Tervetuloa sairaanhoitajan vastaanotolle!

Sairaanhoitajan perusopintojen yksi viimeisiä opintojaksoja on englanninkielinen opintojakso Outpatient Care and Nurse-led Healthcare Services. Yhtenä opintojakson keskeisistä tavoitteista on kehittää potilasohjaustaitoja erityisesti elämäntapamuutoksiin ja hoitoon sitoutumiseen tukemisessa. Opintojakson pääasiallisena opetuskielenä on englanti, jolla pyritään tukemaan opiskelijoiden kielitaidon kehittymistä, mutta taitoja harjoitellaan myös supisuomeksi.

Oulaisten kampuksella syksyllä 2021 toteutetulla opintojaksolla opiskelijoiden lopputehtävänä oli valita yksi ohjausmenetelmä ja ohjattava aihe, joihin perehtyä syvemmin, sekä reflektoida oman potilasohjausosaamisen kehittymistä. Tehtävän toteuttamisessa sai pistää itsensä likoon ja käyttää luovuutta, sillä vaatimuksena oli, että omia ohjaustaitoja demonstroidaan konkreettisesti. Suosittuja ohjausmenetelmiä olivat motivoiva haastattelu, dialoginen ohjaus ja potilasohjeet. Suosituimpia havainnollistamistapoja olivat videot ja äänitteet.

Motivaatiota elämäntapamuutokseen?

Sairaanhoitajaopiskelija Marleena Heikkilä valitsi aiheekseen tyypin 2 diabetesta sairastavat asiakkaat ja erityisesti heidän liikuntatottumusten tukemisen. Kaikille diabetesta sairastaville suositellaan liikuntaa. Tärkeintä on liikunnan lisääminen arkeen, jotta liikkumattomuus vähenisi. Liikunnan olisi hyvä olla sekä kestävyys- että lihaskuntoliikuntaa, jotta se vaikuttaa suotuisasti sokeritasapainoon, hapenottokykyyn ja kehon koostumukseen. Sokeriaineenvaihdunnan kannalta lihaskudos on hyvin tärkeä, koska siinä poltetaan ja myös varastoidaan sokeria. Lihaskudos vähenee noin 40 vuoden jälkeen ja siksi liikunnan merkitys on suuri lihaskudoksen määrää lisäämään. Täytyy kuitenkin muistaa, että liikunnan vaikutukset ovat yksilöllisiä. (Laine 2021.)

Motivoivaa haastattelua voidaan käyttää potilasohjausmenetelmänä useissa erilaisissa tilanteissa, kuten esimerkiksi terveyden edistämisessä, elämäntapamuutoksissa, sairauden itsehoidossa, lääkehoidossa, tupakoinnin lopettamisessa, pelaamisen ja päihteiden käytön vähentämisessä sekä lyhytneuvonnassa eli mini-interventiossa (Salo-Chydenius 2017). Motivoiva haastattelu on asiakkaan ja ammattilaisen välinen vuorovaikutusmenetelmä, joka pyrkii löytämään ja vahvistamaan asiakkaan motivaatiota elämäntapamuutokseen. Perusajatus on, että kun asiakas itse tunnistaa tarpeen muutokselle ja huomaa keinoja sen toteuttamiseen, muutos todennäköisemmin onnistuu. Empatian osoittaminen on yksi motivoivan haastattelun keskeisistä periaatteista. Katsekontakti, tarkkaavainen kuuntelu ja osoitus, että asiakasta kuunnellaan mielellään lisää, ovat osoitusta empatiasta. Muutoskyvyn vahvistaminen ja hyvän löytäminen tukee asiakkaan pystyvyyden tunnetta. (Järvinen 2020.)

Oppimistehtävät voivat mahdollistaa monipuolisen luovuuden

Tämän opintojakson lopputehtävän muoto oli vapaa ja opiskelijat hyödynsivätkin monipuolisesti erilaisia viestintämuotoja perinteisistä essee-teksteistä diaesityksiin, videoihin ja animaatioihin, sarjakuviin ja äänitallenteisiin. Marleena toteutti osana tehtäväänsä posterin perin perinteisillä menetelmillä; kartongilla, lehtikuvilla ja kynillä. Posterin sisällössä tiivistyvät hyvin monet motivoivan haastattelun perusperiaatteet nostalgisella ja mielenkiintoisella tavalla.

 

Teksti
Sairaanhoitajaopiskelija Marleena Heikkilä ja lehtori Kirsi Myllykangas

Kuva
Marleena Heikkilä

Lähteet

Järvinen, M. 2020. Motivoiva haastattelu. Duodecim. Viitattu 5.11.2021, https://www.kaypahoito.fi/nix02109

Laine, M. K. 2021. Liikunta ja tyypin 2 diabetes. Duodecim. Viitattu 10.2.2022, https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00930

Salo-Chydenius, S. 2017. Motivoiva toimintatapa / motivoiva haastattelu. Päihdelinkki. Viitattu 5.11.2021, https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/paihdetyon-menetelmat-ja-koulutus/motivoiva-toimintatapa-motivoiva-haastattelu

 

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *