Mikä on oppimispolku ja miksi sitä kannattaa hyödyntää verkko-opetuksessa?

Digitaalinen maailma on täynnä tietoa ja sitä on tarjolla enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Siinä missä tämä tuo eteemme mahdollisuuksia, se luo myös haasteita. Verkko-oppimisen näkökulmasta tiedon runsaus aiheuttaa sen, että tiedon järjestelemiseen ja arviointiin voi mennä käyttäjältä paljonkin aikaa. Jos oma oppimissuunnitelma täytyy rakentaa pala palalta itse, käyttäjältä kuluu suunnitteluun resursseja, jotka olisi voinut käyttää ennemmin itse oppimisprosessiin. 

 

Oppimispolut (englanniksi Learning Pathway) luovat järjestystä informaatiotulvan keskelle. Oppimispolut tarjoavat samanlaista järjestystä ja suunnitelmallisuutta verkko-oppimiseen kuin vaikkapa opetussuunnitelma ja opettajajohtoinen luokkaopetus perinteisen oppimisen kontekstissa. Oppimispolku on järjestelmällinen kokonaisuus moduuleja tai kursseja, jotka johtavat käyttäjän lopulta tietyn aihepiirin osaajaksi. Oppimispolku tekee osakokonaisuudesta toiseen siirtymisestä vaivatonta, eikä käyttäjän näin ollen tarvitse itse kuluttaa resursseja oppimisen suunnitteluun. Oppimispolut toimivat karttana, joiden avulla käyttäjän on helppo navigoida opetusmateriaalin keskellä. 

Oppimispolut ovat siis mahdollisuus jäsentää opetusmateriaalia digitaalisessa maailmassa ja sujuvoittaa oppimisprosessia. Ne kuitenkin palvelevat myös ihmisen tarvetta mitata ja kokea edistymistä. Oppimispolun avulla käyttäjä näkee, mistä on aloittanut ja mihin voi odottaa päätyvänsä. Verkkopalvelussa on mahdollista visualisoida kaikki tapahtunut kehitys ja tarkoituksellisesti suunnata käyttäjän huomiota edistysaskeliin. Oman kehittymisen huomaaminen ja siihen keskittyminen voivat motivoida käyttäjää voimakkaastikin ja siten edistää myös verkkopalvelun käytön jatkamista.  

 

Kuvankaappaus Rockway musiikin verkko-opetuspalvelusta, jossa näkyy pianonsoiton perusteiden oppimispolku.

Kuva 1: Oppimispolkua voi visualisoida käyttäjälle kuvaavan otsikon alla sijaitsevilla kursseilla, jotka etenevät esimerkiksi vaikeustason huomioiden vasemmalta oikealle. Jatkuvuussuhteita voi vahvistaa myös numeroinnilla. (Kuvankaappaus https://www.rockway.fi/kurssi

 

Oppimispolkua suunnitellessa kannattaa muistaa hyödyntää olemassa olevan oppimismateriaalin koko potentiaali. Monet teemat ja taidot voivat sopia useampaan kontekstiin ja siksi sama materiaali voi olla osana useita oppimispolkuja. Jokainen oppimispolku on kuitenkin oma kokonaisuutensa ja hämmennyksen välttämiseksi sellaisena se kannattaa käyttäjälle esittää, vaikka siellä täällä onkin samoja materiaaleja.  

 

Kuvankaappaus Rockway musiikin verkko-opetuspalvelusta, jossa näkyy tarjolla olevat kosketinsoitinpolut.

Kuva 2: Kurssihakuun voi yksittäisten kurssien lisäksi nostaa esille tarjolla olevat oppimispolut (Kuvankaappaus https://www.rockway.fi/kurssi

 

Käyttöliittymässä oppimispolkuja voi ilmentää esimerkiksi numeroinnilla sekä länsimaisessa kulttuurissa vakiintuneilla lukusuunnilla, kuten vasemmalta oikealle tai ylhäältä alas. Myös erilaiset merkitykselliset värikooditukset voivat auttaa vaikkapa erottamaan oppimispolkuja toisistaan tai havainnollistamaan vaikeustason nousua. Oppimispolkua ja sen visualisointia on hyvä kantaa mukana myös kurssin sisällä, jotta käyttäjän on helppo seurata edistystään suuremmassa mittakaavassa kurssin sisäisen edistyksen lisäksi.  

 

LÄHTEET 

The Rapid Rise of Learning Pathways (s.a.). Shift. Viitattu 19.7.2022, saatavilla: https://www.shiftelearning.com/blog/the-rapid-rise-of-learning-pathways 

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *