Roboboostista osaamista sote-alan teknologiaan

Ikääntyvän väestön kasvun myötä sosiaali- ja terveyspalveluiden kysyntä on kasvanut.  On arvioitu että   seuraavan 10 vuoden kuluttua tarvitaan jopa 45000 hoitajaa lisää.  Alalta eläköityy työntekijöitä runsaasti, hoitotyö koetaan raskaana ja COVID-19-pandemia lisäsi hoitajien alanvaihtoa...