Uutta otetta oppimiseen

Kirjoittaja
Riitta Pyykkö
Vararehtori
Turun yliopisto

Kiitoksia Helka-Liisalle blogissa esitetystä kutsusta: kyllä tarkoitukseni on olla mukana seuraavassa European Learning & Teaching foorumissa!

Euroopan yliopistojen yhteistyöelin EUA (European University Association) on juuri julkistanut raportin, johon on koottu tiivistetysti kahta aiempaa foorumia valmistelleiden, vuosina 2017 ja 2018 toimineiden työryhmien työn tulokset. Ydinviesti on, että keskiöön on otettava opiskelijan oppiminen. Viesti voi tuntua itsestäänselvyydeltä, mutta sitä se ei ole. Siitä kertovat myös aiemmat tällä palstalla julkaistut kollegoiden blogitekstit.

Jokainen ei opi samalla tavalla, mikä edellyttää huomion kohdistamista opetuksen ja oppimisen muotojen joustavuuteen – tutkimusperustaista ja ajantasaista sisältöä toki unohtamatta. Työn muutoksen ja demografisten syiden takia oppijoiden joukko on tulevaisuudessa myös korkeakouluissa yhä heterogeenisempi, ja koulutustarpeet yhä moninaisempia. Meidän on otettava jatkuva elinikäinen oppiminen, eräänlainen tutkintojen huoltotakuu, paljon aiempaa vakavammin osaksi kaikkea koulutuksen suunnittelua.

Oppia voi monella tavalla, eikä meillä korkeakouluissa ole siihen monopolia. Olemme yli kymmenen vuoden ajan puhuneet aiemman osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta, ja koulutuksessa opitun kohdalla se varmasti jo toimiikin varsin hyvin. Entä työssä tai harrastuksissa opitun?

Myös tätä kautta voimme vahvistaa oppijoiden roolia aktiivisina ja vastuullisina oman osaamisensa tunnistajina ja kehittäjinä. Tämä merkitsee samalla opettajien roolin muuttumista. Sen tueksi tarvitaan korkeakouluilta panostusta opettajien pedagogisten taitojen kehittämiseen ja tämän kehittämistyön aiempaa suurempaa arvostusta. Näistäkin asioista on puhuttu jo pitkään, mutta tehtävää on edelleen.

EUA on myös päättänyt teemoista, joita käsitellään seuraavassa foorumissa helmikuussa 2020 Utrechtin yliopistossa. Näitä valmistellaan tämän vuoden aikana vertaisryhmissä, joissa on mukana myös suomalaisia yliopistoja. Teemoja ovat oppimisen ja opetuksen kansainvälistyminen, näyttöön perustuva opetuksen kehittäminen, oppimisen arviointi ja opetussuunnitelmatyö.

Osaaminen on keskiössä myös parhaillaan käynnissä olevissa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen koulutusala-arvioinneissa, joissa tarkastellaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen humanistisen, yhteiskuntatieteellisen, kauppatieteellisen/liiketalouden ja tekniikan alan koulutusta. Fokus on koulutuksen osaamislähtöisyydessä ja työelämärelevanssissa sekä siinä, miten korkeakoulut suunnittelevat koulutustarjontaansa vastaamaan tulevaisuuden toimintaympäristöä.

Korkeakoulut eivät kykene yksin ennakoimaan tulevaisuuden osaamistarpeita. Miten tekisimme tämän parhaiten yhdessä työelämän kanssa?

Kirjoittaja: Riitta Pyykkö on Turun yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori

Tiia Loukkola & Helene Peterbauer. Towards a cultural shift in learning and teaching. Thematic Peer Group Report https://eua.eu/downloads/publications/eua%20tpg%20report%206%20-%20overarching%20report.pdf

Kirjoitus on osa asiantuntijoiden blogikirjoitusketjua. Riitta Pyykkö on haastanut tämän blogiketjun seuraavaksi kirjoittajaksi Elinkeinoelämän keskusliiton johtavan asiantuntijan Mika Tuuliaisen.

Ketjun edelliset kirjoitukset:

  1. Karjalainen, A. (2018). Korkeakoulupedagogisia mietteitä oppimisesta.
  2. Lindblom, S. (2018). Oppimisen laadun edistäminen edellyttää tutkivaa otetta.
  3.  Suomala, P. (2019). Opetus ja oppiminen.
  4. Hentilä, H-L. (2019). Oppimisen ja opetuksen edellytyksiä parantamassa. 

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *