Uuden tekijät astuvat tutkintovastaavan ja koulutuspäällikön saappaisiin

Tietotekniikan tutkintovastaava Susanna Kujanpää aloittaa koulutuspäällikön tehtävässä 1.10.2021 Eero Nousiaisen siirtyessä informaatioteknologian yksikönjohtajaksi. Tutkintovastaavan tehtävästä kopin ottaa 1.11. lehtori Kaisa Orajärvi. Ylempien amk-tutkintojen eli master-tutkintojen vastaavan tehtävät siirtyvät Susannalta yliopettaja Jukka Jauhiaiselle.
New positions in the Degree Programme of Information Technology: Susanna Kujanpää started as the Head of Education on 1 October as the former Head of Education Eero Nousiainen takes over as the Director of the School of Information Technology. The new Head of Degree Programme is Kaisa Orajärvi, starting on 1 November. Jukka Jauhiainen is in charge of the Master programmes at the School of Information Technology.

Susanna: ”Säilytetään toimivat asiat ja kehitetään toimintaa yhteistyössä”

Susanna kuvailee tunnelmia tehtävien vaihtuessa: ”Päällimmäinen odotukseni on päästä perehtymään uuden tehtävän vaatimiin asioihin ja työskentelemään eri näkökulmasta kuin aiemmin, jotta saavutamme tavoitteemme. Pääsen tutustumaan esihenkilön näkökulmasta työkavereihini. Yhteistyössä tehtävä kehittämistyö painottuu, ja sitä olen tehnyt tähänkin asti eri henkilöstöryhmien kanssa.”


Kiteytettynä koulutuspäällikkö vastaa siitä, että puitteet ovat kunnossa. ”Tutkinto-ohjelman tavoitteet on meillä saavutettu hyvin, joten jatkossa kannattaa tietenkin säilyttää toimivat asiat. Koulutuspäällikkö pitää huolta opetussuunnitelmista, henkilöstön osaamisesta, työaikasuunnittelusta ja opetuksen ja tki-toiminnan toteutumisesta. Hän tekee yhteistyötä yksikönjohtajan, tki-päällikön ja tutkintovastaavan kanssa.”

Lisäksi tehtävässä painottuu vuoropuhelu yritysmaailman kanssa ja koulutuksen suuntaviivojen hahmottaminen, jotta valmistuvat tietotekniikan insinöörit osaavat asioita, joita tarvitaan alan työelämässä.

Koulutuspäällikkönä Susanna edustaa tutkinto-ohjelmaa erilaisissa sidosryhmäfoorumeissa ja tapahtumissa. Opetussuunnitelman sisältöä kehitetään yhteistyössä työelämän kanssa, ja avainroolissa ovat myös opettajat. Hankehenkilöstön esihenkilön rooli auttaa perehtymään tähän asti oudompaan tki-toiminnan maailmaan.

”Opettajan kokemus ja jatkossakin opintojaksoilla opettaminen on minulle tärkeää tässä tehtävässä, sillä kosketus talossa oleviin opiskelijoihin auttaa ymmärtämään tilanteita ja edistää vuoropuhelua”, Susanna korostaa.

Kaisa: ”Painopisteenäni ovat opiskelijat ja heidän valmistumisensa”

”Työnkuva tosiaankin muuttuu”, sanoo Kaisa. ”Viime vuosina olen ollut enemmän mukana hankkeissa, ja iso ja mielenkiintoinen Sinä osaat! Tytöt ja teknologia -hanke jatkuu vielä maaliskuuhun 2022 saakka. Nyt on mukava päästä taas touhuamaan opiskelijoiden kanssa.”

Tutkintovastaavan työssä painopiste on opiskelijoissa ja heidän valmistumisessaan. Opiskelijoiden kanssa tarkastellaan opetussuunnitelmaa ja opintojen käytännön järjestelyitä. Opintojen eteneminen suunnitellusti ja valmistuvat tutkinnot ovat koulutuksen tuloksellisuuden tärkein mittari.


“Koen, että pystyn hyvässä ilmapiirissämme tuomaan tähän rooliin myös omaa tapaani toimia. Opon kokemuksella ehkä näen eri asioita”, Kaisa arvelee.

Tutkintovastaava viestii paljon opiskelijoiden suuntaan, huolehtii hyväksiluvuista ja tekee opiskelijoiden kanssa tarvittaessa henkilökohtaisia opintosuunnitelmia. Lisäksi hän suunnittelee aloittavien opiskelijoiden orientaatiopäivien ohjelman yhdessä opettajatuutoreiden kanssa sekä esittelee koulutusta eri tilaisuuksissa. Tutkintotiimin vetäminen antaa hyvää tietoa koulutuksen onnistuneisuudesta; mukana tiimissä on sekä opettajien, opiskelijoiden että yritysten edustajia.

Kaisa on tehnyt opinto-ohjaajana jo aiemminkin tiivistä yhteistyötä tutkintovastaavan kanssa. ”Osin selvittelemme samojakin tilanteita, esimerkiksi opiskelijan opintojen viivästymistä. Ehkä opo katsoo opiskelijan tilannetta ja tukitoimia kokonaisvaltaisemmin, kun taas tutkintovastaava on paremmin perillä opintojen sisällöstä.”

”Työskentelemme jatkossakin samassa työtilassa, joten pääsemme perehdyttämään toisiamme esimerkiksi työssä keskeisiin järjestelmiin”, Kaisa ja Susanna nauravat.

Teksti ja kuvat: Tuula Hopeavuori

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *