kOPPI – Käynnissäpidon ja kunnossapidon oppimisympäristöt

kOPPI-hankkeessa kehitetään tuoreita koulutussisältöjä käynnissä- ja kunnossapitoalalle. Hankkeessa kehitettävät kurssit pyrkivät vastaamaan erityisesti elinkeinoelämän tarpeisiin ja ne on suunnattu Pohjois-Suomen pk-yritysten henkilöstölle, opetushenkilöstölle ja työttömille tekniikan pohjakoulutuksen saaneille henkilöille.

Kunnossapitoalan koulutuksen uudistaminen

Käynnistyneet ja tulevat alueelliset suurhankkeet (tuuli- ja ydinvoima, biotuotetehdas, kaivokset, prosessiteollisuus) lisäävät kunnossapidon palvelukysyntää jatkossa merkittävästi. kOPPI-hanke osaltaan pyrkii varmistamaan suurhankkeiden onnistumisen vastaamalla kunnossapitopuolen osaamisvajeen haasteeseen.

Teknologian kehittymisen vuoksi kunnossapitoalalla on selkeä tarve työntekijöiden lisäkouluttautumiseen. Hanke mahdollistaa jatkuvan oppimisen kunnossapitohenkilöstön lisäksi myös opetushenkilöstölle. kOPPI-hanke rakentaa opintopolkua, joka valmistaa alan tulevaisuuden haasteisiin.

Hankkeen tavoitteina on päivittää kunnossapitoalan koulutuksen saaneiden henkilöiden osaamista pilottikoulutusten avulla ja kehittää koulutussisältöjä moderneihin kunnossapitoalan teknologioihin, kuten lämpökameroihin, 3D-mittalaitteisiin ja AR/VR-teknologioihin liittyen.

Hankkeessa toteutetaan yhteistyössä Oamkin ja Oulun yliopiston kanssa kunnossapitoalan koulutussisältöjä eri koulutusasteille. Hanke tukee KÄYPI ”Käynnissäpidon uusimmat teknologiat ja niiden edistävä vaikutus vähähiilisyyteen”- hankkeen toteuttamista koulutukselliselta osaltaan.

Kunnossapitoalan työelämätarpeet

Yksi osa hanketta on ollut kunnossapitoalan työelämätarpeiden kartoittaminen. Kartoitus toteutettiin Webropol-kyselyllä, joka kohdennettiin alueen kunnossapitoalan yrityksille.

Kyselyn avulla kartoitettiin minkälaisista koulutusaiheista yritykset ovat kiinnostuneita, jotta niiden tarpeet osataan ottaa huomioon koulutussisältöjä suunniteltaessa. Lisäksi kyselyssä selvitettiin yritysten näkemyksiä verkkokoulutuksista sekä mahdollisia tulevaisuuden koulutustarpeita.

Kyselyn johtopäätöksenä voidaan sanoa, että kunnossapidon työnjohtaja tai päällikkö tarvitsee työssään ennen kaikkea johtamis-, yhteistyö- ja organisaatiotaitoja. Kunnossapidon toimihenkilön tulee pystyä toimimaan esimiehenä, mutta tekemään myös yhteistyötä sekä alihankkijoiden että laitetoimittajien kanssa.

Tulevaisuuden osaamistarpeista kysyttäessä nousi esille, että kunnossapitojärjestelmistä saatavan tiedon määrä kasvaa jatkuvasti. Tiedolla johtaminen, eli kunnossapitojärjestelmistä saatavan datan hyödyntäminen, on merkittävässä roolissa kunnossapitotoimien johtamisessa. Tulevaisuuden koulutustarpeita on myös muun muassa ennakoivassa/mittaavassa kunnossapidossa, uusiutuvissa tietojärjestelmissä ja IoT-sovelluksissa.

Hankkeen pilottikoulutukset

Työelämätarpeiden kartoitus -kyselyn tulokset on otettu huomioon pilottikoulutusten sisällössä. Pilottikoulutusten rakenne ja pääteemat perustuvat kunnossapitohenkilöstön pätevöintistandardiin EN15628. Koulutus antaakin tietoa ja valmiuksia jatkaa standardin EN15628 mukaiseen pätevöintiin.

Pilottikurssit muodostuvat käynnissä- ja kunnossapidon peruskurssista, syventävästä kurssista ja soveltavasta kurssista. Koulutukset sisältävät itseopiskelua, opettajavetoista etäopetusta sekä lähiopetusta. Peruskurssi on tarkoitus toteuttaa vielä kevään 2022 aikana.

kOPPI-hanke käynnistyi alkuvuodesta 2021. Hanke toteutetaan Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteishankkeena. Hankkeen rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) ja rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Hankkeen verkkosivut: kOPPI Etusivu (oamk.fi)

Kirjoittaja:
Vesa Rahkolin
Projektipäällikkö, kOPPI-hanke
Oulun ammattikorkeakoulu Oy

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *