Huom! Oamkin blogi poistuu käytöstä
Osana verkkoympäristön uudistustyötä blogisivusto poistuu käytöstä 30.6.2024. Blogien kirjoittajat vastaavat omien tekstien talteenottamisesta ja arkistoimisesta. Ajankohtaisten blogien julkaisemista kannattaa tarjota Oamk Journalille. Blogi on saatavilla lukutilassa sisäverkosta 31.12.2024 saakka.

Palautteen ja reflektoinnin monet ulottuvuudet liiketalouden tradenomiopinnoissa

Pitkä työelämäkokemus ja yksi maisterintutkinto takanani aloitin liiketalouden tradenomiopinnot monimuoto-opiskelijana päivätyöni rinnalla 2019. Odotukseni esimiestyön ja henkilöstöosaamisen opintopolulla kohdistuivat lähinnä substanssiosaamisen kasvattamiseen, mutta ilokseni havaitsin, miten opintokokonaisuuteen kuuluu myös itsetutkiskelumatka.

FT Pentti Sydänmaanlakan mukaan itsensä johtaminen on itsetuntemuksen kehittämistä ja jatkuva oppimisprosessi [1]. Itsetuntemuksen kasvattaminen on sisäänrakennettu OAMKin liiketalouden opintoihin: opiskelijalla on lukuisia tilaisuuksia antaa ja vastaanottaa palautetta sekä reflektoida palautetta ja oppimaansa.

Muodolliseen OAMKin palautejärjestelmään kuuluvat opintojaksokohtainen palaute, vuosittainen koulutusta koskeva palaute ja tutkinto-ohjelmatiimin kokoukset muutaman kerran vuodessa sekä vielä erillinen palaute valmistumisvaiheessa [2]. Näennäisesti erilliset palautekanavat tähtäävät kuitenkin kaikki yhteiseen kehittämiseen. Pohdintani kohdistuu opintojaksokohtaisiin palautteisiin ja tutkinto-ohjelmatiimin toimintaan.

Opintojaksot palautteen ja reflektoinnin areenoina

Jokaisesta opintojaksosta on mahdollisuus antaa palautetta milloin tahansa, ja erikseen palautteen antamisesta muistutetaan opintojakson päättyessä. Tämä on hyvä hetki pysähtyä pohtimaan paitsi opintojakson tiedollista (ja taidollista) antia, myös omaa oppimista: mikä esimerkiksi auttoi oppimaan tai mikä opiskelussa oli haastavaa. Reflektoinnin avulla omaa toimintamallia voi hioa tulevia opintojaksoja ajatellen. Itse tunnistin jo aikaisessa vaiheessa, että jos opintojakson suorittamisen vaihtoehtoina ovat tentti ja essee, valitsen aina esseen, sillä silloin pyörittelen ja hahmottelen asiaa monipuolisemmin kuin tekisin tenttiin opiskellessani.

Usealla opintojaksolla ryhmätyön kirjalliseen tehtävään on kuulunut pakollinen pohdintaosuus siitä, miten työn tekeminen ryhmässä sujui. Voisin melkein lihavoida sanan ”pakollinen”, sillä tämä tuntui olevan tuotoksesta se osio, johon jokainen nopeasti kirjoitti muutaman rivin omasta näkökulmastaan. Ryhmän psykologisesta turvallisuudesta riippuen pohdinta voisi kuitenkin olla hedelmällinen paikka ryhmäläisten palautteen antamiselle ja vastaanottamiselle sekä reflektiolle.

Koen sukeltaneeni syvimmälle itsessäni niissä opintojaksoissa, joissa tehtiin oppimispäiväkirja tai muu oman reflektoinnin dokumentointia vaatinut kirjallinen tuotos. Palaute reflektiosta puolestaan auttoi näkemään, millä laajuudella olin asioita käsitellyt, ja opin saamastani palautteesta edelleen lisää. Opintopolkuni opettajat osaavat luoda luottamuksellisen ilmapiirin, mikä mahdollisti omien ajatusten ja keskeneräisyydenkin avaamisen opintojaksojen tuotoksiin.

Tutkinto-ohjelmatiimin jäsenenä vaikuttaminen

Pääsin mukaan tutkinto-ohjelmatiimiin opiskelijajäsenenä syksyllä 2020. On ollut mielenkiintoista ja antoisaa olla mukana foorumilla, jossa kehitetään koko tutkinto-ohjelmaa. Kokouksissa on ollut mahdollisuus opettajien lisäksi kuulla myös työelämän edustajien näkemyksiä koulutuksen kehittämistarpeista työelämän vaatimuksiin vastaamiseksi.

Opiskelijakollegani kanssa olemme koonneet vuosikurssilaistemme palautteet kokouksessa käsiteltävän teeman mukaan, joskin ajoittain palautetta on saanut nyhtää useamman luennolla muistuttelun ja vuosikurssimme WhatsApp-ryhmän avulla. Kerättyä palautetta myös oikeasti kuullaan: esimerkiksi syksyllä 2020 opiskelijapalautteessa todettiin monimuotoryhmien tutor-toiminnan vaativan kehittämistä ja joulukuun 2021 kokoukseen kerätyssä palautteessa ryhmämme tutor-opettaja saikin kehuja ja kiitoksia toiminnastaan. Palautteella voi todellakin vaikuttaa!

Opiskelija: otatko aikaa palautteelle ja reflektoinnille?

Muistan lukeneeni jostain lausahduksen, ettei ihmisellä ole olemassa erillistä työelämää, on vain elämää. Itsetuntemus kuuluu mitä suurimmassa määrin elämään, mutta minkä verran käytämme aikaa siihen, mitä arvokasta arvosanoissa näkymätöntä voimme poimia mukaamme opinnoista? Uskon, että opiskeluajan antoisuutta lisää itsetuntemuksen tietoinen lisääminen tradenomiksi kasvamisen matkalla. Opiskelija, sinulla on opintojesi aikana kaikki mahdollisuudet paitsi vaikuttaa oppilaitoksesi toiminnan kehittämiseen, ennen kaikkea oppia lisää itsestäsi palautteen ja reflektoinnin avulla – toivottavasti tartut uteliaasti ja rohkeasti kulloiseenkin oppimishetkeen!

Päivi Kuuva

Kirjoittaja kiittää OAMKin henkilökuntaa ja opiskelijakollegoja opintojen aikana saamista palautteista, jotka ovat toimineet yhden jos toisenkin reflektiohetken rakennusaineina.

 

LÄHTEET:

[1] Sydänmaanlakka, Pentti. Älykäs itsensä johtaminen: miten pitää huolta yksilön ja organisaation hyvinvoinnista. Hakupäivä 20.2.2022. https://penttisydanmaanlakka.fi/alykas-itsensa-johtaminen-miten-pitaa-hyvaa-huolta-yksilon-ja-organisaation-hyvinvoinnista/.

[2] OAMK 2021. Opintoihin vaikuttaminen. Hakupäivä 20.2.2022. https://www.oamk.fi/opinto-opas/opiskelu-oamkissa/opintoihin-vaikuttaminen

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *