Sairaanhoitaja apteekkimaailmassa

Teksti: Maaria Saukko
Kuva: Kirsi Myllykangas

Maaria Saukko, Minna Krapu ja Sari Vehkaperä selvittivät opinnäytetyössään Oulaisten apteekin terveyspisteen tarpeellisuutta sekä kartoittivat palveluita, joita apteekin asiakkaat siltä toivoisivat. Tutkimuksessa selvisi, että terveyspisteelle olisi tarvetta ja toivotuista palveluista rokotukset nousivat suosituimmiksi.

Matalan kynnyksen palvelupisteet

Avohuollon apteekit ovat yksi käytetyimmistä terveydenhuollon lähipalveluista Suomessa. Apteekkien palveluiden lisäämisellä ja terveyspisteiden perustamisella voitaisiin mahdollisesti keventää muun terveydenhuollon kuormaa ja näin koko yhteiskunnan kustannuksia. Palveluvalikoiman huolellisella suunnittelulla ja hyvällä yhteistyöllä julkisen terveydenhuollon kanssa hoitoon pääsy nopeutuisi, julkisen terveydenhuollon resursseja vapautuisi ja matkakuluja säästyisi.

Terveyspisteitä on Suomessa tällä hetkellä yli 16 apteekissa. Ne ovat matalankynnyksen palvelupisteitä, joissa työskentelee sairaanhoitaja, ja joihin asiakkailla on mahdollista päästä ajanvarauksella tai aikaa varaamatta. Palveluista yleisimmin on käytössä rokotukset, muut injektiot ja korvahuuhtelut. Toiminta niissä on järjestetty eri tavoin ja yhtenäisiä käytäntöjä ei vielä ole selkeästi laadittu. Potilastietojärjestelmää ei kaikissa terveyspisteissä ole, joka tekee tietojen siirrosta julkisen terveydenhuollon puolelle vielä ongelmallista. Palvelumuotona apteekin terveyspiste on vielä uudehko, joten sen lopullinen muoto on vielä monin paikoin hakusessa.

Terveyspiste Oulaisten apteekkiin?

Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Oulaisten apteekin asiakkaiden mielipidettä terveyspisteen tarpeellisuudesta sekä palveluista, joita he toivoisivat sieltä saavansa. Vastauksia tutkimukseemme saatiin 65 kappaletta. Vastanneista 69 % oli naisia ja 31 % miehiä. Suurin vastaajien ikäryhmä oli 30 – 49 -vuotiaat. Suurin osa vastaajista oli kotoisin Oulaisista ja Merijärveltä. Vajaa puolet vastaajista asioi apteekissa kerran tai useammin kuukaudessa.

Vastaajista 88 % piti terveyspisteen perustamista Oulaisten apteekkiin tarpeellisena. Palveluista eniten toivottu oli rokotukset. Seuraavaksi eniten vastaajia kiinnostivat erilaiset verikokeet ja korvien huuhtelu. Myös muille pienille toimenpiteille ja palvelutuotteille oli selkeästi kysyntää.

Kyselyyn vastanneista noin puolet haluaisivat tulla sairaanhoitajan vastaanotolle ajanvarauksella, loput olivat sitä mieltä, että aikaa varaamatta olisi parempi vaihtoehto.

Terveyspisteen perustaminen apteekin yhteyteen vaatii tietynlaiset lakien mukaiset toimenpiteet ja tilat, joten sen perustaminen on taloudellisesti iso haaste apteekille. Myös rokotusten ottaminen palveluvalikoimaan vaatii nimetyn vastuulääkärin. Yhteistyö julkisen terveydenhuollon kanssa ja potilastietojärjestelmien toimiminen apteekin ja terveyskeskuksen välillä olisi myös ensiarvoisen tärkeää, kun terveyspistettä ollaan perustamassa. Terveyspisteen sairaanhoitajalla olisi hyvä olla aikaisempaa työkokemusta vastaanottotyöstä, koska työ terveyspisteessä on hyvin itsenäistä.

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *