Oman opettajuuteni äärellä

Opettajaopiskelijamme ajatuksia opettajuudesta.

Suu käy ja kädet heiluvat, kun yritän käsien avulla tehostaa sanoja ja puhetta. Välillä pysähdyn silmät säihkyen kuuntelemaan, mitä ajatuksia opiskelijoilta nousee. Ajoittain iloinen naurunremakka täyttää luokkahuoneen. Puhutuista sanoista, kannustavista energioista ja onnistumisten jakamisesta syntyy uusia ideoita ja oivalluksia. Ja sitä se osaamisen jakaminen, kehittäminen ja kehittyminen parhaimmillaan on.

Pysähdyin miettimään omaa kehittymis- ja kehittämishaluani sekä opettajuuttani. Millainen opettaja minusta tulee ja mitä persoonani tuo opettajuuteen?

Kaikkiin kysymyksiin minulla ei vielä ole vastausta, mutta sen osaan jo sanoa, että oma suhtautumiseni osaamisen jakamiseen ja omiin aloihini on äärimmäisen innostunut ja intohimoinenkin. Pidän osaamisten ja ajatusten jakamisesta dialogisessa vuorovaikutussuhteessa, koska samalla oma tietotaitoni lisääntyy ja syvenee. Opettajana tai asiantuntijana en koskaan ole valmis, joten haluan ylläpitää tapoja, joilla kehitän jatkuvasti omaa osaamistani sekä kehityn ja kasvan ihmisenä.

Opetus- ja asiantuntijatyö on ihmisten kohtaamista. Hyvä kohtaaminen on mielestäni aitoutta, keskittymistä, toisen kuuntelemista ja kuulemista. Kohtaamisissa vuorovaikutus- ja dialogiosaamisentaidot korostuvat. Hyvät vuorovaikutustaidot sisältävät mielestäni paljon samoja elementtejä kuin dialogiosaamisessa. Vuorovaikutustilanteissa kerrotaan omia ajatuksia, kuunnellaan toisten näkemyksiä ja tutkitaan yhdessä esille tulleita näkökantoja sekä mahdollisesti löydetään yhteinen ymmärrys asiaan. Parhaimmissa tapauksissa keskustelusta siirrytään dialogiin, eli yhdessä ajatteluun. Mielestäni tällainen vuorovaikutuksellinen dialogi tuottaa luovuutta ja oppimista kannustavan ilmapiirin.

Dialogin keinoin saatujen uusien näkökulmien ja näkemysten sekä oman oppimisen tehostamiseen käytän reflektiivistä pohdintaa. Reflektiivinen pohdinta on tietoinen prosessi, jossa pohditaan saatuja uusia oppeja ja kokemuksia sekä liitetään niitä olemassa oleviin aikaisempiin käsityksiin ja toimintamalleihin. Mielestäni reflektointi on toimiva menetelmä ei pelkästään oppimisessa vaan myös opettajana ja asiantuntijana kehittymisessä.

Toivottavasti osaan opettajana luoda opetusryhmään turvallisen, avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin. Sellaisen, joka kannustaa opiskelijoita pohtimaan ääneen omia ajatuksiaan ja ymmärrystään silloinkin, kun asia on vielä uusi ja kysymään kun kysyttävää tulee sekä avoimeen asenteeseen tietojen ja taitojen jakamiseen. Omia kysymyksiä, oivalluksia ja osaamista ei kannata pantata, vaan jakaa niitä avoimesti myös muiden käyttöön. Jakamalla erilaisia näkökulmia kaikkien osaaminen syvenee ja kehittyy. Tämä samalla opettaa tuleviin asiantuntijarooleihin työyhteisöissä, jossa asiantuntijuuden jakaminen voi olla joskus vaikeaa ja jopa ongelmallista. Toivon, että avoin asenne tiedon jakamiseen kantaa myös työelämään.

Monialaisena osaajana toivoisin pystyväni tuomaan opetukseeni tietynlaista kokonaisvaltaisuutta, jossa voisin yhdistää esimerkiksi liiketalouden ammattiaineisiin erilaisia oppimistilanteita eri alojen opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Samalla haluaisin jakaa yrittäjämäisiä ja yrittäjyyskasvatuksellisia näkökulmia sekä kannustaa opiskelijoita luovuuteen. Ja ennen kaikkea jakaa onnistumisen tunteita oppijoiden kanssa.

”Onnistuminen on asenne. Se on avoimuutta uusille ideoille, halukkuutta kuunnella, innokkuutta oppia, halua kasvaa ja joustavuutta muuttua.”
– BJ Gallagher

Kirjoittaja

Opettajaopiskelija Annukka Pitkänen
Oulun ammattikorkeakoulu
Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *