Huom! Oamkin blogi poistuu käytöstä
Osana verkkoympäristön uudistustyötä blogisivusto poistuu käytöstä 30.6.2024. Blogien kirjoittajat vastaavat omien tekstien talteenottamisesta ja arkistoimisesta. Ajankohtaisten blogien julkaisemista kannattaa tarjota Oamk Journalille. Blogi on saatavilla lukutilassa sisäverkosta 31.12.2024 saakka.

Syksyn 2022 yhteishaussa ohjelmistokehityksen monimuoto-opinnot ja uusi Master-tutkinto

Syksyn yhteishaku on auki 31.8.–14.9. Oamkin tieto- ja viestintätekniikan koulutuksia on hakukohteissa kaksi: ohjelmistokehityksen insinööri (AMK) ja ”softamasterin” ylempi ammattikorkeakoulu- (YAMK) eli Master-tutkinto-ohjelma.

Insinööri (AMK), ohjelmistokehitys

Syksyn 2022 yhteishaussa voit hakea opiskelemaan tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi (AMK) monimuotoryhmässä, joka suuntautuu ohjelmistokehitykseen. Tammikuussa 2023 alkavien opintojen laajuus on 240 op ja opinnot kestävät 4 vuotta.

Monimuotoryhmän opetus toteutetaan verkossa iltaisin (ma–to klo 17–21), mutta joitakin lähipäiviä järjestetään opintojen alussa. Etätunneilla painotetaan ohjausta ja vuorovaikutusta. Lisäksi opiskelu on perehtymistä nauhoitettuihin materiaaleihin ja kurssitehtäviin, opiskelua pienryhmissä ja projektityöskentelyä aiempien opintojaksojen tietoja soveltaen. Opinnoissa menestyminen vaatii sinulta omatoimista opiskelua ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä monilla työn ja opiskelun tasapainon löytämistä.

Ohjelmistokehityksessä opiskelet ohjelmoinnin perusteiden jälkeen web- ja mobiilisovellusten kehittämistä eri laitteissa, palvelinohjelmointia, IoT-järjestelmien ohjelmistojen kehittämistä ja ohjelmistoprosessien hallintaa. Voit opiskella myös robotiikkaa ja tekoälyä. Lisäksi on mahdollista opiskella pelien kehittämistä. Insinöörinä tarvitset työssäsi tekniikan osaamisen lisäksi myös luonnontieteiden (matematiikka ja fysiikka), viestinnän ja vieraiden kielten sekä yritystalouden perusteiden tietoja ja taitoja.

Opiskelu on alusta asti käytännönläheistä. Ensimmäisten kuukausien aikana opiskelet teoriaa, jota sovelletaan käytäntöön loppukevään projektissa. Sama lukukausirakenne toistuu kahden ja puolen vuoden ajan. Kolmantena opiskeluvuotena pääset alueen yrityksiin tai hankkeisiin tekemään niiden tarjoamia tuotekehitysprojekteja. Monissa projektiopintojaksoissa pystyt hyödyntämään myös oman työpaikkasi aiheita. Projektin aikana sinua ohjaavat yrityksen ja Oamkin henkilöstö yhdessä. Projekteissa opiskelet tekemällä esimerkiksi erilaisia ohjelmistoja, laitteita tai selvityksiä. Osan opinnoistasi voit suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Opinnäytetyö jatkaa useimmilla yritysprojekteissa jo työstettyä aihetta.

Lue lisää ohjelmistokehityksen monimuoto-opiskelusta Oamkin opiskelijatarinoista. Koulutuksen tiedot Opintopolussa.

Modern Software and Computing Solutions 60 op / 90 op

Englanninkielinen Master- eli ylempi AMK-tutkinto-ohjelma Modern Software and Computing Solutions on suunnattu insinööreille ja tradenomeille, joilla on vähintään 2 vuoden työkokemus alalta. Insinööreillä tutkinnon laajuus on 60 op ja tradenomeilla 90 op. Sisäänotto on 20 + 20 opiskelijaa. Valmistuvan tutkintonimike on insinööri (YAMK) tai tradenomi (YAMK).

Tammikuussa 2023 alkava koulutus on suunniteltu yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Koulutus on käytännönläheistä ja tarjoaa ratkaisuja yritysmaailman muuttuviin tarpeisiin.

Suurten datamäärien käsittelyyn käytettävät koneoppimisalgoritmit vaativat suurta laskentatehoa. Suomeen on hankittu CSC:n (Center for Scientific Computing) toimesta suurteholaskentaan soveltuvia supertietokoneita, joista on mahdollista saada laskenta-aikaa opetuksen ja tutkimuksen käyttöön. Ohjelmoijan on myös tärkeää hahmottaa eri algoritmien erot laskentatehokkuudessa. Kun dataa on liikkeellä paljon, on tärkeä pystyä suojaamaan se mahdollisimman tehokkaasti ulkopuolelta tulevia hyökkäyksiä vastaan. Siksi tutkinto-ohjelmassa opiskellaan myös lohkoketjuteknologioiden perusteita.

Tutkinto-ohjelmassa perehdyt viimeisimpiin ohjelmistokehityksen teknologioihin, kuten data-analytiikkaan ja datan visualisointiin, koneoppimismenetelmiin, pilvi- ja mikropalveluihin, konttiteknologioihin, suurteholaskentaan sekä lohkoketjuihin. Opintojen aikana myös vahvistetaan ja syvennetään opiskelijoiden taitoja yleisessä ohjelmoinnissa.

Kursseilla opiskellaan teoriapohjaa sekä tehdään viimeisimmillä työkaluilla käytännönläheisiä projekteja, jotka voivat olla opiskelijoiden omasta työstä lähtöisin. Parhaimmillaan opittavat asiat ovat heti käyttökelpoisia nykyisissä työtehtävissä. Opiskelu tapahtuu kokonaan etäopintoina ja lähes kokonaan ajasta ja paikasta riippumattomasti. Opetusmateriaali on verkossa ja luennot tallennetaan ja niitä voi katsella myös jälkikäteen.

Hakukelpoisia ovat insinööripuolelle hakijat, joilla on joko tekniikan alan korkeakoulututkinto tai opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Tradenomeilla kelpoisuusvaatimukset ovat liiketalouden tai tietojenkäsittelyn korkeakoulututkinto tai tietojenkäsittelyalan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Pohjakoulutuksen lisäksi hakijalla tulee olla tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella. Tarkemmat valintaperusteet Opintopolussa.

Master-tutkinto-ohjelman Modern Software and Computing Solutions tiedot Opintopolussa.

Muut väylät koulutukseen

Huomaathan, että AMK- ja YAMK-tutkinto-ohjelmiin voi hakeutua opiskelemaan myös avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen opintojesi perusteella ilman normaaliin opiskelijavalintaan osallistumista, kun olet suorittanut vaaditun määrän opintopisteitä. Lisätietoa Oamkin sivulla Avoimesta tutkinto-opiskelijaksi.

Suorittamalla toisen asteen koulutuksen ja Oamk Highway -opinnot voit varmistaa itsellesi opiskelupaikan ICT-alalta. Opiskelupaikkaa tulee hakea kahden vuoden sisällä siitä, kun toisen asteen tutkinto on suoritettu. Opinnot hyväksiluetaan osaksi tutkintoa, mikä nopeuttaa opiskelijoiden valmistumista. Lisätietoa: Oamk Highway -opinnot informaatioteknologiassa

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *