Opas elämän loppuvaiheen ennakoivaan hoitosuunnitelmaan

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tehdä tilaajalle eli Raahen Seudun hyvinvointikuntayhtymälle opas palliatiivisen potilaan ennakoivasta hoitosuunnitelmasta. Johtavana ajatuksenamme oli saada henkilökunnalle helposti lähestyttävä ja maanläheinen opas, johon he pystyisivät myöhemminkin palaamaan. Opas onkin toimitettu tilaajalle sekä sähköisessä muodossa että paperisena versiona suoraan henkilökunnan käyttöön.

Selkeästi laaditulle oppaalle ennakoivasta hoitosuunnitelmasta oli olemassa tilaus sairaalamaailmassa, sillä sairaalaympäristössä työskennellessä usein tavataan potilaita, jotka siirtyvät palliatiiviseen hoitoon. Tällöin on hyvä osata ennakoivan hoitosuunnitelman perusteet.

Opinnäytetyömme on opettanut ja kannustanut meitä etsimään monipuolista tietoa useista eri lähteistä. Ja myös tarkastelemaan kriittisesti käytettäviä olevia lähteitä ja niistä löytyvää tietoa. Tehdessämme opinnäytetyötä olemme molemmat kehittyneet yhteistyötaidoissa ja myös oppineet joustamaan aikatauluttamisen sekä taakanjaon suhteen. Pienessä ryhmässä työskenteleminen on tehnyt mahdolliseksi myös erilaisten näkökulmien jakamisen ja lisännyt avoimuutta sekä kykyä joustaa nopeastikin muuttuvissa tilanteissa.

Opinnäytetyömme ansiosta opimme runsaasti uutta tietoa ennakoivasta hoitosuunnitelmasta ja sen merkityksestä palliatiiviseen hoitoon siirtyvälle potilaalle. Kykenemme hyödyntämään osaamistamme jatkossa hoitotyössä ja jakamaan tietoa tästä myös kaikille hoitotyötä tekeville. Samalla toivomme, että tulevaisuudessa tämän oppaan kautta saadaan koulutettua ja perehdytettyä asian kanssa työskenteleviä hoitajia. Jatkossa tämän oppaan tuoma tieto voidaan nivota osaksi palliatiivista koulutusta työyhteisössä. Palliatiivinen hoito ja sen haasteet ovat kuitenkin yksi tämän vuosikymmenen suurimmista haasteista ja koulutuksen kohteista.

Palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan hoitosuunnitelma pdf-tiedostona

Jaana Viitasen ja Marko Koskelan opinnäytetyön voit lukea kokonaisuudessaan Theseuksesta

Opinnäytetyön kypsyysnäytteen Jaana ja Marko toteuttivat posterina:

Posteri

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *