Syksyn kuulumiset

KARITA-hankkeessa on saatu jo paljon aikaan, ja se onkin edennyt loppusuoralle. Eksoten hallinnoimassa hankkeessa on etsitty uusia vaikuttavia teknologisia ratkaisuja, jotka tukevat ikääntyneiden ihmisten kotona asumista. Oulun ammattikorkeakoulun vastuulla KARITA-hankkeessa on ollut tarkastella miten asiakaslähtöisyys ja eettisyys näyttäytyvät ikääntyneiden kotiin vietävien palvelujen kehittämisessä ja teknologian hyödyntämisessä kotona asumisen tukena. Syksyn aikana esitellään hankkeen tärkeitä tuloksia ja tuotoksia eri kanavissa. Tulossa on ainakin ikäihmisten verkostotapaamisia, ePosteriesitys Hoitotieteellisessä konferenssissa,  YAMK-opinnäytetyö, alueellinen sekä THL:n organisoima loppuseminaari ja hankkeen loppuraportti.

Uutta vahvistusta tiimiin

Olemme saaneet työryhmään mukaan Terhin, joka osallistuu hankkeen loppuvaiheen tehtäviin, on mukana tutkimusaineiston keräämisessä sekä osaltaan koordinoimassa KARITA-hankkeen eri yhteistyöverkostojen tapaamisia ja tilaisuuksia. Hän on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri, fysioterapeutti sekä koulutettu hieroja. Terhi on tullut mukaan tiimin avuksi ikäihmisten kuntoutuspuolelta: hän on työskennellyt yli kymmenen vuotta fysioterapeuttina asiakastyössä erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa.

Asiakastyön ohessa hän on ollut mukana eri kehittämistehtävissä, muun muassa kansallisessa Terveyskyla.fi:n sivuston Nivelreuma ja liikunta- osion sisällöntuottajana sekä polvi- ja lonkkatekonivelleikkauspotilaan digihoitopolun suunnittelussa. Lisäksi Terhi on työskennellyt Polar Electrolle sähköisen, Polar-teknologiaa käyttäviä, tieteellisiä tutkimuksia sisältävän kirjaston päivittäjänä, sekä Jyväskylän yliopiston monitieteisen kuntoutuksen verkostohankkeessa. Terhin vahvuudet ovatkin toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden vaikutusten ymmärtämisessä ikäihmisen arjessa, digitaalisten työkalujen kehittämisessä sekä toisaalta tieteellisen tiedon keräämisessä ja tulkitsemisessa.

Uuden kehittäminen ja yhteistyö motivoi hanketyössä

Teknologisia ja digitaalisia ratkaisuja ikäihmisten kotiin suunniteltaessa toiminnan tulee olla eettisesti kestävällä perustalla, jotta inhimillisyys, luotettavuus sekä tunne siitä, että valta osallistua itseensä vaikuttaviin päätöksiin säilyy. Eettisyys tuleekin huomioida jo kotiin vietävien palveluiden esihenkilötyössä. Samalla työntekijän, asiakkaan sekä ikäihmisen läheisen yksilöllinen ääni tulee kuulla ja tarpeet ymmärtää toimivien ratkaisujen saavuttamiseksi. Terhi toteaa, että Oamk:n hanketiimi on saanut selkeästi nostettua niin eettisyyden kuin asiakasosallisuuden teemat esille.

Hanketyössä Terhiä motivoi uuden kehittäminen sekä yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Haasteena hän mainitsee laajan hankekokonaisuuden haltuun ottamisen, mutta kiittää avuliaita tiimikavereitaan hyvin kohdennetusta perehdytyksestä ja positiivisesta yhteistyöstä. Muut tiimiläiset ovat innoissaan saadessaan mukaan vielä uuden jäsenen tiimiinsä, joka voi katsoa hanketta ja aikaansaannoksiamme uusin silmin ja tuoda vielä mukaan uutta näkökulmaa ja kehittämisehdotuksia, joita emme ole aiemmin osanneet huomioida.

 

Terhi Kälviäinen, projektisuunnittelija, KARITA-hanke
OAMK
terhi.kalviainen@oamk.fi

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *