantaisi opettajan ohjausmahdollisuuksia pienissä ryhmissä, samoin työturvallisuus olisi helpompi toteuttaa erityisesti silloin, kun harjoituksissa käytetään kemikaaleja ja väriaineita. Oli kiintoisaa havaita, että laboratorioharjoituksissa jokaiselle opiskelijalle oli varattu oma mikroskooppi, jonka käytöstä hän itse vastaa. Tämä käytäntö oli todettu toimivaksi, koska siten mikroskoopit pysyvät hyvässä kunnossa ja samalla opiskelija oppii sitoutumista ja vastuunottoa yhteisistä laitteista. Hyvin suunniteltu laboraatiotila mahdollistaisi myös meillä osaltaan hyvän ergonomian ja opiskeluhyvinvoinnin.

Uudesta opetusteknologiasta yhtenä hyvänä esimerkkinä voidaan mainita virtuaalinen noin 100 000 euroa maksava Anatomage Table, joka on yhteinen lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Laite on todella korkeaa teknologiaa ja sen avulla voidaan visualisoida ihmisen anatomiaa. (Video 1.)

Video 1. Anatomiapöydän esittely (video: Outi Mäkitalo)

Vierailimme myös Tarton sairaalan laboratorioissa kliinisen kemian ja patologian yksiköissä. Laboratorion analysaattorit ovat moderneja ja tarjoavat opiskelijoille hyvät mahdollisuudet laboratoriotyön harjoitteluun. Patologian laboratoriossa oli kiinnitetty erityistä huomiota työturvallisuuteen. Molekyylibiologian laboratoriossa oli nähtävissä laboratorion erikoisalojen rajojen häipyminen. Siellä oli yhdistetty sekä mikrobiologian että hematologian tutkimuksia. Tämä on suunta, joka meidänkin tulee ottaa huomioon opetussuunnitelmien uudistamisessa.

Yhteistyömahdollisuudet kansainvälistymiseen

Tartossa opettajavaihto on vilkasta, ja samoin opiskelijoita tulee Tarttoon ympäri maailmaa. Tartossa järjestetään 19-23.11.2018 kansainvälinen viikko, jonka teemana on potilasturvallisuus. Tämä on tarkoitettu opettajille ja muulle henkilökunnalle. Oamkin opettajille esitettiin kutsu osallistua kv-viikoille marraskuussa.

Saimme tutustua projektitöissä toteutettuihin Safhy-oppimisvideoihin, joita voitaisiin hyödyntää myös Oamkissa erityisesti hoitotyössä. Videoiden kielen pystyi vaihtamaan suomeksi, englanniksi jne. Safhy on linsenssipohjainen ohjelma, jossa on asiantuntijoiden yhteistyössä toteuttamia laadukkaita lyhyitä videoita useista eri teemoista, esim. infektioriskeistä, käsihygieniasta ja hoitoympäristön turvallisuudesta. Kv-koordinaattori lupautui antamaan tarvittaessa lisätietoa.

Oppilaitoksella on oma verkkolehti, Tarto Health Care College web magazine Tervist! Tähän toivottiin artikkeleita myös Oamkista.

Tarton ammattikorkeakoulussa on ympäristökoulutusohjelma Environmental Health, jossa yhdistetään terveysalan ja ympäristön asiantuntemusta. Tämä voisi olla vinkkinä myös meille uuden tutkinto-ohjelman luomiseksi tai suuntautumisvaihtoehdoksi esimerkiksi  ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

Henkilöstövaihdon anti ylitti reippaasti odotuksemme

Opettajat ja kv-koordinaattori jakoivat auliisti osaamistaan. He olivat tulevaisuuteen suuntautuneita ja kaikessa toiminnassa välittyi tekemisen meininki. He olivat myös vieraanvaraisia ja innostuneita kansainvälistymisestä. Aikataulutus ja ohjelma toimi hyvin ja sovitusti. Yhteisissä tapaamisissa bioanalytiikan opettajien kanssa vaihdoimme kokemuksia opetuksesta ja opetusmenetelmistä. Näissä keskusteluissa suunnittelimme tulevaisuuden mahdollisuuksia opettaja- ja opiskelijavaihtoon sekä kaavailimme yhteisiä hankkeita.

Saimme todistaa käytännössä, miten digiloikka voidaan toteuttaa hallitusti opettajien ja opiskelijoiden työskentelyolosuhteet huomioon ottaen. Bioanalyytikko-opiskelijoille tarjotaan harjoittelumahdollisuuksia Tallinnasta, Tartosta ja Pärnusta. Samoin meiltä toivottiin opettajavaihtoa jo ensi keväänä.

Vierailumme tarkoitus oli löytää hyviä käytänteitä ja ideoita omaan työhömme. Näitä löysimme erityisesti oppimisympäristöjen osalta. Tärkeimpinä havaintoina bioanalyytikkokoulutukseen liittyen olivat nimenomaan turvalliset ja toimivat työtilat sekä pienet opiskelijaryhmät harjoituksissa. Tilat ja välineet oli rakennettu tulevaisuuden osaajan ammattitaitoa ajatellen. Muun muassa digitaalisten sovellusten hyödyntäminen harjoituksissa on bioanalyytikon arkea tulevissa työtehtävissä. Tämän mekin voimme ottaa huomioon seuraavassa tila- ja välinesuunnittelussa parasta oppimista ajatellen.

Nähtävää Tartossa

Lento Oulusta Tallinaan välilaskuineen kesti noin kaksi tuntia, samoin kuin linja-automatka Tarttoon. Matkustuspäivänä ehdimme tutustua Tarton yliopistoon opastetulla kierroksella. Tarton yliopisto on Viron vanhin korkeakoulu. Tällä kierroksella saimme tutustua harvemmin näytettyyn opiskelijoiden vankilaan Karsseriin (kuva 2). Se on perustettu 1800-luvulla akateemisen kurinpidon tehostamiseksi. Karsseriin lähetettiin opiskelijoita, jotka olivat syyllistyneet rettelöintiin ja käyttäytymissääntöjen laiminlyönteihin, kuten kirjaston kirjojen palauttamatta jättämiseen, tupakointiin yliopiston tiloissa tai naisen tai ovivartijan loukkaamiseen.

KUVA 2. Karsseri oli tarkoitettu akateemisen kurinpidon tehostamiseen (kuva: Outi Mäkitalo)

Tarton katukuvassa näkyy paljon opiskelijoita. Siellä on aistittavissa vanhan arvostetun yliopistokaupungin tunnelmaa.  Toinen ehdottomasti tutustumisen arvoinen kohde on uusi ja laaja Estonia National Museum, jossa käyntiin on hyvä varata paljon aikaa.

Kuvakooste Tartosta (kuvat: Outi Mäkitalo):

Matkan kohde: Tarton Health Care College, Viro
Yhteistyökumppani: Tarton Health Care College Biomedical Science
Matkan aika: 11.–13.9.2018
Vaihto-ohjelma: Erasmus+ Staff
Matkalla mukana: Irja Parkkinen ja Outi Mäkitalo

Irja Parkkinen, lehtori, bioanalytiikka
Outi Mäkitalo, lehtori, bioanalytiikka

Julkaisun pysyvä osoite:
http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201901212622

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *