Terwa-akatemian opiskelijoille pilotoitu tasa-arvotyöpaja kiinnostaa yli tutkintorajojen

Toisen vuoden tradenomiopiskelija Veera Mahlakaarron ideasta syntynyt tapahtuma osoittautui konseptiksi, jolle on tarvetta.

Kuvaaja Tima Miroshnichenko palvelusta Pexels

Terwa-akatemiassa opiskeleva Veera valitsi viimeisimmän työpajansa aiheeksi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen korkeakouluissa ja urapoluille siirryttäessä. Yrittäjistä vain pieni osa on naisia, joten Veera koki aiheen tärkeäksi erityisesti sukupuolinäkökulmasta.

Hän kutsui tapahtumaan kouluttajan Oamkin ammatillisen opettajakorkeakoulun Naiset tasa-arvoisesti uralle – NAU! -hankkeesta. Hanke on kohdennettu liiketalouden ja tekniikan aloille, joilla sukupuolten segregaatio on voimakasta.

Tavallisesti Terwa-akatemian työpajoihin osallistuvat vain yhden yrittäjyystiimin jäsenet, mutta Veera piti aihetta niin tärkeänä, että kutsui paikalle kaikki vuosikurssinsa osuuskunnat ja ensimmäisen vuoden opiskelijat. Yli 50 opiskelijaa saapuikin harmaana myöhäissyksyn aamuna paikalle Business Cornerin Venuelle Linnanmaan kampukselle.

Osallistujat aloittivat paja-aamupäivän Rauhankasvatusinstituutin Teflon-testillä.

Teflon-testin tarkoitus on syrjinnän aktiivisen havainnoinnin opettelu. Vastaaja ymmärtää oman asemansa yhteiskunnassa huomatessaan, joutuuko elämässään syrjityksi yhdenvertaisuuslain määrittämien syrjintäperusteiden mukaan.

Veeran mukaan testi oli opiskelijoille aktivoiva ja herättelevä kokemus, joka auttoi ymmärtämään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden ulottuvuuksia. Usea opiskelija ei ollut ajatellut lähtökohtiensa tai esimerkiksi käyttämänsä kielen yhteyttä tasavertaisuuteen.

Veeran kokemuksen mukaan myöskään taloudellista taustaa ei opiskelijoiden keskuudessa juuri linkitetä yhdenvertaisuuteen, vaikka muuten talousasioista puhutaan avoimesti. Taloudellinen turva kuitenkin vaikuttaa jaksamiseen. Osa opiskelijoista käy palkkatöissä yrittäjyyden ja opintojen lisäksi.

Työpaja sisälsi myös tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvien termien, kuten horisontaalisen ja vertikaalisen segregaation avaamista. Suomen työmarkkinoiden eriytyminen konkretisoitui statistiikan valossa.

Työpajan myötä Terwa-akatemian opiskelijat ovat oppineet kiinnittämään huomiota saavutettavuuteen. Esimerkiksi puhetta sisältäviin julkaisuihin lisätään jatkossa tekstitykset akatemian sosiaalisen median tileillä.

Veeran idea tasa-arvotyöpajasta loi uusia yhteyksiä NAU! -hankkeen ja Oamkin organisaation välille, ja alustavia keskusteluita onkin käyty työpajojen toteuttamista myös muille aloille. Opiskelijoiden palaute pilottitoteutuksesta oli positiivista. He keskustelivat tapahtumassa todella aktiivisesti, ja Veera uskoo, että käsitellyt asiat jäävät elämään keskusteluihin ja käytänteisiin myös jatkossa.

”Keskustelu tasavertaisuudesta lisää ymmärrystä ja opiskelijoiden välistä luottamusta”, Veera summaa. Hänestä on tärkeää olla rakentamassa yhteisöllisyyttä suhteelliseen pieneen ja uuteen akatemiaan.

Terwa-akatemia on liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon suuntautumisvaihtoehto, jonka kantavana ajatuksena on sisällyttää kaikki ensimmäisen vuoden jälkeiset opinnot yritystoimintaan. Opiskelijat oppivat toisiltaan akatemian yrittäjyystiimeissä. Tiimioppimiseen käytetään työpajoja, joiden järjestäminen on vuorotellen opiskelijoiden vastuulla.

Lue lisää:

Kirjoittaja: Anni Paananen

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *