Huom! Oamkin blogi poistuu käytöstä
Osana verkkoympäristön uudistustyötä blogisivusto poistuu käytöstä 30.6.2024. Blogien kirjoittajat vastaavat omien tekstien talteenottamisesta ja arkistoimisesta. Ajankohtaisten blogien julkaisemista kannattaa tarjota Oamk Journalille. Blogi on saatavilla lukutilassa sisäverkosta 31.12.2024 saakka.

Roboboostista osaamista sote-alan teknologiaan

Ikääntyvän väestön kasvun myötä sosiaali- ja terveyspalveluiden kysyntä on kasvanut.  On arvioitu että   seuraavan 10 vuoden kuluttua tarvitaan jopa 45000 hoitajaa lisää.  Alalta eläköityy työntekijöitä runsaasti, hoitotyö koetaan raskaana ja COVID-19-pandemia lisäsi hoitajien alanvaihtoa entisestään.   Nykyinen ja tuleva hoitajapula haastaa kehittämään ja ottamaan käyttöön uudenlaisia innovaatioita.  Ratkaisuja hoidon saatavuuteen ja henkilöstöpulaan  pyritään hakemaan terveysteknologiasta mm. robotiikan keinoin.

Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK) on mukana Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY:n) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR:n) rahoittamassa 6Aika Roboost-hankkeessa. Hankkeessa kehitetään robotiikan ja  oheisteknologioiden jatkuvan oppimisen ekosysteemi, joka sisältää uudenlaisia toimintamalleja, oppimisympäristöjä ja oppimissisältöjä kaikkien robotiikan parissa työskentelevien käyttöön. OAMK:n vastuulla olevassa osahankkeessa keskitytään erityisesti robotiikkaan ja sen oheisteknologioihin soteympäristössä suunnittelemalla erilaisia työkaluja osaamisen kehittämiseen alueellisesti yritysten ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Tällä työllä vaikutetaan myönteisesti erityisesti ammattilaisen asenteisiin. Osahankkeessa korostetaan erityisesti robotiikan eettistä hyödyntämistä sekä asiakaslähtöisyyttä sosiaali- ja terveysalalla. Hanke toteutuu Huhtikuun  2020 ja toukokuun 2022 välisenä aikana.

Oamk:n Roboboost hanketyö alkoi robotiikan osaamiskyselyllä hoitotyön ammattialaisille. Ammattilaisten itsearvio osoitti, ettei osaamista ja tietoa ole tarpeeksi. He toivovat työvälineitä, jotka helpottavat kiirettä ja fyysistä kuormitusta.  Hoitotyöntekijät tuntevat työnsä vaatimukset – innovaatiotyötä on  suunniteltava ja toteutettava yhdessä heidän kanssaan. Ammattilaisten on päästävä kokeilemaan  ja toteamaan ratkaisujen hyödyt.

Opiskelijat ovat aloittaneet opinnäytetöinään hankkeemme tavoitteita palvelevia kirjallisuuskatsauksia ja kehittämistöitä. Opinnäytteet keskittyvät pääasiassa robotiikan eettisiin kysymyksiin, käyttäjien asenteisiin ja asiakaslähtöisyyteen. Myös välineistön tarvekartoitus on aloitettu hankkeen alkumetreillä.

Tänä keväänä olemme aloittaneet robotiikan osaamiseen pureutuvan webinaarisarjan, jossa tarkastelemme osaamishaasteita niin sote-ammattilaisten kuin myös teknologia-alan edustajien näkökulmasta unohtamatta opiskelijoita ja alan opetushenkilöstöä. Webinaarisarja jatkuu vielä ensi vuoden ajan. Ensi syksynä tarjoamme myös MOOC-opintokokonaisuuden opiskelijoille ja ammattilaisille robotiikan perusteista.

Oulun Seudun Mäntykoti ry ja Probot oy ovat  Roboboostissa mukana  ideoimassa ja hakemassa uusia näkökulmia robotiikan hyödyntämisestä.  Myös Oulun kaupunki ja Kemin kaupungin tehostetun palveluasumisen yksikkö ovat  lähtemässä mukaan Roboboost työhön ja näin pääsemme yhdessä opiskelijoiden, opettajien ja ammattilaisen kesken testamaan  oppimiskokonaisuuksia sekä robotiikkaa ja oheisteknologiaa ensi vuoden aikana.

OAMKin blogi ”Teknologialla hyvinvointia” on avattu Roboboost-hankkeen aikana ja blogin on tarkoitus jatkaa toimintaansa myös hankkeen jälkeen. Voitte tarjota meille blogiin materiaalia koskien yleisesti hyvinvointi- ja terveysteknologiaa. Niin ammattilaisten kuin opiskelijoidenkin tekstit ovat tervetulleita!

Roboboost- työn etenemistä  ja tulevien tapahtumien markkinointia voit seurata Twitterissä  ja  LinkedIn:ssä.

 

 

 

 

 

 

 

Piia Hyvämäki

Hoitotyön lehtori, OAMK. Hyvinvointi- ja terveysteknologian sote-asiantuntija.

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *