Opettajakorkeakoulun opiskelijan mietteitä tiimityöskentelystä

Aloitin opettajankoulutuksen verkko-opintoryhmässä kesäkuussa 2018. Opintoni starttasivat hyvinkin nopealla tahdilla. Heti ensimmäisinä lähipäivinä muodostimme tiimin, jonka kanssa opiskelen ammattipedagogiikan osaamista opetuksen ja ohjauksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Jotta tiimi muodostuu, tarvitaan siihen vähintään kaksi henkilöä. Tiimiytymiseen, niin kuin tykkään sanoa, tarvitaan oikeanlaiset henkilökemiat. Tiimityöskentelyn aiheella ei niinkään ole suurta merkitystä vielä alkuvaiheessa.

Omalta osalta voin todeta, että meidän tiimin muodostuminen onnistui nappiin. Tiimissä on neljä jäsentä ja olemme kaikki hyvin erilaisilta aloilta – IT-alalta, sosiaali- ja terveysalalta ja maatalousalalta. Hyvin erilaiset taustamme ja persoonamme täydentävät erinomaisesti toisiamme, kun työstämme opintoja eteenpäin. Meidän tiimiin onkin sattunut moniammatilliset osaajat. Olemme todenneet useamman kerran, että verkko-opetusta suunnitellessa näytämme usein lähtevän hieman soitellen sotaan, kun kokeilemme erilaisia oppimisteorioita ja pedagogisia malleja.

Hyvä tiimityöskentely vaatii kaikilta sen jäseniltä toistensa tukemista ja myös tarvittaessa ristiriitojen sietämiskykyä. Tiimityöskentelyssä oppii varsin nopeasti tuntemaan tiimiläisensä melkein kuin omat taskunsa. Ihanteellisessa tilanteessa tiimiläiset täydentävät toistensa osaamista keskustelujen ja osaamisen jakamisen myötä tukien näin kunkin jäsenen osaamisen kehittymistä.

Tiimin sisällä toimiessa yhdeksi tärkeimmäksi vaiheeksi nousee joustaminen. Kuinka saada ajat sopimaan yksiin, kun kaikilla jäsenillä on omanlainen elämä ja elämäntilanne tämän prosessin aikana? Se ei ole helppoa: se on sumplimista, organisointia ja kalentereiden sovittamista. Mutta, mikäli kaikille tiimiläisille on muodostunut sama tavoite eli kompromissiin pääseminen ja toisten tukeminen sekä ymmärtäminen, niin asiat järjestyvät kuin itsestään.

Jotta tiimi voi toimia, on kullakin tiimillä oltava samat tavoitteet ja päämäärä työskentelyn suhteen. Meidän tiimissä se on onnistuneiden webinaarien suunnittelu ja niiden toteuttaminen verkossa. Jokainen tiimi tarvitsee aina johtajansa. Meillä se on ratkaistu niin, että jokainen tiimiläisistä saa vuorollaan olla vastuuopettaja. Vastuuopettajan tehtävänä on pääasiallisesti webinaarien materiaalien luominen yhdessä muiden tiimin jäsenten kanssa, vastuutehtävien jako, hyvän tsempin luominen, luottaminen tiimiinsä ja webinaarien kulun mahdollistaminen sekä aikataulutus. Jokaiselle tiimiläiselle määräytyy myös aina oma rooli kunkin tehtävän opiskelemiseen.

Tiimin muodostumisessa on viisi vaihetta (Terävä, K. & Mäkelä-Pusa, P., 2011):

  • Muodostumisvaihe (orientoidutaan tiimiin ja sen jäseniin, luodaan yhteiset pelisäännöt)
  • Kuohuntavaihe (konfliktien minimointi, ihmisiin luottaminen, perustyössä pysyminen).
  • Normien luomisvaihe (positiivisten/negatiivisten jännitteiden voimistuminen, yhteiset normit, vastuun ottaminen/jakaminen, sitoutuminen ja sosiaalistuminen).
  • Toiminnan vaihe (joustavat roolit, erilaisuuden ja yksilöllisyyden hyväksyminen, työrauhan ylläpitäminen).
  • Loppumisvaihe/hajoamisvaihe (tiimistä irtautuminen, uskallus luopua, uudet tavoitteet).

Meidän tiimi toimii tällä hetkellä ehkäpä kolmen vaiheen alueella – olemme kuohuntavaiheessa, normien luomisvaiheessa ja toiminnan vaiheessa. Uskallan sanoa, että näissä olemme vielä aika pitkään ja vasta ihan loppumetreillä tulee loppumis- ja hajoamisvaihe, kun siirrymme opetusharjoitteluun ja vähitellen opinnot kunkin osalta joko päättyvät valmistumiseen tai jatkuvat henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

Parhaimmillaan tiimi on läheinen ja tiivis, monen eri alan osaajien yhdistelmä, josta jokainen tiimin jäsen antaa toisille ja saa jotain itselleen.

Kirjoittaja:

Opettajaopiskelija Karoliina Hulkko, Amokin opiskelijalähettiläs
Oulun ammattikorkeakoulu
Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lähteet:
Terävä, K & Mäkelä-pusa, P. (2011) Esimies työhyvinvointia rakentamassa. Kuntoutussäätiö. https://kuntoutussaatio.fi/files/575/punk_esimiesopas_www.pdf

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *