Etätyö ja virtuaalikahvittelu

Etätyö on tarjonnut ainutlaatuisen mahdollisuuden kokeilla uusia työtapoja ja toteutuksia kouluympäristöissä. Opiskelijoiden tukeminen ja heidän opintojensa seuraaminen etänä ovat vaatineet opettajilta uudenlaisia ohjaamismetodeja. Toisaalta esimiehet ovat olleet uusien haasteiden edessä johtamisen näkökulmasta. Etätyö ja digiloikka ovat luoneet uusia rutiineja ja virtuaalitapaamisia työyksiköihin.

KUVA: fizkes/Shutterstock.com

Työyhteisössämme on otettu ja omaksuttu nopeasti käyttöön monipuolisesti erilaisia etätyömahdollisuuksia kampuksien sulkeuduttua keväällä. Fyysisesti ja psyykkisesti kuormittavia etätyöpalavereita on paloiteltu pienempiin osiin. Digikohtaamisissa on ollut vaarana se, että tauot ovat voineet jäädä pitämättä. Olemme olleet etsikkomatkalla virtuaalisissa työtavoissa, joissa esimiehet johtavat työntekijöitään etänä mahdollisesti ensimmäistä kertaa. Koronakevät 2020 on kuormittanut uudella tavalla työntekijöitä ja esimiehiä [1].

Työterveyslaitos teki osuvasti kyselyn opetusalalla työskenteleville Koulutuskuntayhtymä OSAO:n työtekijöille huhtikuun lopussa 2020. Työsuojelurahaston kehittämishankkeen kautta saatiin arvokasta tietoa siitä, kuinka aivotyön sujuvuus tuki hyvinvointia. Lähtötilannetta kartoitettiin aivotyöindeksikyselyllä [2].

Kyselyn tulosten perusteella opetustyö näytti erittäin tyypilliseltä aivotyöltä, johon kuului paljon asioiden pohtimista, lukemista, kirjoittamista ja keskeneräisyydenkin tuntua. Työpäivien venyminen iltoihin oli kuluttavaa, samoin kuin taukojen puute. Työn pirstaleisuus useiden kanavien viestitulvassa vaati keskittymistä. Aivotyöindeksiin vastasi puolet työntekijöistä eli noin 400 työntekijää. Tutkijat pohtivat kyselyyn vastaamatta jättäneiden työtekijöiden tilannetta ja epäilivät, että heidän tilanteensa olisi mahdollisesti haastavin [2].

Työkavereiden ja opiskelijoiden tapaamisiin mietitään uusia toimintatapoja korkeakouluissakin. Nopeat puhelut, pikaviestit ja muun muassa virtuaalikahvit korvaavat osittain kohtaamisen puutetta. Säännöllisten virtuaalikahvien aikana voidaan keskustella vapaamuotoisesti osaston asioista ja henkilökunnalla on mahdollisuus kysyä tarkentavia kysymyksiä esimiehiltään heitä askarruttaviin asioihin. Satunnaiset kohtaamiset sujuvoittavat työskentelyä, mutta toisaalta kuormitusta aiheuttavat ristiriitaiset ja puutteelliset ohjeet. Etätyössä tiedon jakaminen, virtuaalikeskustelut ja esimiehen tuki korostuvat. Opettajien nopea siirtyminen etätyöskentelyyn on kuormittanut ja suunnannut työtä uusille poluille koronakeväänä [3].

Arjen vuorovaikutustilanteilla ja satunnaisilla kohtaamisilla on arvokas merkitys työssäjaksamisen kannalta. Niin opetuksessa kuin hallinnossakin kasvokkain kohtaamisen puute voi vaikeuttaa ydintyön asioiden hoitamista. Työn myönteisiin voimavaroihin kannattaa sijoittaa silloin, kun työyhteisössä on paljon kuormittavia ja muutoksia aiheuttavia tekijöitä. Työntekijöiden hyvinvointia lisäävät arvostuksen ilmapiiri, työyhteisön tuki sekä hyvä ja tasa-arvoinen johtaminen [1].

Jatkuvilla etätyön paineilla voi olla erilaisia vaikutuksia työyhteisöön; osa kaipaa työkavereita, toiset pohtivat, miten he löytävät tasapainon työn ja muun elämän välillä. Työntekijöiden ja esimiesten työmotivaation ylläpitämiseen sekä etätyöapatian ennaltaehkäisyyn voidaan vaikuttaa työn paremmaksi tuunaamisella [1].

 

Mika Paldanius, dosentti, koulutuspäällikkö
Oulun ammattikorkeakoulu, Terveydenhuollon erityisalat

 

Lähteet

[1] Sarkkinen, M. 2020. Torju etätyöapatia, tuunaa työtäsi paremmaksi. Työterveyslaitos 26.5. Hakupäivä 19.10.2020. https://www.ttl.fi/tyopiste/torju-etatyoapatia-tuunaa-tyotasi-paremmaksi/

[2] Sarkkinen, M. 2020. Etäopetus osoitti: satunnaiset kohtaamiset käytävillä sujuvoittavat työtä. Työterveyslaitos 26.5. Hakupäivä 19.10.2020. https://www.ttl.fi/tyopiste/etaopetus-osoitti-satunnaiset-kohtaamiset-kaytavilla-sujuvoittavat-tyota/

[3] Virtuaalikahveja ja uusia rutiineja – etäyhteydet luovat sekä haasteita että mahdollisuuksia https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/virtuaalikahveja-ja-uusia-rutiineja-etayhteydet-luovat-seka-haasteita-etta

 

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020111390119

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *