Työelämä- ja asiakaslähtöisyys esillä sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen arvioinnissa

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti vuosina 2020 − 2021 Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen arvioinnin, jossa Oamk oli myös mukana. Koulutusala-arvioinnit tuottavat kokonaiskuvan tarkasteltavien koulutusten vahvuuksista ja kehittämiskohteista suhteessa tutkintojen tuottamaan osaamiseen ja työelämärelevanssiin sekä jatkuvaan oppimiseen. Arvioinnin aineistot kerättiin kolmessa vaiheessa syksyllä 2020 ja alkuvuodesta 2021.

Arvioinnit tuottavat myös tietoa korkeakoulujen kyvystä kehittää koulutustarjontaa vastaamaan muuttuvia osaamisvaatimuksia ja tulevaisuuden toimintaympäristöjä.

Ensimmäisessä vaiheessa muodostettiin kokonaiskuva koulutustarjonnasta ja sen kehittämisestä. Tämä tapahtui analysoimalla valmiita palauteaineistoja saavutetun osaamisen ja työelämärelevanssin näkökulmasta. Näitä ovat esimerkiksi ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely AVOP sekä Vipusen alan kannalta keskeiset tilastotiedot. Lisäksi tietoa kerättiin Sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmille suunnatulla itsearviointikyselyllä, jossa esimerkiksi selvitettiin tutkintojen tuottamaa osaamista, työelämärelevanssia ja jatkuvaa oppimista. Korkeakoulujen tutkinto-ohjelmakohtaiseen itsearviointikyselyyn vastasi marraskuussa 2020 yhteensä 242 tutkinto-ohjelman edustajaa.

 

Toisessa vaiheessa analyysien tuloksia tarkennettiin verkkovälitteisillä kuulemisilla helmikuussa 2021. Kuulemiset toteutettiin sosiaali- ja terveysalan työpaikoille, joissa on kokeiltu tai käytössä innovatiivisia yhteistyöratkaisuja tai kokeiluja sekä korkeakoulujen edustajille huomioiden kuulemisten maantieteellinen kattavuus.

Aineisto kerättiin haastatteluin tai erilaisin työpajoin opiskelijoilta, korkeakoulujen henkilökunnalta sekä työelämän edustajilta.

Kolmannessa vaiheessa keväällä 2021 keskityttiin kehittämiseen, jonka tavoitteena oli kiteyttää koulutusalan vahvuuksia ja kehittämistarpeita suhteessa arvioinnin teemoihin ja muodostaa havaittujen tulosten pohjalta kehittämissuosituksia. Tärkeimpänä menetelmänä kolmannessa vaiheessa oli kehittämiswebinaari, johon kutsuttiin avoimesti korkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan henkilökuntaa, opiskelijoita ja korkeakoulujen ulkopuolisen työelämän edustajia sekä alan jatkuvan oppimisen asiantuntijoita. Tilaisuudessa keskusteltiin arvioinnin alustavista johtopäätöksistä ja kehittämissuosituksista ennen arviointiraportin julkaisemista.

Raportti arvioinnista julkaistiin 15.6.2021. Sen mukaan sote-uudistus edellyttää alan korkeakoulutukselta työelämä- ja asiakaslähtöisyyttä, mikä on tälläkin hetkellä arkipäivää, mutta sitä on kehitettävä monipuolisemmaksi ja huomoitava aiempaa selkeämmin yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt.

Kirsi Jokinen
lehtori
laatukoordinaattori, sosiaali- ja terveysalan koulutusosastot

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *