Joustavuus lähtökohtana tutkinto-ohjelmatiimin uudistetussa toimintamallissa

Jokaisessa tutkinto-ohjelmassa toimii tutkinto-ohjelmatiimi, jossa kehitetään koulutusta yhdessä opettajien, opiskelijoiden ja työelämän edustajien kanssa. Se voi olla tutkinto-ohjelmakohtainen tai useamman tutkinto-ohjelman yhteinen.

Tutkinto-ohjelmatiimin uusi toimintamalli astui voimaan vuoden 2020 alussa. Tiimin puheenjohtajana ja vastuuhenkilönä toimii tutkintovastaava, joka myös nimeää opiskelijajäsenet. Yksikönjohtaja puolestaan nimeää opettajajäsenet ja työelämän edustajat tiimeihin. Jäsenet valitaan lukuvuodeksi kerrallaan. Tiimien kokoukset voivat olla avoimia tilaisuuksia kaikille tutkinto-ohjelman opettajille ja opiskelijoille.

Tutkinto-ohjelmatiimissä opetussuunnitelmia ja koulutusta kehitetään ja arvioidaan yhteistyössä.

Opiskelijat pääsevät mukaan kehittämään omaa organisaatiotaan. Tämä on opiskelijoille yksi tapa oppia taitoja, joita he tarvitset muutenkin työelämässä.

Opettajat saavat palautetta sekä opetussuunnitelman kokonaisuudesta että opintojaksoista ja tutkintovastaava saa omaan työhönsä kehittämistukea. Työelämän edustajat ovat mukana rakentamassa ajantasaista, laadukasta ja työelämää palvelevaa koulutusta.

Tutkinto-ohjelmatiimit ovat osa opiskelijapalautejärjestelmää. Neljästä kokouksesta kaksi on teemoitettu opiskelijapalautteiden käsittelyyn. Yksi kokous on puolestaan teemoitettu työelämäpalautteelle. Kokouksia voidaan kuitenkin myös yhdistää. Olennaista on, että lukuvuodessa on vähintään kaksi tutkinto-ohjelmatiimin kokousta.

Osallistujia kokouksiin kannattaa kutsua käsiteltävän teeman mukaisesti.

Tutkinto-ohjelmatiimi kokoontuu lukuvuodessa 2 – 4 kertaa. Kokouksista kaksi on teemoitettu opiskelijapalautteelle ja yksi sidosryhmäpalautteelle.

Opiskelijoiden rekrytointia voidaan tehdä yhteistyössä tutkintovastaavien, opettaja- ja opiskelijatuutoreiden sekä OSAKOn ja koulutusalajärjestöjen kesken joustavasti sen mukaan, mikä tapa tutkinto-ohjelmassa tuntuu parhaiten toimivan. OSAKO kouluttaa tutkinto-ohjelmatiimien opiskelijajäseniä tarpeen mukaan. Tutkinto-ohjelmatiimin uudistuksen yhteydessä keskusteltiin verkossa olevasta koulutuksesta, jonka opiskelija voisi suorittaa omaan tahtiinsa. Asiaa selvitellään OSAKOn kanssa.

Opiskelijaedustajia kannattaa nimetä reilusti mukaan. Jos kaikki eivät pääse osallistumaan, on mukana aina osa edustajista. Opiskelijat edustavat muita opiskelijoita, joten heitä voidaan osallistaa etukäteen keräämään muilta näkemyksiä kulloinkin käsiteltävästä aiheesta. Opiskelijat voivat myös saada opintopisteitä tiimissä toimimisesta. Opiskelijaedustaminen-opintojakso on vapaavalintainen kaikkien yksiköiden yhteisten opintojaksojen joukosta. Opintopisteiden myöntämisestä päättää tutkintovastaava.

Työelämän edustajia voi pyytää kokoukseen, jossa käsitellään työelämäpalautetta ja heidän kannaltaan keskeisiä asioita. Työelämän edustajilta voidaan saada ennakointinäkökulmia koulutuksen kehittämiseen. Tiimin toimintamallia uudistettaessa käytiin keskustelua siitä, miten työelämän edustajat voivat tarvittaessa osallistua kokoukseen etänä, mikä madaltaa kynnystä osallistua. Tällä hetkellä etäkokoukset ovat vakiintuneet vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi, mutta tätä mahdollisuutta kannatta hyödyntää silloinkin, kun lähikokoukset alkavat jälleen vakiintua.

Tutkinto-ohjelmatiimin toimintamalli on Heimossa opiskelijapalautejärjestelmän yhteydessä ja opiskelijoille lisätietoa on Oivassa kohdassa Tietoa opiskelusta: opintoihin vaikuttaminen.

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *