Osaamisen osoittaminen koulutusvientitehtävissä

“Suomi tunnetaan maailmalla korkeasta osaamisesta ja hyvistä oppimistuloksista. Suomen koulutusosaamisesta halutaan oppia myös maailmalla. – –  Laadukas, hyviä oppimistuloksia tuottava ja tasa-arvoinen koulutus on luonut meille hyvän referenssipohjan, jolta on hyvä ponnistaa myös maailmalle. Onnistunut koulutusvienti hyödyntää kaikkia osapuolia.” (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2019a).

Hallituskauden 2015 – 2019 aikana on vauhditettu koulutusviennin mahdollisuuksia kaikilla koulutusasteilla (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2019b). Myös Oulun ammatillisesta opettajakorkeakoulusta, Amokista, viedään osaamisperusteista ammatillista opettajankoulutusta maailmalle.

Opettajaopintojeni puolivälissä pääsin mukaan kiinnostavaan Amokin koulutusvientihankkeeseen. Sain tehtäväkseni kartoittaa ja koordinoida koulutusvientiä ja sen mahdollisuuksia Etelä-Amerikassa sijaitsevassa Kolumbiassa, joka on itselleni hyvinkin tuttu maa. Espanjan kielen taidosta, kohdemaan toimintaympäristön tuntemuksesta sekä jo olemassa olevista kontakteista on ollut tehtävän menestyksellisen suorittamisen kannalta hyötyä.


Kuva 1. Kolumbia sijaitsee Etelä-Amerikan luoteisosassa. Maa on biodiversiteetiltään yksi maailman rikkaimmista.

Olen rakentanut laajan, lähes koko maan kattavan yhteistyöverkoston Kolumbiaan, johon kuuluu koulutusvienti-intressiemme kannalta tärkeitä osapuolia. Olen esitellyt osaamisperusteista ammatillista opettajankoulutusta yliopistoille, organisaatioille ja ministeriölle. Olen käynyt kolumbialaisten koulutuksen alan huippuasiantuntijoiden kanssa mielenkiintoisia Skype- ja puhelinkeskusteluja, myös viikonloppuisin ja öisin suuresta aikaerosta johtuen.

Koulutusvientiprojektissa olen saanut osakseni paljon vastuuta ja luottamusta. On ollut todella hienoa rakentaa siltoja ja olla edistämässä ammatilliseen opettajankoulutukseen ja sen kehittämiseen liittyvää dialogia Suomen ja Kolumbian välille. Koulutusvientitehtävien avulla olen samalla vienyt eteenpäin ammatillisia opettajaopintojani. Ammatillisen korkeakoulutuksen toimintaympäristön kokonaisuuden tunteminen on koulutusvientihankkeessa toimimisen myötä luonnollisesti syventynyt sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan keskeiset linjaukset ovat tulleet tutuiksi. Verkostojen hyödyntäminen on ollut tärkeä osa tätä prosessia.

Oppilaitoksen arvojen ja opettajan työn eettisten periaatteiden noudattamisen täytyy kuulua ja näkyä koulutusvientitehtävissä. Ensisijaisen tärkeänä olen kokenut toimimisen ihmisoikeuksia kunnioittaen, tasa-arvoisesti, yhdenvertaisesti ja osallisuutta rakentaen. Tämä onkin yksi koulutusvientitavoitteidemme kulmakivistä, sillä Kolumbia on kärsinyt yli 50 vuotta kestäneestä aseellisesta konfliktista. Poliittinen sopimus rauhasta on solmittu, mutta rauhan ylläpitämiseksi on kestävällä tavalla panostettava etenkin konfliktista kärsineisiin alueisiin, muun muassa koulutuksen ja sen kehittämisen avulla.

Ymmärrykseni siitä, miten opetustyö integroidaan oppilaitoksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, on kasvanut koulutusviennin parissa työskennellessä. Olen voinut osoittaa myös suunnittelu- ja toteutus- sekä kansainvälisyysosaamistani käytännössä.

Pohjatyö koulutusviennin onnistumiseksi Kolumbiaan alkaa olla loppusuoralla. Seuraavaksi vuorossa on matka, jonka aikana tapaamme verkostomme jäseniä ja pohdimme yhdessä, kuinka voisimme konkreettisesti olla mukana kehittämässä ammatillista opettajankoulutusta Kolumbiassa ja samalla kenties olla osaltamme tukemassa maan rauhanprosessin pysyvyyttä. Onnistuneesta koulutusviennistä voisi olla hyötyä suuressa mittakaavassa.


Kuva 2. Koulutukseen ja sen laatuun panostaminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen ovat avainasemassa pysyvän rauhan saavuttamiseksi Kolumbiassa.

Kirjoittaja
Opettajaopiskelija ja yhteiskuntatieteiden maisteri Riikka Barber
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Oulun ammattikorkeakoulu

Lähteet:

Opetus- ja kulttuuriministeriö. (2019a). Koulutusviennin tiekartta 2016-2019. Haettu 28.3.2019 osoitteesta: https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-394-1

Opetus- ja kulttuuriministeriö. (2019b). Koulutusviennin esteitä puretaan. Haettu 28.3.2019 osoitteesta:https://minedu.fi/koulutusvienti-hanke

Kuva 1: Riikka Barber

Kuva 2: Pixabay. Haettu 28.3.2019 osoitteesta:
https://pixabay.com/photos/children-colombia-toy-slippers-203342/

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *