Luonnonvara-alan koulutus tukee opiskelijoiden ympäristöosaamista

Ympäristöhaasteet luovat kasvavaa kysyntää ympäristöosaamiselle. Toisen asteen luonnonvara-alan koulutuksessa kysyntään on vastattu. Lisäksi opintoihin on lisätty kiertotalouden ja luonnon monimuotoisuuden sisältöjä. Ympäristöhaasteiden mittakaava edellyttää kokonaisvaltaista, systeemistä lähestymistapaa opetukseen, kouluarkeen ja oppilaitosyhteistyöhön. Ympäristön muutokset haastavat...