Oamkista luonnonvara-alalta valmistuneen kuulumisia

Juho Räbinä, työnjohtaja ja viljelijä

Aloitin työt vuonna 2017 Suomen siemenperunakeskuksella Tyrnävällä ja olen toiminut  varastohenkilökunnan esimiehenä ja työnjohtajana. Työtehtäviini kuuluu koordinoida noin 10 milj. perunakilon vastaanotto varastolle syksyisin ja huolehtia perunoiden säilyvyydestä talven yli kevääseen. Lisäksi vastaan asiakkaille toimitettavien siemenperunoiden laadusta.

Tyrnävä on perunantuotannon High Grade -aluetta

Vuodesta 2016 lähtien olen toiminut ruokaperunanviljelijänä perustamassani Lakeuden Sato -yrityksessä. Lakeuden Sato viljelee Tyrnävällä ruokaperunaa tukkukauppiaille. Tyrnävä on perunantuotannon High Grade -aluetta, joka on vapaa vaarallisista kasvintuhoojista ja alue soveltuu erittäin hyvin perunanviljelyyn.

Viljelijöiden tulee nykyään hyödyntää mitattua tietoa, kuten pellon kosteutta, lämpötilaa ja sääolosuhteita perunan kasvuolosuhteiden parantamiseksi. Perunanviljelyssä täytyy varautua sään ääri-ilmiöihin tehokkailla kuivatus- ja kastelujärjestelmillä, joilla turvataan perunan optimaaliset kasvuolosuhteet. Viljelijöiden työtä voidaan tehostaa ja helpottaa erilaisilla automaatiojärjestelmillä.

Olen seurannut ja osallistunut ruokaperunatilan toimintaan pienestä pitäen tätini maatilalla. Perunaan liittyvät työtehtävät ovat olleet tuttuja jo ennen agrologiopintojen aloittamista. Pääsin SPK:lle työharjoitteluun ensimmäisen opintovuoden aikana. Vähän ennen opiskelujen loppumista SPK:lla avautui työpaikka varastoesimiehen tehtävään, jota hain ja johon minut myös valittiin.

Perunavaraston olosuhteita valvotaan tarkasti

Työpäivät usein alkavat varastokierroksella, jossa tarkistetaan varasto-olosuhteet ja tehdään tarvittaessa säätöjä ilmanvaihtoon. Erityisesti talviaikana varastoja pitää päivystää 24/7 mahdollisten häiriötilanteiden varalta, jotta perunat eivät pääse vahingoittumaan varastoinnin aikana lämpötilan laskiessa liian alas.

Työtehtäväni vaihtelevat vuodenaikojen mukaan. Syksyllä keskitytään perunoiden vastaanottamiseen, talvella lajitteluun ja keväällä niiden lähettämiseen asiakkaille. Vastaanottovaiheessa työpäivä sisältää viljelijöiltä tulevien perunoiden hallittua siirtoa varastotiloihin ja viljelijöiden ohjeistamista joustavaan ja tehokkaaseen työskentelyyn. Talvella ja keväällä organisoin perunoiden lajittelun ja pakkaamisen asiakkaille, jolloin työpäivä koostuu uusien työntekijöiden opastamisesta, henkilökunnan ohjeistamisesta, linjastojen säätämisestä ja laadun valvonnasta.

Työssäni olen yhteydessä kuljetusyrityksiin, jotta perunat saadaan toimitettua asiakkaille sovitussa aikataulussa. Syksyllä sadonkorjuun aikana yhteydenpito sopimusviljelijöihin on tiivistä ja päivittäistä. Työn kausiluonteisuuden vuoksi työvoiman tarve vaihtelee, joten vuokratyövoimaa käytetään tasaamaan työkuormaa. Syksyllä ja keväällä pidän työhaastatteluja uusille työntekijäehdokkaille.

Perunat lajitellaan ja pakataan asiakkaille

Työ SPK:ssa on luonteeltaan vastuullista ja palkitsevaa, koska päätökset näkyvät työtehossa, aikataulujen onnistumisessa ja siemenperunan laadussa. Työssä vaaditaan itsenäistä päätöksentekoa ja toisaalta yhteistyökykyä ja -taitoa työntekijöiden ja viljelijöiden välillä. Työ on monipuolista ja työt vaihtelevat vuodenaikojen mukaan. Työhön haastetta tuovat ihmisten luonteet ja mahdolliset näkemyserot laadukkaasta varastoinnista, tuottavuudesta ja tehokkuudesta. Opinnoissa erityisesti yrittäjyys- ja liiketoiminnan kursseilta saadut taidot ovat olleet tärkeitä. Lisäksi koulussa opitut tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys ovat hyödyksi uuden tiedon hankinnassa. Tulevaisuudessa syvennän ehkä osaamistani ylemmällä AMK-tutkinnolla.

Agrologiopinnoissa kannattaa panostaa itselle tärkeisiin osa-alueisiin ja pyrkiä verkostoitumaan mahdollisimman laajasti. Maatalousala on Suomessa suhteellisen kapea, joten suurella todennäköisyydellä nykyiset opiskelukaverit ovat yhteistyökumppaneita myös tulevissa liiketoiminnoissa.

Juho Räbinä, agrologi

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *