ADHD-aikuisen opiskelun haasteet ja tukikeinot

Marita Ruuska toteutti opinnäytetyönään kuvailevan kirjallisuuskatsauksen, jonka tarkoituksena oli kartoittaa aikuisen ADHD:n vaikutusta opiskeluun ja siihen saatavilla olevia tukikeinoja. Tavoitteena oli etsiä ja kerätä yhteen tietoa, jota ADHD-aikuiset sekä heidän parissaan työskentelevät ammattihenkilöt voivat hyödyntää.

Kirjallisuuskatsauksen aineistohaku suoritettiin CINAHL ja Medic -tietokantoihin. Tutkimuksen aineistoksi valikoitui yksitoista tutkimusartikkelia Suomesta ja ulkomailta.

Keskeisimpiä ADHD-aikuisen opiskeluun vaikuttavia tekijöitä olivat ADHD:n tyypillisistä oireista aiheutuvat haasteet, negatiiviset mukautumiskeinot ja liitännäisongelmat kuten oppimisvaikeudet ja mielenterveysongelmat. Tärkeimpinä tukikeinoina esille nousi ADHD:n yksilöllisen hoidon koostaminen niin lääkkeellisistä, psykososiaalisista kuin muistakin käytetyistä hoitomuodoista, oppilaitoksen tuki, vertaistuki, tavoitteiden asettaminen, aikatauluttaminen, opiskelijan oma mielenkiinto ja alalle soveltuvuus, tehtävien mielekkyys, yksilöllisten oppimistyylien huomioonottaminen ja oikeanlainen oppimisympäristö.

Aikuisen ADHD:n diagnosointi on lisääntynyt viime vuosina sen saatua Käypä hoito -suosituksen. Tulevaisuudessa tämä tulee lisäämään myös oppilaitosten tarvetta ADHD-tietoisuudelle.

Opinnäytetyöprojekti on ollut hyvin opettavainen ja hyödyllinen ammatillisen kasvuni kannalta, erityisesti koska olen suuntaamassa mielenterveys- ja päihdetyöhön. Monilla mielenterveyspotilaalla ja päihdekuntoutujalla on diagnosoitu ADHD tai sitä epäillään. Aiheen ymmärrys auttaa minua muun muassa ymmärtämään heitä ja ohjaamaan tarvittaessa jatkokuntoutukseen.

Voit katsoa opinnäytetyön esityksen tallenteen Youtubesta.

Opinnäytetyö on kokonaisuudessaan luettavissa Theseuksesta (linkki tulossa).

Kuva: Kuvaaja Andrea Piacquadio palvelusta Pexels, Marita Ruuska ja Kirsi Myllykangas

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *