Huom! Oamkin blogi poistuu käytöstä
Osana verkkoympäristön uudistustyötä blogisivusto poistuu käytöstä 30.6.2024. Blogien kirjoittajat vastaavat omien tekstien talteenottamisesta ja arkistoimisesta. Ajankohtaisten blogien julkaisemista kannattaa tarjota Oamk Journalille. Blogi on saatavilla lukutilassa sisäverkosta 31.12.2024 saakka.

Vinkkejä kirjallisuuskatsauksen tiedonhakuun

Kirsi Vähäkangas

Järjestelmällinen tiedonhaku vaatii tekijältään sekä systemaattisuutta, mielikuvitusta että aikaa.

Perehdy

Kirjallisuuskatsaus on oma tutkimusmenetelmänsä, johon kannattaa perehtyä huolella. Hyödynnä menetelmäoppaita – niiden avulla tiedät mitä olet tekemässä! Leevistä löydät menetelmäoppaita sekä painettuna että elektronisena.

Kertaa

Miten hakulausekkeet muodostaan? Miten katkaisumerkkiä käytetään? Kertaa tarvittaessa hakutekniikoita opasvideolta tai Oamkin kirjaston tiedonhaun itseopiskelumateriaalista. Materiaalista löydät tietoa mm. Boolen operaattoreiden ja katkaisumerkin käytöstä.

Suunnittele

Mitkä ovat avainkäsitteet? Onko niille olemassa synonyymejä? Samasta asiasta voidaan käyttää eri termejä eri tieteenaloilla tai maanosissa (Lehtinen & Johansson 2016, 37). Käytä suunnittelussa apuna tesaurusta eli kontrolloitua asiasanastoa – tällöin mukaan ei tule pelkästään jo tietämäsi termit vaan varmistat, että olet tunnistanut kaikki tarvittavat synonyymit (Hewitt-Taylor 2017, 81).  Terveysalojen sanastojen ja sanakirjojen käyttöä voit kerrata opasvideon avulla. Suunnittelemalla hakusanat tarkasti saat haustasi samanaikaisesti sekä tarkan että kattavan. (Ks. esim. Bettany-Saltikov 2012, 69.)

Testaile

Ensimmäisen haun ei tarvitsekaan onnistua! Tietokantojen käyttöliittymät ja hakulogiikat ovat erilaisia. Oman alasi tärkeimmät tietokannat löydät alasi tiedonhakuoppaasta. Tutustu tietokantojen hakuohjeisiin ja testaile miten haku kannattaa muodostaa eri tietokannoissa. Pyri systemaattisuuteen eli pitämään hakulauseke mahdollisimman samanlaisena tietokannasta toiseen. Aina tämä ei ole kuitenkaan mahdollista. Kaikissa tietokannoissa ei esimerkiksi voi käyttää katkaisumerkkiä, jolloin on tyydyttävä seuraavaksi parhaaseen ratkaisuun eli esim. avaamaan yleisimmät taivutusmuodot termeistä.

Tarkista

Mihin kenttiin hakusi kohdistuu? Yleisin vaihtoehto on title, abctract, keywords -haku, mutta tietokannassa voi olla oletuksena myös jokin muu vaihtoehto. Se, mistä kentistä kirjoittamiasi hakusanoja etsitään, vaikuttaa hakutulokseen paljon!

Perustele

Tarkasti mietityt ja perustellut sisäänotto- ja poissulkukriteerit helpottavat työtäsi myös hakuvaiheessa.  Hakuprosessin edetessä teet lukuisia valintoja mm. haun rajaamiseen liittyen. Perustele tekemäsi valinnat itsellesi ja lukijalle. (Ks. esim. Hewitt-Taylor 2017, 87.)

Arvioi

Tietokanta ei pysty arvioimaan, että onko tekemäsi haku järkevä. Yleensä tietokannat etsivät juuri sitä mitä on pyydetty (Hewitt-Taylor 2017, 78). Tämä on järjestelmällisen hakemisen kannalta hyvä juttu. Se, miten hyvin hakusi tulokset pystyvät vastaamaan tutkimuskysymykseesi, jää sinun arvioitavaksi. Mikäli tuntuu, ettet tavoita hakulausekkeellasi relevantteja aineistoja, kannattaa hahmotella käsitteitä ja hakulauseketta uudelleen.

Dokumentoi Lopulliset hakulausekkeet, haun rajaukset ja eri tietokantojen hakutulosten määrät kannattaa dokumentoida tarkasti. Hakutulosten käsittelyssä viitteidenhallintaohjelmasta on apua. Voit taltioida RefWorksiin eri kansioihin aineistot eri tietokannoista. Tutustu RefWorksiin videon ja oppaan avulla.

Lähteet

Bettany-Saltikov, J. 2012. How to do a systematic literature review in nursing: A step-by-step guide. Maidenhead, Berkshire: McGraw-Hill Education.

Hewitt-Taylor, J. 2017. The Essential Guide to Doing a Health and Social Care Literature Review. Abingdon, Oxon: Routledge.

Lehtiö, L. & Johansson E. 2016. Järjestelmällinen tiedonhaku hoitotieteessä. Teoksessa M. Stolt, A. Axelin & R. Suhonen (toim.) Kirjallisuuskatsaus hoitotieteessä. 2. korjattu painos. Turku: Turun yliopisto, 35-54.

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *