”Toistaiseksi hoidan kaikki itse” – webinaarin onnistumistarina

Järjestimme 5.5.2022 webinaarin “Toistaiseksi hoidan kaikki itse”, jossa käsittelimme asiakasosallisuuden, yhdenvertaisuuden, eettisyyden ja kohtaamisen teemoja ikääntyneiden palveluissa. Webinaari oli suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, opettajille ja opiskelijoille, yhteistyötahoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Webinaarin suunnittelun aloitimme jo helmikuussa, jolloin aloimme rajaamaan seminaarin aihetta ja ajankohtaa, sekä pohtimaan mahdollisia puhujia webinaariin. Perustimme Oamk:n osatoteutuksen työntekijöistä kolmen hengen tiimin, joilla oli päävastuu suunnittelusta ja järjestelyistä. Viikoittaisissa suunnittelupalavereissa kartoitimme puhujia, suunnittelimme markkinointia, kävimme läpi webinaarin vaatimia tietoteknisiä asioita yms. Kaiken kaikkiaan webinaarin järjestäminen vaati meiltä paljon aikaa ja tällaisen tapahtuman järjestämisessä on paljon huomioon otettavia asioita, joihin ehkä ensi kerralla osaammekin varautua paremmin. Webinaarin alussa koimme hieman teknisiä ongelmia, mutta onneksi saimme ongelmat ratkaistua juuri ennen webinaarin alkua, jolloin linjoille oli saapunut 47 kuulijaa. Alun hankaluuksien jälkeen päivä sujuikin ongelmitta ja aikataulussakin pysyttiin hyvin. 

 

Päivän kulku 

Webinaarin alussa kuulimme KARITA-hankkeen Oamk:n osatoteutuksen projektipäällikkö Essi Xiongin puheenvuoron. Hän esitteli KARITA-hanketta ja erityisesti Oamk:n roolia, jossa keskeisenä osa-alueena on asiakasosallisuuden edistäminen ja eettisyyden tarkastelu. Tämän jälkeen kuulimme asiakasosallisuuteen liittyvistä teemoista aiheen ehdottoman asiantuntijan, Elina Weisteen (TTL) puheenvuoron.  

Puheenvuorossa nousi esille, että asiakasosallisuus koetaan erittäin tärkeänä, mutta se ei kuitenkaan käytännössä ole yksiselitteinen ja itsestään selvä asia vaan siihen liittyy monenlaisia ristivetoja. Asiakasosallisuuden toteutuminen edellyttää asiakkailta uudenlaista toimijuutta ja työntekijöiltä uudenlaisten työkäytäntöjen, työkulttuurin ja osaamisen kehittämistä. Asiakasosallisuuden toteutumien vaatii myös sopivat rakenteet ja edellyttää johtamista, jossa asiakasosallisuuden on mahdollista toteutua. Asiakasosallisuutta voidaan edistää kiinnittämällä huomiota työkäytänteisiin ja palvelukohtaamisen tilanteissa ja ne kiinnittyvät vahvasti ammatilliseen vuorovaikutukseen. Ammatillisen vuorovaikutuksen taitoa onkin syytä vahvistaa ja kehittää jatkuvasti. Asiakasosallisuuden elementit lähtevät rakentumaan pienistä elementeistä ja jokainen voikin työssään lähteä kokeilemaan ja tekemään asioita eri tavalla pienin askelin. On hyvä lähteä liikkeelle pienistä käytännöllisistä ja konkreettisista omaa työtä lähellä olevista asioista, jotta asiat lähtevät elämään käytännössä asiakasosallisuuden edistämiseksi. (Weiste 2022.) 

Elinan puheenvuoron jälkeen vuorossa oli Jade yhteisön toiminnanjohtaja ja moninaisuustyön asiantuntija Susanna Lehtovaara. Jade yhteisö on vieraskielisten ikääntyvien moninainen ja monikielinen yhteisö pääkaupunkiseudulla. Susanna johdatti kuulijat yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden teemojen äärelle. Yhdenvertaisuuden toteutuminen vaatii jatkuvaa työtä ja arviointia. Yhdenvertaisuus ei toteudu kaikille samalla tavalla ja tuleekin tarkastella, mitä yhdenvertaisuuden toteutuminen kunkin kohdalla vaatii.  Yhdenvertainen yhteiskunta huomioi sen, että ihmisillä on erilaisia taustoja ja erilaiset lähtökohdat toimia.  Yhdenvertaisuuden edistämiseen vaadittavien toimenpiteiden ymmärtämiseksi meidän tulee käsittää myös, mitä eriarvoisuus ja huono-osaisuus ovat. Yksilöllisyyden huomioiminen palvelujärjestelmässä on todella tärkeää. Esimerkiksi vieraskielisillä ikääntyneen määritelmän +65 vuotta voi olla ongelmallinen, sillä se jättää huomiotta erilaisten taustojen vaikutuksen ikääntymiseen ja toimintakykyyn. Tarve vanhuspalveluille saattaakin alkaa jo 50-55 vuotiailla. Ikääntyneet tulisikin ensisijaisesti kohdata vanhana ihmisenä eikä vain kulttuurinsa edustajana. Ikääntyessä esille nousevat tarpeet ovat samankaltaisia kieli- tai kulttuuritaustasta riippumatta. (Lehtovaara 2022.) 

Tauon jälkeen oli vuorossa asiantuntijapaneeli, jonka teemaan meidät johdatti THL:n erikoistutkija, KATI-hanketta johtava Heidi Anttila. Alustuksessaan Heidi toi esiin kahdeksan näkökulmaa, joita tulee huomioida teknologian eettisyyttä pohdittaessa. Paneelin puheenjohtajana toimi Essi Xiong ja paneelin keskusteluun osallistuivat alustuksen pitänyt Heidi Anttila, aiemmin puheenvuoron pitänyt Susanna Lehtovaara, erikoissuunnittelija Jari Haverinen (FinCCHTA) ja Lomakoti Onnela ry:n puheenjohtaja Pirjo Hätälä, joka toi paneeliin mukaan ikääntyneiden aidon äänen.

Paneelissa syntyi vilkasta keskustelua ikääntyneiden kokemista peloista ja ajatuksista teknologiaa kohtaan. Keskustelussa nousi esille, kuinka teknologian esittelyyn tulisi käyttää aikaa ja selkokieltä, jotta asiakas ymmärtäisi tarkasti mm. mitä varten teknologiaa käytetään, miten se toimii ja mitä tietoja teknologia kerää. Esiin nousi myös, kuinka tärkeää olisi ottaa ikääntyneet mukaan teknologian suunnitteluun ja kokeiluun, jotta teknologia vastaisi käyttäjänsä tarpeita ja käytettävyydessä huomioitaisiin oikeat asiat.  Paneelissa käytiin keskustelua myös yhdenvertaisten palveluiden toteutumisesta. Paneelikeskustelu oli todella mielenkiintoinen ja onnistunut ja koimmekin erittäin tärkeäksi, että saimme paneeliin mukaan myös ikääntyneiden äänen, eikä keskustelua käyty pelkästään asiantuntijoiden kesken.  

 

Palaute 

Keräsimme osallistujilta palautetta, jotta osaamme jatkossa tarjota entistä parempia tapahtumia. Palautteessa oli mahdollisuus arvioida vastasiko webinaari odotuksia, sekä kertoa millaisia ajatuksia webinaarista jäi ja mitä osaamistarpeita heidän mielestään tulisi huomioida tulevaisuuden työelämässä. Palautekyselyyn vastasi 13% osallistuneista.  Suurin osa arvioi webinaarin vastanneen odotuksia hyvin ja osa koki webinaarin positiivisena yllätyksenä. Webinaari koettiin antoisana ja kuulijoille jäi mieleen mm. eettiset näkökulmat, ikäihmisten monimuotoisuus ja se, että ikäihmisten vaikuttamismahdollisuuksia tulisi tukea. Webinaarista kuulijat kokivat saaneensa myös uusia näkökulmia tietosuojan ja tietoturvan osalta. Tulevaisuuden osaamistarpeiksi koettiin mm. teknologia-, eettinen- ja ohjausosaaminen. Lisäksi tärkeänä koettiin myös, esihenkilöiden johtamistaidot, kuntoutumista edistävä työote ja yhteistyö- ja verkostoitumistaidot. Myös meidän hanketiimin mielestä webinaari onnistui erittäin hyvin ja saimme uusia ajatuksia ja näkökulmia työhömme. Näillä eväillä on hyvä jatkaa uurastusta syksyllä. Oamk:n hanketiimi hiljenee nyt kesälomille ja elokuussa jatkamme taas työn äärellä. Aurinkoista kesää kaikille! 

 

Sanna Viljamaa, projektisuunnittelija, KARITA-hanke
OAMK
sanna.viljamaa@oamk.fi 

Nina Keskitalo, projektisuunnittelija, KARITA-hanke
OAMK
nina.keskitalo@oamk.fi 

 

Lähteet: 

Lehtovaara, Susanna 2022. Webinaarin “Toistaiseksi hoidan kaikki itse” puheenvuoro 5.5.2022. 

Weiste, Elina 2022. Webinaarin “Toistaiseksi hoidan kaikki itse” puheenvuoro 5.5.2022.  

 

 

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *