Palautetta digiohjaaja cMOOCista

Digiohjausta kaikille -hankkeen digiohjaaja cMOOC (3 op) toteutettiin keväällä 2019 ja kurssin tavoitteena oli, että opiskelijat ymmärtävät digiohjauksen toimintatapoja, prosesseja, käyttötilanteita ja tunnistavat digiohjaukseen liittyviä vuorovaikutuksen sekä läsnäolon keinoja. Digiohjaaja cMOOC -koulutuksen tarkoituksena oli, että osallistujat tuntevat ja kokeilevat käytännössä digiohjausvälineiden käyttöä sekä ymmärtävät digiohjaukseen liittyviä tietoturva- ja tietosuojakysymyksiä ja tunnistavat niiden soveltamistilanteita omassa ohjaustyössään. MOOCissa huomioidaan myös digiohjauksen etiikka ja saavutettavuus.

KUVA: Black Salmon/Shutterstock.com

Käy kurkkaamassa aikaisempi blogikirjoitus , siellä voit lukea enemmän cMOOCin suunnittelusta, sisällön rakentamista, toetutustavasta ja pienryhmäohjaajien roolista.

Digiohjaaja cMOOC -palautekysely toteutettiin toukokuussa Webpropol-kyselynä ja kysely oli auki vastaajille kaksi viikkoa. Vastauksia määräaikaan mennessä saapui 134 kappaletta. Kysely sisälsi suljettuja ja avoimia kysymyksiä. Kurssipalautteesta on pyritty nostamaan palautteet, joiden perusteella on kehitetty tulevia cMOOCeja.

Lukuintoa!

Tässä osiossa syvennytään digiohjaaja cMOOC -kurssin palautekyselyn tuloksiin.  Vastaajista 40 % löysi kurssille työkaverin, ystävän tai tuttavan suosittelemana. Suosituin sosiaalisen median sivusto oli Facebook, jonka kautta kurssille löysi 21 % vastaajista. Sähköpostilla tai www-sivujen tai esimiehen suosittelemana kurssille löysi myös useampi osallistuja.  Koulutusta markkinoitiin myös Twitterissä, mutta se ei tavoittanut yhtään osallistujaa.

Suurin osa vastaajista (35 %) toimi tieto- ja neuvontatyössä, mutta myös 21 % työskenteli muissa ohjaustehtävissä. Kurssille oli löytänyt myös opinto-ohjaajia, opettajia ja opettajatuutori/omaopettaja tai ryhmäohjaajan tehtävissä työskenteleviä henkilöitä.

Opiskelijoista 55 % koki kokonaisuuden hyvänä. Suurin osa vastaajista koki, että sisältö, tehtävät, työskentelytavat, ohjaus, oppimisalusta, materiaalit ja niin edelleen olivat toimivia. Kurssi sai erinomaista palautetta 31 % :lta vastaajista, mutta 13 % vastaajista koki sen vastaavan keskitasoa.

Kurssin sisällön vaativuustaso kiinnosti koulutuksen järjestäjiä, koska kurssille oli ilmoittautunut useampi kuin kurssin lopulta suoritti.  Vastaajista 63 % piti kurssin vaativuustasoa sopivana tai melko helppona (kuvio 1).

KUVIO 1. Kurssin vaativuustaso

Kurssin laajuus vs. opintopistemäärä

Kurssilta sai 3 opintopistettä ja opintopistemäärän osuvuuden koki hyväksi 52 % ja keskitasoiseksi 33 % vastaajista. Vastaajista 8 % koki kurssin laajuuden erinomaiseksi opintokokonaisuudeksi.  Vastaajista 7 % koki, että kurssin opintopistemäärä on liian vaativa kolmelle opintopisteelle.  Kyselyssä selvitettiin, oliko tehtävätyyppejä sopivasti ja 92 % vastaajista totesi, että niitä oli sopivasti. Kurssilla järjestettiin myös online-tapahtumia, kuten webinaareja, nettikahvila ja välineklinikka. Vastaajista 66 % oli hyödyntänyt online-tapahtumia ja 53 % koki sen olevan hyödyllinen opintojen suorittamisen kannalta.

Kurssilla toimi myös pienryhmäohjaaja ja kysely selvitti, onko ohjaus ja palaute edistänyt oppimista. Pienryhmäohjauksen merkityksen koki keskitasoiseksi 39 % vastaajista (kuvio 2). Hyvää palautetta pienryhmäohjauksesta antoi 31 %. Tämän palautteen perusteella voimme kehittää pienryhmäohjaajan toimintaa tulevissa cMOOC-kursseissa.

KUVIO 2. Oppimisen edistäminen pienryhmäohjaan avulla

Tässäpä muutama poimittu suora lainaus luettavaksi…

Alla on poimittuna suoria lainauksia koulutukseen osallistuneilta opiskelijoilta.

En huomannut mitään pienryhmäohjaajan toimintaa tai tukea. En kyllä sellaista tarvinnutkaan. minusta tehtäviin oli varattu paljon aikaa ja tehtävät tuntuivat välillä kovin yksinkertaisilta ja helpoilta, eli 3 op tuntuu paljolta tehtäviin nähden. Toki videoiden katseluun meni aikaa, mutta oma tuottaminen oli joissakin tehtävissä kovin vähäistä / vähällä pääsi läpi. Jos asia olisi ollut vieraampi, aika olisi varmaan kulunut kokonaan.

Kiitos hyvästä kokonaisuudesta ja opetuksesta. Kaikki sujui mainiosti ja opin paljon uutta, jota voin hyödyntää arkipäiväisessä työssäni.

Erittäin hyvin toteutettu verkkokoulutus. Omaa edistymistä oli helppo seurata ja tehtävät saivat hyvin miettimään omaa oppimista ja uusia asioita.

Hieno kurssi. Erilaisia tehtäviä, hyviä videoita ja pedagogiikkaa. Edistymisen seuranta ihan parasta, koko ajan pystyi seuraamaan missä menee ja mitä on vielä tehtävää.

Opiskelijoista suurin osa seurasi aktiivisesti omaa edistymistään cMOOCilla ja 90 % koulutukseen osallistuneista suoritti opinnot loppuun määräaikaan mennessä. Keskeytyksiä kurssilla kuitenkin oli 10 % ja suurin osa perusteli keskeytystä ajanpuutteella.  Koulutus koettiin hyödyllisenä ja suurin osa vastaajista (98 %) koki pystyvänsä hyödyntämään koulutuksen antimia omassa työssään. Kurssin palaute antoi koulutuksen järjestäjille arvokasta tietoa kurssin jatkokehittämisen kannalta.

 

Huttunen Hanna-Leena
Erikoisasiantuntija, eKampus
Oulun ammattikorkeakoulu

Julkaisun pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019121247808

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *