YAMK OPISKELIJANA KARITA-HANKKEESSA

Aloitimme hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntijan YAMK-opinnot elokuussa 2021 ja lokakuussa pääsimme mukaan KARITA-hankkeeseen projektityöntekijöiksi. Hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntijan opinto-ohjelma on OAMK:n uusi, ensimmäisen kerran syksyllä 2020 startannut YAMK-tutkinto sosiaali- ja terveysalan sekä ICT-alan ammattilaisille. Koulutuksessa syvennytään sosiaali- ja terveysalan digitaalisten ratkaisujen ominaispiirteisiin liittyvään asiantuntijaosaamiseen, digitalisaation johtamisosaamiseen, tutkimus- ja kehittämisosaamiseen sekä liiketoimintaosaamiseen  (Oulun ammattikorkeakoulu 2021.)

Koemme, että monialainen koulutus mahdollistaa monipuolisen näkemysten ja kokemusten jakamisen ja hyödyntämisen digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönotossa.  Yleisesti ottaen YAMK-tutkinnot tarjoavat osaamista vaativiin johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin. YAMK-opiskelijoiden monipuolinen kokemus voi parhaimmillaan tuottaa jopa innovatiivista kehittämistä ja opinnäytetyöllä voi olla arvokas työelämää uudistava ja kehittävä tehtävä, esimerkiksi opiskelijan omassa organisaatiossa. (Rouhelo, Nikander, Kilpinen & Niinikoski 2020.) Tämän vuoksi tulemmekin opiskelun ja projektityön ohella tekemään opinnäytetyön hankkeeseen liittyen. Tavoitteena on, että opinnäytetyö tuottaa hankkeelle hyödyllistä uutta tietoa ja näkökulmaa eettisistä näkökulmista, liittyen teknologian hyödyntämiseen ikääntyneiden kotona asumisen tukena. Opinnäytetyön aihe tarkentuu vielä matkan varrella.

Aiemman työkokemuksen, opiskelun ja hanketyön yhdistäminen

Taustoiltamme olemme sosiaali- ja terveysalan ja tietotekniikan alan ammattilaisia, joten voimme heti opintojen ja projektityön alussa hyödyntää toistemme osaamista. Sanna on koulutukseltaan toimintaterapeutti ja hän on suorittanut myös kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon työhönvalmennuksen osaamisalan. Hänellä on työkokemusta muun muassa aikuisneurologiasta, kotihoidosta, itsenäistä asumista ja turvallisuutta edistävien laitteiden tarpeen arvioinnista (Telecare) sekä kehitysvammaisten työhönvalmennuksesta.  Hän tuo opintoihin ja hankkeeseen mukanaan asiakaslähtöisen otteen, joka liittyy vahvasti myös KARITA-hankkeeseen. Asiakaslähtöisellä työotteella palveluita voidaan kehittää ja kohdentaa paremmin asiakkaan tarpeita vastaaviksi.

Nina on koulutukseltaan tietotekniikan tradenomi ja hänellä on kokemusta muun muassa sovellusohjelmoinnista, käyttöliittymäsuunnittelusta sekä käytettävyyden arvioinnista. Tietoteknisen osaamisen lisäksi hänellä on koulutusta liikuntalääketieteestä ja koulutettuna hierojana kokemusta myös asiakaslähtöisestä terveydenhuollosta. Hän tuo mukanaan monialaisen asiakaslähtöisen näkökulman ja vankan tietoteknisen osaamisen, täydentäen näin Sannan osaamista. Tietotekninen osaaminen on keskeistä KARITA-hankkeessa, sillä tämä auttaa ymmärtämään paremmin teknologisten ratkaisujen ja digitaalisten palveluiden käyttöä ja käyttöönottoa.

KARITA-hankkeen teemat liittyvät vahvasti opintoihimme, mutta myös aiempaan työkokemukseemme. Teknologiaa hyödyntävien palveluiden käyttö lisääntyy tulevaisuudessa ikääntyneiden, mutta myös muiden asiakasryhmien parissa. Teknologiakehityksessä on tärkeää huomioida, että tuote tai palvelu vastaa asiakkaan tarpeita, jotta asiakas kykenee ja on halukas käyttämään tätä. Yhtä lailla tärkeää on, että ammattilaisten osaaminen pysyy ajan tasalla teknologiakehityksessä. Hankkeessa nivoutuu hienosti yhteen meidän aiempi kokemus ja osaaminen, mutta pääsemme myös hyödyntämään opinnoissa hankittua uutta osaamista monipuolisten työtehtävien parissa. Samalla pidämme huolta myös oman ammattitaitomme kehittämisestä.

Innolla mukana

Niin kuin aiemmin mainitsimme, KARITA-hankkeessa työskentely antaa meille hyvän mahdollisuuden hyödyntää uusia taitojamme työelämässä. Olemme innolla hankkeessa mukana ja hanketyön myötä saamme lisää arvokasta työkokemusta ja mahdollisuuden verkostoitua alan ammattilaisten kanssa. Työtehtävät vaihtuvat aina tarpeen mukaan. Tällä hetkellä olemme hoitaneet muun muassa hankkeen viestinnän suunnittelua ja toteuttamista, työstäneet Webropol-kyselyä ja tehneet tiedonhakua hankkeen kannalta tärkeistä aiheista, sekä tietenkin olemme olleet mukana hankkeen monialaisissa palavereissa. Kiitos teknologian, pystymme työskentelemään ja opiskelemaan täysin etänä kumpikin tahoillamme, Sanna Helsingissä ja Nina Torniossa. Kuulette varmasti tulevissa blogiteksteissä vielä tarkemmin, miten hanketyö osaltamme etenee.

Sanna ja Nina Teams-palaverissa

 

Seuraavan blogitekstin aiheena on Oulun ammattikorkeakoulussa 5.11.21 järjestetty kampustapahtuma, jossa hankkeemme oli esillä. Jatkossa tulemme esittelemään myös projektipäällikkö Essin ja projektikoordinaattori Tarjan.

 

Nina Keskitalo, projektityöntekijä, KARITA-hanke                                                                                                                      OAMK                                                                                                                                                                              nina.keskitalo@oamk.fi

Sanna Viljamaa, projektityöntekijä, KARITA-hanke                                                                                                                    OAMK                                                                                                                                                                        sanna.viljamaa@oamk.fi

 

Lähteet

Oulun ammattikorkeakoulu 2021. Hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntija.

Rouhelo, Anne; Nikander, Leena; Kilpinen, Taina & Niinikoski, Sanna 2020. YAMK-tutkinnot uudistavat työelämää ja osaamista – vai uudistavatko? AMK-lehti/UAS journal. Journal of Finnish Universities of Applied Sciences. https://uasjournal.fi/4-2020/yamk-uudistaa-tyoelamaa/

 

 

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *