Joululahja sinulle, opettaja ja opiskelija

Kirjoittaja
Ulla Klemola
Opetuksen kehittämispäällikkö
Jyväskylän yliopisto

Tähän aikaan vuodesta mielen täyttää aatos niin loppuunsaatettavista työasioista kuin jouluvalmisteluista. Päänvaivaa voivat aiheuttaa myös joululahjat. Hankkiako vai ei, aineellisia vai aineettomia, tarpeellista vai ehkä vain kaunista ja ilahduttavaa. Eniten alkaa kuitenkin hermostuttaa se, että jouluun on enää reilu viikko aikaa. Miten tässä ehtii hoitaa kaiken? Syke nousee.

Hyvinvointi ja sen uhat ovat olleet paljon esillä niin yleisessä keskustelussa kuin korkeakouluissa. Työ- ja opiskeluelämän jatkuvasti kiihtyvä tahti kuorimittaa erilaisin tavoin niin henkilöstöä kuin opiskelijoita. Opettajat kokevat riittämättömyyttä yhtäaikaisissa pyrkimyksissään opettaa, tutkia ja tukea opiskelijoitaan. Opiskelijat yrittävät ehtiä hoitaa opintojaan ja rahoittaa niitä samalla kun etsivät omaa paikkaansa opiskeluyhteisössään ja elämässään. Mikä auttaisi hyvinvointiamme, mikä olisi toivottu ja kaivattu joululahja meille kaikille korkeakouluissa?

Osana OHO! Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa – kehittämishanketta (OKMn rahoitus vuosille 2017-2019) lähdimme rakentamaan henkilöstölle ja opiskelijoille tukea, joka kulkee nimellä yhteisöllisen pedagogiikan koulutussarja. Ideana oli tarjota taitoja ja tietoa, joiden avulla voidaan synnyttää turvallista ja oppivaa yhteisöä osana arkityötä.

Lähestyimme asiaa yhteisöllisen oppimisen ja sosiaalipedagogiikan näkökulmista, joissa keskeistä on yhdessä toisten kanssa ja vuorovaikutuksessa rakentaa ymmärrystä niin asioista kuin itsestä. Olennaista on myös löytää omia vaikutusmahdollisuuksiaan ja toimia yhteisön hyväksi. Näin syntyy hyvinvointia edistävä välittävä yhteisö.

Yhteisöllisen pedagogiikan koulutussarjassa osallistujat sekä kokevat yhteisöllistä pedagogiikkaa käytettävien työtapojen kautta että oppivat sitä tukevia sisältöjä. Ensiksi tutkitaan turvallisen ja toimivan ryhmän rakentamista ja itseä ryhmänohjaajina sekä opitaan ryhmäytymistä edistäviä menetelmiä. Toisena teemana on toimijuutta edistävä pedagogiikka, joka avaa silmät toimijuuden, tämän olennaisen työelämätaidon, eri osa-alueille. Kolmantena aiheena on tutustua psykologisen joustavuuden käsitteeseen ja sitä tukevaan taitoharjoitteluun. Opetellaan hyväksyvää suhtautumista moninaisiin tunteisiin ja myötätuntoa sekä itseä että muita kohtaan. Viimeisellä kerralla pysähdytään havainnoimaan omia tapoja olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Harjoitellaan erilaisia tunne- ja vuorovaikutustaitoja, joita voi soveltaa omiin ihmissuhteisiinsa niin kotona kuin korkeakoulussa.

Mikä olisi siis tämän joulun tärkein lahja opettajalle ja opiskelijalle? Yhteisöllisen pedagogiikan näkökulmasta katsottuna tuo lahja on kohtaaminen. Voit nyt ja ensi lukukaudella harjoitella niin itsen kuin toisten kohtaamisen taitoja ja myös oppia niitä. Voit pysähtyä ihmisen äärelle ja näin suojella kaiken touhun keskellä sitä, mikä on tärkeintä. Se, että toinen ihminen kokee tulevansa nähdyksi ja kuulluksi, on kaunein lahja, jonka voimme hänelle antaa.

Syke laskee.

Ps. 1: Voit lukea lisää yhteisöllisen pedagogiikan koulutussarjasta alkuvuonna ilmestyvästä Opiskelukykyä, hyvinvointia ja osallisuutta korkeakouluihin-verkko-oppaasta. Seuraathan OHO!-hankkeen sivuja, ohohanke.fi.

Ps. 2: Kiitos edellisen KOPE-blogin kirjoittajalle Veijo Hämäläiselle, joka hienosti peräänkuulutti dialogitaitoja, aitoa tiimityöskentelyä ja riskien ottamisen rohkeutta osaksi korkeakouluoppimista. Yhteisöllinen pedagogiikka on myös juuri tätä.

Kirjoitus on osa asiantuntijoiden blogikirjoitusketjua. 

Ketjun edelliset kirjoitukset:

  1. Karjalainen, A. (2018). Korkeakoulupedagogisia mietteitä oppimisesta.
  2. Lindblom, S. (2018). Oppimisen laadun edistäminen edellyttää tutkivaa otetta.
  3. Suomala, P. (2019). Opetus ja oppiminen.
  4. Hentilä, H-L. (2019). Oppimisen ja opetuksen edellytyksiä parantamassa.
  5. Pyykkö, R. (2019). Uutta otetta oppimiseen.
  6. Tuuliainen, M. (2019). Edellytykset yhdessä oppimiseen ratkaisevat.
  7. Mikkilä, J. (2019). Korkeakoulut solmimaan työn ja oppimisen uutta liittoa.
  8. Hämäläinen, V. (2019). Tiimeissä oppiminen tuo happea työelämään.

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *