Huom! Oamkin blogi poistuu käytöstä
Osana verkkoympäristön uudistustyötä blogisivusto poistuu käytöstä 30.6.2024. Blogien kirjoittajat vastaavat omien tekstien talteenottamisesta ja arkistoimisesta. Ajankohtaisten blogien julkaisemista kannattaa tarjota Oamk Journalille. Blogi on saatavilla lukutilassa sisäverkosta 31.12.2024 saakka.

Sairaalan poliklinikalla asioivista vain viidesosa desinfioi kätensä koronaviruspandemian aikana

Käsihygienia on yksi tärkeistä menetelmistä virusten leviämisen ennaltaehkäisyssä. Koronaviruspandemian aikana ihmisiä on kannustettu käsihygienian toteuttamiseen eri tavoin. Ennen koronaviruspandemiaa oli erään sairaalan poliklinikalla toteutettu opinnäytetyönä tehty tutkimus, jossa tarkkailtiin asiakkaiden käsihygienian toteutumista, ja jossa käsihygienian toteutumisen todettiin olevan erittäin puutteellista. Tämä opinnäytetyö tehtiin jatkotutkimuksena aiemmalle tutkimukselle yhteistyössä saman sairaalan kanssa. Työn tavoitteena oli selvittää, miten koronaviruspandemia on vaikuttanut asiakkaiden käsihygienian toteuttamiseen? 

Käsien desinfiointi

Menetelmät

Tutkimus toteutettiin havainnointitutkimuksena, joka toteutettiin sairaalan poliklinikan sisääntuloaulassa keväällä 2022. Aineisto kerättiin havainnoimalla asiakkaiden toteuttamaa käsidesinfektiota heidän tullessaan ja lähtiessään poliklinikan tiloista. Käsidesinfektion suorittamisesta seurattiin, toteutuiko käsidesinfektio vai ei, kuinka kauan käsidesinfektio kesti ja minkälaisella tekniikalla käsidesinfektio suoritettiin. Lisäksi seurattiin, kuinka paljon asiakas annostelee käsihuuhdetta käsiinsä. Havainnoinnin apuna käytettiin ennalta laadittua havainnointilomaketta.

Tulokset

Havainnointeja kertyi yhteensä 103, joista poliklinikalle tulijoita oli 54 ja lähtijöitä 49. Poliklinikalle tulleista (n=54) kymmenen desinfioi kätensä saapuessaan paikalle. Poliklinikalta lähtijöistä (n=49) kätensä desinfioi neljä. Kokonaisuudessaan (n=103) 19 % (n=14) desinfioi kätensä joko tullessa ja/tai lähtiessä poliklinikalta. Naisten ja miesten välillä löydettiin eroja, sillä naisista (n=37) 19 % suoritti käsidesinfektion, kun taas miehistä (n=66) 11 % suoritti käsidesinfektion.

Johtopäätökset

Aiemmin tehdyssä tutkimuksessa poliklinikalle saapuneista (n=58) ainoastaan kolme desinfioi kätensä, poliklinikalta lähteneistä (n=56) vain yksi suoritti käsidesinfektion ja kaikki käsidesinfektion suorittaneista olivat naisia. Tämän tutkimuksen tuloksiin verrattuna asiakkaiden käsihygienian toteutuminen oli parantunut jonkin verran koronaviruspandemian myötä. Molemmissa tutkimuksissa naiset desinfioivat kätensä useammin kuin miehet, joten voidaan kenties päätellä, että tieto käsihygienian tärkeydestä oli tavoittanut naiset paremmin. Tiedon levittämistä käsihygieniasta ja sen merkityksestä on syytä jatkaa. Tiedon tarjoaminen selkeästi ja helppolukuisesti asiakkaille on tärkeää ja voisi edistää käsihygienian toteutumista. Jatkotutkimuksena olisi hyvä seurata asiakkaiden käsihygienian toteutumista tasaisin väliajoin. 

Opinnäytetyöstä ja sen tuloksista tehty posteri

Opinnäytetyö Theseuksessa

Teksti
Sairaanhoitajaopiskelijat Aida Ristolainen ja Henna Ruotsalainen OHS19SM

Kuva
Kuvituskuva, Towfiqu Barbhuiya / Unsplash

 

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *