DigiTools oppimisen tukena

Lukivaikeuksisille opiskelijoille ideoitiin ja toteutettiin DigiTools-ryhmä. Ryhmässä kokeiltiin digitaalisia sovelluksia vertaisryhmätoiminnan kautta, joka madalsi kynnystä sovellusten käyttöönottoon omassa opiskelun arjessa. Lisäksi kehitettiin uutta, kahden korkeakoulun yhteistä toimintamallia erilaisten oppijoiden ohjauksen tueksi.

DigiTools-ryhmä erilaisten oppijoiden ohjauksessa

Aloitimme yhteistyön benchmarkkaamalla Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) vallitsevia ohjauskäytänteitä ja muodostamalla yhteisen käsityksen tarvittavasta ryhmätoiminnasta ja sen sisällöstä. Kokosimme ryhmän haastattelemalla työssämme kohtaamiamme opiskelijoita, joilla oli todettu lukivaikeus. Ryhmässä aloitti 10 opiskelijaa, joista viisi opiskeli Oamkissa ja viisi Oulun yliopistossa.

KUVA 1. Opintopsykologi Pia Partanen esittelee ryhmäläisille sähköistä miellekarttaa (kuva: Heli Huttunen)

Käynnistimme DigiTools-ryhmän ryhmäytymistehtävällä ja kartoittamalla opiskelijoiden vahvuuksia VIA-testin avulla. Pienryhmäkeskusteluiden ja erilaisten tehtävänantojen purkamiseen käytimme Padlettia ja AnswerGardenia, joita opiskelijat voivat hyödyntää esimerkiksi ryhmätöissä. Esittelimme opiskelijoille QR-generaattorin käyttöä ja opiskelijat antoivat palautetta ryhmästä QR-lukijan avulla Padlet-seinälle.

Opinnoissa jaksamisen ja keskittymisen tueksi opiskelijat saivat tapaamisten välillä testata opiskelua jaksottavia digitaalisia ajastimia, esimerkiksi Pomodoro Timer, Tomato Timer ja Brain Focus. Lisäksi kävimme läpi sähköisiä miellekarttasovelluksia, kuten MindMup ja Popplet, joiden yhteydessä keskustelimme laajemminkin opiskelutekniikoista sekä mieleenpainamisesta ja -palauttamisesta.

Opiskelijoiden toiveesta tutustuimme kielten oppimista tukeviin sovelluksiin, kuten Duolingo, Quizzlet ja Bitsboard Flashcards Pro. Erityistä mielenkiintoa herättivät puhetta tekstiksi ja tekstiä puheeksi muuntavat ohjelmat, joista tutuksi tulivat Voice Dream Reader ja Office 365:n syventävä lukuohjelma. Opiskelijoita kiinnostivat myös vaihtoehtoisia suoritustapoja tarjoavat sovellukset, kuten Book Creator, jolla voi osoittaa osaamistaan perinteisen tekstin lisäksi kuvin, videoin, ääninauhoittein ja piirroksin. Sähköisten työkalujen lisäksi opastimme opiskelijoita myös perinteisten lukikalvojen ja -viivaimien käyttöön.

Erilaisten oppijoiden liitto ry:n kehittämispäällikkö Susanna Maijanen ja erityisasiantuntija Jukka Liimatainen vierailivat myös DigiTools-ryhmässä ja opastivat ryhmäläisiä uusimpien digitaalisten apuvälinesovellusten käyttöön. Lisäksi DigiTools-ryhmä osallistui Ideoiden Oy:n Microsoftin oppimistyökaluja käsittelevään webinaariin, jonka yhteydessä testasimme vastamelukuulokkeiden käyttöä.

Opiskelijoille suunnatun ryhmätoiminnan ohella järjestettiin keväällä 2019 Oamkin ja Oulun yliopiston henkilökunnalle suunnattu digitaaliset sovellukset erilaisten oppijoiden ohjauksessa -työpajan, johon osallistui yhteensä 36 opettajaa sekä hanketyöntekijät. Osallistujat oppivat käyttämään sekä perinteisiä että digitaalisia oppimisen menetelmiä ja välineitä opetuksen ja ohjauksen apuna. Työpaja antoi työkaluja erityisesti lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuksia omaavien opiskelijoiden kohtaamiseen.

Opiskelijapalaute ja ohjaajien kokemukset

DigiTools-ryhmän päätteeksi pyysimme opiskelijoilta palautteen, joka oli kaikilta osin erittäin myönteistä. Osallistujat kertoivat löytäneensä itselleen sopivia sovelluksia, joita hyödyntää arjen opiskelussa. Seuraavaksi muutama esimerkki opiskelijapalautteesta:

Sain paljon hyviä ja käyttökelpoisia vinkkejä opiskeluun: eri sovelluksista, apuvälineistä ja tekniikoista. Olen ottanut innokkaana itselleni soveltuvat käyttöön ja hankin ipadin, koska miellyin sen käyttöön ja helppouteen. Sain myös hyvää vertaistukea ja kannustusta, nyt tuntuu, etten enää ole yksin ongelmieni kanssa. Välineet, sovellukset käytiin hyvin läpi ja saimme linkkejä, mistä voimme hakea lisää tietoa ja mistä löydämme apua jne.

Oli mukava saada vertaistukea ja päästä keskustelemaan ihmisten kanssa jotka ovat kamppailleet samojen haasteiden kanssa. Digitaliset työkalut ovat tuleet jokapäiväiseen käyttöön ja laajentaneet opiskelutekniikoita.

Kurssi voisi olla pidempi ja sen yhteydessä voisi olla enemmänkin yhteistyötahoja.

KUVA 2. Opiskelijan arjessa yhtä tärkeitä ovat digitaaliset sovellukset ja sapuskat (kuva: Heli Huttunen)

Ryhmän ohjaajina koimme, että kahden korkeakoulun opiskelijoiden monialainen ryhmä työskenteli saumattomasti yhdessä ja vertaistuki toimi yli organisaatiorajojen. Yhtenä suurimpana antina oli uudentyyppinen yhteistyö yli korkeakoulu-, ammattikunta- ja koulutusalarajojen niin henkilökunnan kuin opiskelijoiden osalta.

Havaitsimme yllätykseksemme, että opiskelijat eivät juurikaan tunteneet oppimista tukevia digitaalisia sovelluksia, vaikka ottavatkin ne helposti käyttöönsä. Digitaalisille sovelluksille on tilausta, mutta opiskelijat tarvitsevat ohjausta niiden löytämiseen ja käyttämiseen. Ryhmässä opiskelijat saivat konkreettisesti kokeilla sovellusten käyttöä ja arvioida niiden käyttökelpoisuutta itselleen. Tämä madalsi kynnystä sovellusten käyttöönottoon omassa opiskelun arjessa. Toiminnallinen, tekemiseen perustuva oppiminen on tästä näkökulmasta tärkeää.

Tietoteknisissä taidoissa oli selkeästi vaihtelua opiskelijoiden välillä. Sovellukset osoittautuivat kuitenkin helppokäyttöisiksi ja opiskelijat lähtivät itseohjautuvasti kokeilemaan niiden soveltamista taitotasosta riippumatta. Salliva ja välitön ilmapiiri ryhmässä mahdollisti työskentelyn yrityksen ja erehdyksen kautta. Vertaistuki nousi esiin merkittävänä tekijänä, vaikka se ei ryhmän sisältöä suunniteltaessa ollut erillisenä tavoitteena – ryhmän jäsenet auttoivat spontaanisti toinen toistaan.

Palautteen ja kokemuksen perusteella suosittelemme lämpimästi ryhmämuotoista ja käytännönläheistä toimintamallia opiskelijan ohjaukseen. Lisäksi koemme, että moniammatillinen yhteistyö korkeakoulujen välillä on antoisaa, innostavaa ja palkitsevaa.

 

Heli Huttunen, Oulun ammattikorkeakoulu
Opinto-ohjaaja, ammatillinen erityisopettaja
TP1 C: Erilaisten oppijoiden ohjaus, Digiohjausta kaikille! -ESR-hanke

Pia Partanen, Oulun yliopisto
Opintopsykologi
TP1 C: Erilaisten oppijoiden ohjaus, Digiohjausta kaikille! -ESR-hanke

Hanna Ylönen, Oamk
Kehityspäällikkö, eKampus
Ohjauksen asiantuntija

 

———————————–

Digiohjausta kaikille!

Oulun ammattikorkeakoulu koordinoi vuosina 2018–2020 toteutettavaa Digiohjausta kaikille! -ESR-hanketta, jonka tavoitteena on digitalisaation avulla löytää aidosti uudenlaisia, innovatiivisia keinoja ohjata ja tukea opiskelua sekä urasuunnittelua. Hankkeen yhtenä tavoitteena on myös lisätä koulutuksen yhdenvertaisuutta kehittämällä erilaisten oppijoiden ohjausta ja opintojen esteettömyyttä ja saavutettavuutta erilaisten digitaalisten sovellusten avulla.

Digiohjauksen kehittämistyötä tehdään hankkeessa kolmen pohjoisen korkeakoulun eli Oulun ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston ja Centria-ammattikorkeakoulun sekä Oulun seudun ammattiopiston yhteistyönä. Mukana yhteistyöverkostossa on myös Oulun lukioverkosto sekä valtakunnallinen Erilaisten oppijoiden liitto ry (EOL). Keskeistä on nivelvaiheen yhteistyön kehittäminen eri koulutusasteiden välillä. Digiohjausta kaikille! -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta. Hanke kuuluu Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan.

Lisätietoa hankkeesta: oamk.fi/digiohjaus

Julkaisun pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019112744430

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *