Terveysmobiilisovellukset, hitti vai huti?

Terveyssovelluksia on monenlaisia ja niiden avulla voidaan esimerkiksi seurata käyttäjän terveydentilaa, aktiivisuutta tai sijaintia. Sovelluksiin voidaan kytkeä monia laitteita kuten verenpainemittareita, glukoosimittareita, sykemittareita, lämpömittareita ja digitaalisia stetoskooppeja. Niiden avulla voit siis seurata omaa terveyttäsi tai vaikka luoda itsellesi tavoitteellisen harjoitteluohjelman. Tämä mittaamisen helppous ja tarjonta on myös synnyttänyt oman edelläkävijäjoukon, biohakkerit.

Erilaisia terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä mobiilisovelluksia on saatavilla paljon ja ihmiset käyttävät niitä omilla älylaitteillaan. Tulevaisuudessa erilaisia terveyspalveluja tarjotaan ja käytetään erilaisten sovellusten kautta. On tärkeää, että sovellukset ovat käyttäjäystävällisiä ja turvallisia teknisissä ratkaisuissa sekä datastrategiassa, jotta tieto säilytetään turvallisesti ja asiakkaalla on päätösvalta omien tietojensa käytöstä ja säilyttämisestä. (Ambienta 2019.) Usein terveyssovelluksissa käytetään myös peleistä omaksuttuja ominaisuuksia, joilla saadaan käyttäjät osallistumaan ja motivoitumaan niiden käytöstä (Holopainen 2015). Monet sovellukset ovat hyödyllisiä ja turvallisia käyttää. Esimerkki turvallisesta ja luotettavasta sovelluksesta on FreeStyle LibreLink glukoosiarvojen seurantaohjelma, joka on Abbott laboratorion kehittämä. Se skannaa puhelimen avulla lukeman glukoosisensorista ja arvoja voidaan seurata sovelluksessa. (Abbott 2022.)

Itsensä mittaaminen ja  oma-aloitteisen terveyteen liittyvän tiedon hakeminen tuo muutoksen myös terveydenhuollon ammattilaisten työhön, koska asiakkaalla voi olla paljon sovellusten avulla hankittua tietoa itsestään. Tämä lisää tietoa asiakkaan terveydentilasta ja voi jopa auttaa ammattilaista päätöksen teossa. Joskus tietoa voi ammattilaisen näkökulmasta olla paljon, varsinkin asiakkaan ollessa biohakkeri. (Holopainen 2015.)

”He ovat henkilöitä, jotka haluavat ymmärtää, miksi kaikki toimii, niin kuin toimii omassa kehossa ja myös parantaa omia elintapojaan tai jopa kehoaan lisääntyneen ymmärryksen kautta” (Holopainen 2015).

 

Mobiilisovellusten haitat?

Terveyssovellukset tavoittelevat terveydellisiä hyötyjä, mutta niistä voi myös olla haittaa. Sovellukset eivät aina huomioi yksilöllisiä eroavaisuuksia, eivätkä tulokset ole aina luotettavia. Kuntoilusovellukset eivät välttämättä huomioi käyttäjän lähtötasoa ja toisaalta käyttäjä voi myös syöttää sovellukseen valheellisia arvoja. Perussairauksien tuomat yksilölliset rajoitteet jäävät  huomioimatta, jolloin sovellus antaa vääriä ohjeita.Sovellukset voivat tuottaa itsessään virheellistä tietoa, esimerkiksi aktiivisuusranneke voi laskea askeleita käyttäjän käden liikkeistä. Kaikkia sovelluksia ei aina ole testattu luotettavasti. (Holopainen 2015).

Sovellusten antaman ja tuottaman tiedonvaarana on  itsensä ylidiagnosointi. Tulosten tulkinta on myös hankalaa, ellei käyttäjillä ole käsitystä siitä millaiset mittausten normaalit viitearvot ovat omaan ikään nähden. (Van der Meer 2015.)

Luotettavat terveyssovellukset eivät ole kaikkien saatavilla. Sovellukset voivat olla maksullisia, joka rajaa käyttöä. Toisaalta ikääntyneillä ei aina ole älylaitteita käytössä tai he eivät välttämättä osaa niitä käyttää.

Erilaisten terveysarvojen mittaamiseen voi jäädä koukkuun ja siitä tulla liian suuri osa arkea. Hallitsematon ja kuormittava informaatio- ja ärsyketulva voi olla haitallista myös aivojen terveydelle. Pahimmillaan teknologian liiallinen tuppautuminen elämään voi johtaa ylikuormitukseen, jota kutsutaan teknostressiksi. Sen oireita ovat uupumus, väsymys ja turhautuminen. (Mediakasvatusseura 2020.)

Kaksi älypuhelinta, joissa näkyy unen laatua mittaava sovellus.

Mobiilisovellukset työkaluna terveydenhuollossa

Kids’Skills, eli Muksuoppi-sovellus, on askeleittain etenevä, ratkaisukeskeiseen teoriaan pohjautuva työmenetelmä, jonka avulla voidaan auttaa lapsia selviämään erilaisista psykososiaalisista ongelmista perheen, ystävien ja läheisten tuella. Kids’Skillsia voidaan käyttää helpottamaan erilaisia arkea haittaavia pulmia tai lastenpsykiatristen häiriöiden oireita auttamalla lapsia saamaan hallintaan näihin häiriöihin liittyviä oireita (esim. ylivilkkaus, tunteiden säätelyn ongelmat). Suomenkielisen Muksuoppi-nimen sijaan on menetelmän kansainvälistymisen myötä alettu käyttää yhä enemmän Kids’Skills nimeä myös suomalaisissa konteksteissa. [6] 

Kaksi älypuhelinta

Erilaiset mobiiliterveyssovellukset ovat nykypäivää ja niiden osuus tulee vain kasvamaan. Sovellusten tarjonta on laaja. Ongelmien ohella, joita erilaiset sovellukset aiheuttavat, luovat ne myös uusia tapoja lähestyä erilaisia terveys ja hyvinvointiongelmia. Terveydenhuollon ammattilaisten tulee osata hyödyntää terveyssovelluksia, löytää niistä luotettavat ja toimivat, joista hyötyvät niin asiakas kuin terveydenhuollon ammattilainenkin. (Holopainen 2015.)

Teksti: Sairaanhoitajaopiskelijat Noora Färm, Noora Järvelä, Satu Piipponen, Tarja Suorsa ja Riikka Pyykkönen, Oamk Oulaisten kampus.

ARTIKKELIKUVA  Älyteknologian virtaus. Gerd Altmann, Pixabay.

KUVA 2  Puhelimet. Noora Färm

Lähteet

[1] Ambienta 2022. Näin tekoäly mullistaa elämämme. Hakupäivä 21.2.2022. https://www.ambientia.fi/ajankohtaista/nain-tekoaly-ai-mullistaa-arke-osa1-terveydenhuolto.

[2]  Holopainen, Arto 2015. Mobiiliteknologia ja terveyssovellukset, mitä ne ovat? Lääketieteellinen aikakausikirja Duodecim 131 (13),1285-90. Hakupäivä 21.2.2022. https://www.duodecimlehti.fi/duo12334.

[3]  Van der Meer, Maria 2015. Onko kännykän terveyssovelluksista hyötyä vai haittaa? Lääkärilehti. Hakupäivä 21.2.2022. https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/onko-kannykan-terveyssovelluksista-hyotya-vai-haittaa/.

[4]  Abbot 2022. Seuraa glukoosiarvojasi kivuttomalla skannauksella sormenpäämittausten sijaan. Hakupäivä 21.2.2022. https://www.freestyle.abbott/fi-fi/freestyle-glukoosimittaus.html.

[5] Mediakasvatusseura 2020. Annostele digiä elämääsi. Hakupäivä 21.2.2022. https://mediakasvatus.fi/digiperhe/2020/04/nayta-esimerkkia-ja-annostele-digia-elamaasi/,

[6] Furman, Atole & Lehtimäki 2017. Tietoa menetelmästä, Kid´s skills (Muksuoppi). Hakupäivä 4.4.2022. https://kasvuntuki.fi/menetelmat/kidsskills-muksuoppi/

 

Lue lisää aiheesta:

Mobiiliteknologia ja terveyssovellukset, mitä ne ovat?  https://www.duodecimlehti.fi/duo12334

Onko kännykän terveyssovelluksista hyötyä vai haittaa? https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/onko-kannykan-terveyssovelluksista-hyotya-vai-haittaa/

Mobiilit terveyssovellukset – onko niistä oikeasti hyötyä?  https://www.apteekkari.fi/uutiset/mobiilit-terveyssovellukset-onko-niista-oikeasti-hyotya.html?page=6

Miten tunnistaa laadukkaat ja luotettavat terveys- ja hyvinvointisovellukset?  https://sfs.fi/miten-tunnistaa-laadukkaat-ja-luotettavat-terveys-ja-hyvinvointisovellukset/

Mitä teen, kun potilas on biohakkeri?  https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/mita-teen-kun-potilas-on-biohakkeri/

 

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *