Työelämäyhteistyö ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoiden silmin

Työelämäyhteistyö on ammattikorkeakoulujen toiminnan ytimessä. Meille opettajille työelämäyhteistyö merkitsee esimerkiksi projekteja, toimeksiantoja, asiantuntijaluentoja ja yrityscaseja. Teemme yritysten ja organisaatioiden kanssa monipuolisesti yhteistyötä.

Liiketalouden opiskelijoiden kokemus työelämäyhteistyöstä ei ole yhtä ruusuinen. Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) vuosittaisessa opiskelijapalautekyselyssä kysytään opiskelijoiden kokemuksia työelämäyhteistyöstä. Liiketaloudessa tulokset ovat olleet Oamkin keskiarvoja alhaisemmat. Varsinkin ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat sitä mieltä, että työelämäyhteistyötä on vähän.

Koska kokemukset tässä asiassa eivät täsmää, lähdin selvittämään asiaa ensimmäisen vuoden opiskelijoilta. Opiskelijat saivat ensimmäisen lukukauden lopussa tuutoropettajan tunnilla pohtia ryhmissä, millaisia yhteyksiä työelämään heillä on ensimmäisten opiskelukuukausien aikana opiskeluissa ollut. Opiskelijoiden kokemuksista muodostettiin sanapilvi (kuva 1).

KUVA 1. Ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoiden kokemukset työelämäyhteistyöstä ensimmäisenä lukukautena

Kuten kuvasta ilmenee, opiskelijat löysivät paljon työelämäyhteistyön muotoja. Vastauksissa korostui Innostartti, joka on päivän mittainen innovointitapahtuman ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Lisäksi esiin nousivat vierailijat ja luennoitsijat tunneilla. Neljän kuukauden opiskelujen aikana opiskelijat olivat siis sanapilven perusteella saaneet monipuolisesti yhteyksiä työelämään.

Halusin myös tietää, millaisia toiveita opiskelijoilla on työelämäyhteistyölle. Opiskelijoiden vastauksissa nousi esiin kaksi asiaa, joita he toivoisivat lisää:

  • yritysvierailut
  • valmistuneiden tradenomien uratarinat

Näiden lisäksi opiskelijat toivoivat verkostoitumistapahtumia sekä yrittäjiä ja muita ammattilaisvieraita työelämästä.

Opiskelijat saivat myös kertoa, mitä ovat oppineet työelämäyhteistyön kautta. Vastauksissa nousi esiin kaksi asiaa:

  • eri työnkuvia tai ammatteja
  • verkostoitumisen tärkeys

Opiskelijoiden toiveet ja odotukset työelämäyhteistyölle ovat perusteltuja. Valitettavasti yritysvierailujen toteuttaminen on käytännössä erittäin haastavaa, koska ryhmäkokomme on noin 40 opiskelijaa. Hyvin harva yritys pystyy tämänkokoisia ryhmiä ottamaan vastaan. Valmistuneita tradenomeja, alumneja, hyödynnämme opintojen aikana monilla opintojaksoilla asiantuntijavierailujen muodossa.

Opintojen edetessä tarjoamme työelämärajapinnassa laajasti erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoiden 3,5 vuoden mittaisissa tradenomiopinnoissa. Jatkossa me voisimme koota näistä yhteistyömuodoista kartan tai vuosikellon pystyäksemme viestimään opiskelijoille toiminnastamme.

 

Eija Rajakangas, Oulun ammattikorkeakoulu
tutkintovastaava, Liiketalouden yksikkö

 

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202003117916

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *