Huom! Oamkin blogi poistuu käytöstä
Osana verkkoympäristön uudistustyötä blogisivusto poistuu käytöstä 30.6.2024. Blogien kirjoittajat vastaavat omien tekstien talteenottamisesta ja arkistoimisesta. Ajankohtaisten blogien julkaisemista kannattaa tarjota Oamk Journalille. Blogi on saatavilla lukutilassa sisäverkosta 31.12.2024 saakka.

APOA-hanke – Opiskelijat etenevät eri tahtiin – miten opintojen etenemisen seuranta toimii?

Opintojen etenemisen seurannalla pyrittiin löytämään opiskelijat, joiden opinnot eivät näyttäneet edenneen. Seurantaraportteja ajettiin kahden viikon välein. Melkein puolet opiskelijoista olivat jossain vaiheessa punaisella. Mikä heidän tilanteensa oli opintojakson lopussa?

Juuri aloittaneen opiskelijaryhmän opintojen etenemistä seurattiin 15 opintopisteen laajuisella opintojaksolla oppimisanalytiikan keinoin. Kokonaisuuteen kuului neljä eri Moodle-alustaa. Opintojen etenemisen seuranta oli päällä kolmella alustalla, niissä opiskeltiin yhdeksän opintopistettä. Oppimistehtävät olivat osittain arvioitavia. Osaan tehtävistä riitti, että opiskelija palauttaa tiedoston tai merkitsee itse tehtävän tehdyksi. Kaikilla alustoilla ei ollut määritelty oppimistehtäville palautuspäivää, vaan opiskelija sai tehdä tehtäviä omaan tahtiin. (Taulukko 1.) Suurin osa oppimistehtävistä oli yksilötehtäviä.

TAULUKKO 1. Osioiden oppimistehtävien ominaisuuksia

Seuranta ja sen tulokset

Seurattavaan opiskelijaryhmään kuului 51 opiskelijaa. Valta osa opiskelijoista oli opintojen aikana töissä. Opinnot toteutettiin verkko-opintoina iltaisin kahdeksan viikon aikana, yhdeksäs viikko oli itsenäistä työskentelyä. Opintojen etenemistä seurattiin opintojen 4., 6. ja 8. viikolla. Niin sanotulle punaiselle listalle joutuivat opiskelijat, jotka:

  • Olivat tehneet tehtäviä vain vähän suhteessa osion koko tehtävämäärään ja seuranta-ajankohtaan.
  • Eivät olleet tehneet osion tehtäviä edellisen seurantapisteen jälkeen.

Opiskelijoista 22 täytti edellä mainitut kriteerit jossakin seurantapisteessä. Heistä kaksi keskeytti opinnot. Seulaan jossain seurantapisteessä jääneistä opiskelijoista 10 sai suoritettua opintojakson hyväksytysti. (Taulukko 2.) Vain osasuorituksia saanut opiskelija ei jäänyt seulaan.

TAULUKKO 2. Seurannassa kiinni jääneiden opiskelijoiden tehtävät, lopulliset pisteet tehtävistä ja koko opintojakson arvosana (punaisella havainnot, joissa tehtäviä on tehty vähän suhteessa muihin tai niitä ei ole tehty edellisen tarkastuspisteen jälkeen)

Vertailussa on käytetty Moodlen aktiviteettien suoritus -raportin tietoja. Kun opiskelija palauttaa oppimistehtävän tai merkitsee sen tehdyksi, aktiviteetti tulee suoritetuksi. Opettajan suorittaman arvioinnin jälkeen tehtävä on hyväksytty tai hylätty tai siitä annetaan arvion mukainen pistemäärä. Aktiviteettien suoritusraportti ei siis välttämättä ennakoi sitä, saako opiskelija suoritettua opintojakson hyväksytysti.

Miksi kiitettävän arvosanan saanutkin on punaisella?

Opiskelijoiden opinnot eivät etene samaan tahtiin. Työssä käyvillä ja perheellisillä opiskelijoilla ajan hallinta on haasteellista. Aikaa opinnoille ei välttämättä jää halutulla tavalla, eikä aika jakaudu samaan tahtiin kuin opinnot sitä vaatisivat. Opintojakson eri osioiden keskinäinen kuormituskaan ei välttämättä ole tasainen. Kun opiskelija taiteilee ajanhallinnan kanssa, ei hän välttämättä voi tehdä opintoja tasaiseen tahtiin. Myös pitkät sairausjaksot näkyvät opintojen hidastumisena tai pysähtymisenä kokonaan.

Osalla opiskelijoista ei ollut minkäänlaista aikaisempaa kokemusta opiskeltavista aiheista. Ohjelmointiin liittyvät asiat olivat monelle aivan uutta. Tällainen opiskelija halusi keskittyä opinnoissaan yhteen asiaan kerrallaan ja suoritti siis vain yhden osion tehtäviä kerrallaan. Tällöin hän pystyi omaksumaan asiat paremmin, eivätkä uudet asiat, kuten html tai JavaScript, menneet sekaisin.

Keskeyttämisiä ja hylsyjä

Seitsemän opiskelijaa ei tehnyt oppimistehtäviä ollenkaan. Osa ei kirjautunut edes oppimisalustalle. Kaksi heistä on ilmoittanut keskeyttävänsä opinnot. Kahteen ei saatu minkäänlaista yhteyttä. Yksi ilmoitti sairastuneensa ja toisella ei riittänyt aika, vaan hän halusi opiskella hitaampaan tahtiin. Pari opiskelijaa haluaa siirtyä ensi syksynä aloittavaan päiväryhmään, jonka opetus on luokkaopetusta päivisin. Joukossa oli myös opiskelija, joka sanoi opiskelleensa toisen koulutusohjelman opintoja.

Osa opiskelijoista kertoi aloittaneensa opinnot jo aiemmin ja tekevänsä opintojakson loppuun tämän ryhmän kanssa. Joku kertoi osaavansa asiat ja anovansa niistä hyväksilukua. Näiden opiskelijoiden todellista tilannetta on vaikea arvioida, kun hyväksilukuja ei ole tehty. Nollalinjalla meni myös joku avoimen ammattikorkeakoulun kautta opiskeleva, joka maksaa opinnoistaan.

Osasuorituksia sai yksi opiskelija, joka ei jäänyt kiinni seurantakriteereihin. Hän oli suorittanut oppimistehtäviä vain niihin osioihin, joissa oli suoritusten seuranta päällä. Muiden osioiden tehtäviä ei tehty ollenkaan.

Yhteenveto

Oulun ammattikorkeakoulun suositus on, että opiskelijoille annetaan mahdollisuus opintojen vaihtoehtoisiin suoritustapoihin. Tällaiset opiskelijat eivät siis ole mukana opintojen etenemisen seurannassa samalla tavalla kuin oletetun etenemistavan opiskelijat. Jos kaikilla oppimisalustoilla ei ole suoritusten seuranta päällä, niin opiskelijaryhmän etenemisestä ei saa luotettavaa kokonaiskuvaa.

Opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet ja opiskelutavat vaikuttavat opiskelijoiden työskentelyyn. Kaikki eivät tee oppimistehtäviä tasaiseen tahtiin. Seurattaessa koko ryhmän opintojen etenemistä useammalla alustalla, tällaisia asioita ei voi ottaa huomioon. Seurantatietoihin pitää siis suhtautua tietyllä varauksella.

Kaikki opintonsa keskeyttäneet tai hylätty-arvosanan saaneet opiskelijat jäivät niin sanotusti kiinni opintojen etenemisen seurannassa asetettujen kriteerien perusteella. Kaikki ’vihreältä näyttäneet’ opiskelijat läpäisivät opintojakson yhtä erikoisesti opintoja valinnutta poikkeusta lukuun ottamatta. Seurannalla voidaan siis löytää putoamisvaarassa olevat opiskelijat, mutta vasta kontakti opiskelijaan paljastaa todellisen tilanteen. Eikä sekään aina ihan varmasti.

 

Viinikka Sinikka, lehtori, tietojenkäsittely
Oulun ammattikorkeakoulu

 

APOA, Oppimisanalytiikka – avain parempaan oppimiseen AMKeissa

 

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020061242909

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *