Webinaareista tietoa teknologioiden mahdollisuuksista käynnissäpidon toiminnan turvaamisessa

KÄYPI-hankkeen tavoitteena on nostaa yritysten osaamistasoa käynnissäpitoteknologian alalla ja lisätä valmiuksia nykyaikaisten teknologioiden käyttöön. Yksi tapa lisätä yritysten tietoutta käynnissäpidon alasta on järjestää aiheesta asiantuntijaseminaareja, jotka ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. KÄYPI-hanke järjesti 13.4.2021 Käynnissäpito...