Harjoittelukokemuksia opiskelijalta opiskelijalle tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmassa

Harjoittelu on yksi tärkeimmistä ja laajimmista ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista suoritteista. Se on yksi ammattikorkeakoulujen ja ympäröivän työelämän yhteistyömuoto. Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmassa opiskelijat hakevat itse harjoittelupaikkansa. Harjoittelupaikka voi löytyä opiskelijan sen hetkisestä työpaikasta tai opintojen aikaisen projektin toimeksiantajalta. Moni opiskelija kuitenkin hakee harjoittelupaikkaa niin sanotusti vapailta markkinoilta. Opiskelijaintra Oivan toimeksiannot auttavat paikojen löytämisessä.

KUVA 1. Opiskelija etsimässä harjoittelupaikkaa (kuva: StartupStockPhotos/pixapay.com)

Opiskelijat ovat usein epävarmoja omasta osaamisestaan silloin, kun alkavat hakemaan harjoittelupaikkaa. He eivät välttämättä tunne yrityksiä tai eivät osaa hahmottaa millaisista yrityksistä harjoittelupaikka voisi löytyä. Usein he etsivät harjoittelupaikkaa ainoastaan selkeästi IT-alalle profiloituneista yrityksistä. Tietojenkäsittelyn harjoittelun voi kuitenkin suorittaa hyvin monenlaisissa yrityksissä. Paikka riippuu pitkälti siitä, millaisiin tehtäviin opiskelija tähtää. Vaihtoehtoja on monenlaisia, kuten ohjelmointi, sisällöntuotanto, videotuotanto, digitaalinen markkinointi ja järjestelmätuki.

Aiemmin harjoittelun suorittaneiden opiskelijoiden kokemusten kuuleminen auttaa heitä tässä epävarmassa tilanteessa. Tietojenkäsittelyn opiskelijoille on rakennettu Moodle-alusta, jossa opiskelijat voivat tutustua toisten opiskelijoiden harjoittelukokemuksiin. Alustalle tuotettu sisältö antaa harjoittelua suunnitteleville opiskelijoille sisäpiirin tietoa aikaisemmista harjoittelupaikoista niissä jo harjoittelun kokeneiden kertomana. Alusta myös konkretisoi Oamkin harjoitteluohjeistuksen soveltamista käytännön tilanteisiin Moodlen Quiz-työkalua hyödyntämällä.

Kokemusten levittäminen opiskelijoiden kesken

Alustalle on kerätty usean vuoden ajan opiskelijoiden kertomuksia harjoittelusta. Opiskelijat tekevät videon, jossa kertovat harjoittelupaikan hakemisesta, harjoittelusta ja oppimastaan sekä antavat vinkkejä tuleville harjoittelijoille (kuva 2). Aluksi videoita tekivät opiskelijat, jotka eivät päässeet osallistumaan harjoittelun päätteeksi pidettävään harjoittelun arviointiseminaariin. Nykyään arviointiseminaaria ei pidetä, vaan kaikki opiskelijat tekevät videon harjoittelun päätteeksi. Vähitellen siis kaikki tietojenkäsittelyn harjoittelut ovat dokumentoituna videomuotoon ja kokemukset muiden tietojenkäsittelyn opiskelijoiden hyödynnettävissä. Tämä toivottavasti auttaa harjoitteluun lähteviä opiskelijoita.

KUVA 2. Opiskelijan ohjeet videon sisällöstä

Moodle-alustalle opiskelijat ohjataan siinä vaiheessa, kun harjoittelu alkaa tulla ajankohtaiseksi. Näin kaikki tietojenkäsittelyn opiskelijat pääsevät katsomaan ja kuulemaan aiemmin harjoittelussa olleiden tekemiä videoita. Videoista he kuulevat hyvin monenlaisia kokemuksia ja voivat muun muassa huomata sen, että monet muutkin opiskelijat ovat olleet epävarmoja harjoitteluun lähtiessään, mutta ovat harjoittelussa osanneet ja oppineet paljon. Opiskelijat ovatkin keskusteluissa maininneet, että videoista on ollut heille apua. Ne ovat rohkaisseet.

Mistä etsin harjoittelupaikkaa?

Opiskelijat eivät välttämättä tunne yrityksiä ja niiden toimintoja tai he voivat ajatella suppeasti, minne voisivat mennä harjoitteluun. Moodle-alustalta löytyy myös lista yrityksistä, joissa tietojenkäsittelyn opiskelijoita on ollut harjoittelussa vuodesta 2001 alkaen ja millaisia tehtäviä he ovat työpaikoilla tehneet. Nyttemmin tämä lista muotoutuu pikkuhiljaa Pulmuun, jonne harjoittelut dokumentoidaan. Vielä siellä ei kuitenkaan ole montaakaan yritystä, joten Moodle-alustan listaa tarvitaan vielä.

Opiskelijoiden videot antavat vinkkejä, millaisissa yrityksissä tietojenkäsittelyn opiskelijat voivat harjoitella. Monesti opiskelijat ajattelevat, että harjoittelupaikkoja löytyy vain ICT-alan yrityksistä. Kuitenkin isommissa organisaatioissa voi olla oma IT-henkilöstö tai pienet yritykset tarvitsevat tekijää esimerkiksi verkkokaupan tai nettisivujen rakentamiseen. Videoilta opiskelijat näkevät konkreettisesti, miten erilaisissa yrityksissä harjoittelua voi suorittaa ja miten erilaisiin tehtäviin tietojenkäsittelyn opiskelijat voivat sijoittua. Videot voivat helpottaa epävarmaa opiskelijaa valitsemaan, millaista harjoittelua hän tavoittelee ja ne voivat myös auttaa opiskelijaa oman uran suunnittelussa.

Yksilölliset aikataulut ja ohjaus

Harjoittelu on ajoitettu opetussuunnitelmassa tiettyyn ajankohtaan, mutta opiskelijat menevät harjoitteluun omaan tahtiin. Varsinkin työn ohella opiskelevat tai opiskelijat, joilla on paljon hyväksilukuja, voivat aloittaa harjoittelun ryhmätovereitaan aikaisemmin. Joku opiskelija taas haluaa tehdä opinnäytetyön ensin ja käyttää harjoittelua ponnahduslautana vakituiseen, palkalliseen työsuhteeseen. Tällöin harjoittelu voikin olla opiskelijan viimeisiä opintosuorituksia.

Koko opiskelijaryhmälle suunnatut harjoitteluinfot eivät siis osu kaikille opiskelijoille sopivaan aikaan. Moodle-alustalle opiskelijat ohjataan yksilöllisissä tuutorkeskusteluissa, Study Group -tuutoroinnissa tai koko ryhmän tuutortunneilla. Yleensä tämä tapahtuu toisen opiskeluvuoden aikana. Opiskelija kuitenkin ohjataan saman tien, opintojen vaiheesta riippumatta harjoittelualustalle, kun hän osoittaa kiinnostusta tai joskus jopa epävarmuuttakin harjoitteluun liittyen.

Harjoittelun Moodle-alustalle on rakennettu kolme testiä, joita tekemällä opiskelija voi opetella harjoitteluun liittyviä asioita omaan tahtiin (kuva 3). Testeissä käydään läpi yleiset harjoitteluun liittyvät asiat. Sieltä löytyy myös käytännön kysymyksiä, joihin harjoittelun ohjaajina olemme opiskelijoille vastanneet. Aina opiskelijoiden kysymyksiin ei yleisistä ohjeistuksista löydy tarkkoja vastauksia, ja opiskelijoilla on monenlaisia ennakko-oletuksia asioista, eivätkä ne aina pidä paikkaansa.

KUVA 3. Harjoittelukäytänteitä opettavat testit

Opiskelija voi tehdä testit niin monta kertaa kuin haluaa. Testit on jaoteltu asioihin ennen harjoittelua, harjoittelun aikana ja harjoittelun päätyttyä. Näin testejä voi suorittaa sen mukaan, missä vaiheessa prosessia hän on menossa. Testit eivät korvaa harjoitteluun liittyviä ohjeita, vaan toimivat niiden tukena ja tuovat esiin konkreettisia tilanteita, joita harjoittelussa tulee vastaan. Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmassa ne kuitenkin korvaavat harjoitteluohjaajien aiemmin koko ryhmälle pitämät harjoitteluinfot. Kuvassa 4 on esimerkki testien kysymyksestä ja kuvassa 5 vastaamisen jälkeen annettavasta palautteesta.

KUVA 4. Esimerkki poissaoloon liittyvästä kysymyksestä

KUVA 5. Esimerkki virheelliseen vastaukseen tulevasta palautteesta

Harjoittelun Moodle-alusta ei korvaa Pulmua eikä kilpaile sen kanssa, jossa harjoittelun virallista prosessia ohjataan. Alusta toimii siis lähinnä tiedonjakajana Oamkin tietojenkäsittelyn harjoitteluun liittyvissä käytännön kysymyksissä ja etenkin kokemusten jakajana opiskelijoiden kesken. Lisäksi opiskelijan harjoittelusta kertova video voi opiskelijan niin halutessa toimia portfolionäytteenä.

Laajennetaanko dokumentointia myös työelämäprojekteista saatuihin yrityskontakteihin?

Harjoittelualustalta opiskelijat saavat vinkkejä paikoista, minne he voisivat hakea harjoitteluun. Voisiko alustaa kehittää eteenpäin lisäämällä sinne vielä kertomuksia opiskelijoiden tekemistä projekteista eri toimeksiantajille? Näin opiskelijat saisivat lisää vinkkejä eri yrityksistä ja voisivat katsella, mitä opiskelijat ovat tehneet projekteissa edellisissä toteutuksissa. Tätä kautta opiskelijoille tulisi laajempi kuva Oamkin yhteistyöstä työelämän kanssa.

Lisäksi opiskelijoiden projekti- ja harjoittelukuvausten käyttämistä voisi hyödyntää myös silloin, kun halutaan kertoa tietojenkäsittelyn ammattikorkeakoulutuksesta ja IT-alan työtehtävistä esimerkiksi toisen asteen opiskelijoille. Pelkät listaukset yhteistyökumppaneista eivät opiskelijalle tai opintoihin hakeutuvalle paljoa kerro tai voivat pahimmassa tapauksessa jopa säikäyttää. Mutta esimerkiksi videoidut tai muutoin dokumentoidut kuvaukset tehdyistä harjoitteluista ja projekteista kertovat asiasta konkreettisemmin.

 

Tuula Ijäs, Oulun ammattikorkeakoulu
Lehtori, harjoitteluohjaaja, tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma

Sinikka Viinikka, Oulun ammattikorkeakoulu
Lehtori, harjoitteluohjaaja, tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma

 

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020111790810

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *