Huom! Oamkin blogi poistuu käytöstä
Osana verkkoympäristön uudistustyötä blogisivusto poistuu käytöstä 30.6.2024. Blogien kirjoittajat vastaavat omien tekstien talteenottamisesta ja arkistoimisesta. Ajankohtaisten blogien julkaisemista kannattaa tarjota Oamk Journalille. Blogi on saatavilla lukutilassa sisäverkosta 31.12.2024 saakka.

Aaltoilevassa vaihdossa

Kirjoittajat

Kirsi Korkealehto 
Lehtori
Hämeen ammattikorkeakoulu

Mervi Friman

Tutkimuspäällikkö
Hämeen ammattikorkeakoulu 

Me kaksi Hämeen ammattikorkeakoulun (Hamk) Edu-tutkimusyksiköstä olimme viikon Aalto-yliopistossa Kope-hankkeen mahdollistamassa vaihdossa. Kerromme seuraavassa kokemuksistamme ja annamme vinkkejä vaihtoa suunnitteleville. Vaihtojaksomme tavoitteena oli syventää ja laajentaa osaamistamme sekä luoda yhteistyöaihioita jatkoon. Aalto-yliopistolla ja Hämeen ammattikorkeakoululla on strateginen yhteistyösopimus, jonka puitteissa on mm. syksyllä alkanut Design Factory -toiminta Hamkissa. Hamk ja Aalto ovat tehneet myös yhteisiä hankehakuja, lisäksi monenlaisia suunnitelmia on tekeillä ja toteutumassa.

Meitä hamkilaisia oli sattumalta kaksi lähdössä samalla viikolla samaan paikkaan vaihtoon, mikä osoittautui erinomaiseksi toteutukseksi mahdollistaessaan muutaman yhteissession Aallossa. Se oli ajankäytön kannalta tehokasta molemmille osapuolille.

Kun vaihtoa lähtee suunnittelemaan, on ensimmäiseksi syytä fokusoida mahdollisimman tarkasti kiinnostuksen kohde. Meidän tapauksessamme se oli Kirsillä pedagoginen kehittäminen ja Mervillä kestävä kehitys korkeakoulutuksessa. Meillä molemmilla oli entuudestaan Aallossa kollega, jonka kautta viikon ohjelmaa alettiin rakentamaan.

Kirsin viikko sisälsi tutustumista Aallon opetushenkilöstölleen tarjoamaan pedagogiseen koulutukseen. Aluksi oppimispalveluiden päällikkö Johanna Söderholm esitteli Aalto yliopiston organisatorisen rakenteen, pedagogiset asiantuntijat sekä 25 opintopisteen kokonaisuuden sisällöt. Aallon 25 opintopistettä koostuu seuraavasti: A!Peda Intro (5op), Oppiminen ja opetus ylipistossa (5 op), Opetuksen suunnittelu (5 op) Opetusharjoittelu (5 op) sekä vapaasti valittavat opinnot (5 op), kurssit opetetaan suomeksi ja englanniksi. Oli hyödyllistä saada yleiskuva yliopistosta, tiimistä ja opinnoista, jolloin pysty paremmin asemoimaan vaihdossa tapahtuvat asiat.

Sen jälkeen saimme molemmat tavata opettajien ja ohjelmajohtajien tukitiimin vetäjän, yliopistopedagogiikan asiantuntija Maire Syrjäkarin, jonka kanssa keskustelimme pedagogisten asiantuntijoiden työnkuvasta sekä henkilöstön urapoluista. Lisäksi vaihdoimme ajatuksia opetuksen arvioinnista.

Johannan ja Mairen tapaamisten jälkeen Kirsi pääsi seuraamaan pedagogisten asiatuntijoiden varsinaista työtä: pedagogisten kurssien vetämistä englanniksi ja suomeksi. Hän seurasi Marja Elonheimon, Miia Forsténin, Tiina Pylkkösen ja Jukka Välimäen kursseja. Sessioiden jälkeen yhdessä keskustelimme niistä, sekä vaihdoimme ideoita ja mietimme, miten erityyliset oppijat pitäisi ottaa huomioon ja mitä opetuksessa voisi parantaa. Aallon pedagogiset asiantuntijat kokivat Kirsin antaman palautteen hedelmällisenä, koska he harvoin saavat palautetta tekemästään työstä. Kirsi sai myös olla mukana opetusnäytteen arvioimisessa ja fasilitoimassa yhtä A!Peda Intro-opintojakson ryhmää.

Mervin viikko rakentui pääasiassa keskusteluista kestävän kehityksen opetuksen asiantuntijoiden kanssa. Teemoina olivat mm. keke-sisältöjen integrointi opetukseen ja kampustoimintaan sekä keke-opetukseen tarjottavat tukitoimet. Jotta monta tapaamista saadaan sopimaan aikatauluun, on syytä aloittaa valmistelu ainakin pari kuukautta aikaisemmin. Paitsi että on syytä valmistautua tapaamisiin haastattelukysymyksin, on tärkeää osata kertoa oleelliset taustat omasta organisaatiosta. Tässä mielessä vaihdossa on benchmarkingin piirteitä ja parhaimmillaan se onkin molemminpuolista oppimista ja hyvien käytänteiden jakamista. Kestävän kehityksen tematiikan ympärillä havaitsimme monia yhtäläisyyksiä, mutta myös hyvien käytänteiden jakamista tapahtui.

Kirsi mietti pedagogisen tiimin kanssa, miten voisimme jatkossa hyödyntää Hamkin ja Aallon strategista kumppanuutta. Aallon pedagogiset asiantuntijat tulisivat mielellään vierailulle Hamk opettajakorkeakouluun ja ideoimme myös mahdollisuutta opettaa vastavuoroisesti kumppanin kursseilla. Yhteisopettajuus kiinnostaisi myös molempia osapuolia.

Kestävän kehityksen osalta odotetaan Suomen Akatemiaan aiemmin syksyllä jätetyn hakemuksen tuloksia. Kävipä miten tahansa, yhteisiä kiinnostuksen kohteita on löydetty mm. opettajien koulutuksen ja oppimistulosten mittausten parista. Niitä tullaan edelleen kehittämään ja nyt on saatu uusia potentiaalisia tekijöitä mukaan. Hamkissa tekeillä olevaan kestävän kehityksen ohjelmaan vierailu tarjosi ideoita ja uusia näkökulmia.

Vaihtoviikko oli antoisa kokemus ja toivottavasti se poikii yhteistyötä jatkossakin. Nyt yhteistyö on helpompaa, kun on päässyt tapaamaan ja keskustelemaan kasvokkain. Kiitos Aaltoon koko pedatiimille, joka otti Kirsin avosylin vastaan ja kiitos Anita Bisille hienon ohjelman laatimisesta. Mervi kiittää Meeri Karvista ja kestävän kehityksen toimijoita mielenkiintoisista, innostavista keskusteluista.

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *