KARITA-hanke päättyy, tulokset toimintamalleina Innokylässä

Karita-hanke päättyy vuodenvaihteessa ja samalla Oamk:n hanketiimin yhteinen matka tulee päätökseen. Matkalla olemme kohdanneet ylä- ja alamäkiä, mutta tavoitimme onnistuneesti hankkeellemme asetetut tavoitteet. Yhdessä olemme saaneet onnistumisen kokemuksia ja kannustaneet toisiamme epätoivon hetkillä. On ollut ilo työskennellä tiimissä, jossa olemme pystyneet hyödyntämään jokaisen vahvuuksia ja jokainen on voinut olla oma itsensä, kaikkien ideat ja ehdotukset on otettu avoimesti vastaan.  

Oamk:n osatoteutuksen kantavina teemoina on ollut asiakasosallisuus ja eettisyys ikääntyneiden kotiin vietävissä palveluissa. Näistä teemoista olemme työstäneet Innokylään  kaksi toimintamallia Asiakaslähtöinen tarvekartoitus – asiakasosallisuuden kokemusta edistämässä  ja Digiteknologialla tuetun kotona asumisen eettisen toiminnan malli. Jatkossa tarvitaan toimintamallien kehittämistä, pilotointia ja jalkauttamista käytäntöön. Toimintamallit tuovat kuitenkin jo esille keskeisiä näkökulmia, jotka täytyy huomioida teknologian käyttöönotossa kotona asumisen tukena.  

Tuloksien esittelyä loppuseminaarissa 

Yhdessä muiden Oulun seudun osatoteuttajien Oulun kaupungin ja FinCCHTA:n kanssa järjestimme loppuseminaarin 1.12.2022.  Saimme paikan päälle 14 osallistujaa ja lisäksi etäyhteyden päässä oli yli 40 kuulijaa. Paikan päällä oli myös teknologiayrityksiä esittelemässä arjen teknologioita ja osallistujilla oli mahdollisuus tutustua Oamk:n Mahdollistavaan kotiin. Loppuseminaarin alkupuheenvuoron piti Oamk:n sosiaali- ja terveysalan yksikönjohtaja Taina Junttila, jonka jälkeen Jukka Lähesmaa toi STM:n terveiset. Tämän jälkeen Oulun seudun osatoteuttajat pääsivät kertomaan työnsä tuloksista. 

Kuva 1. Oulun seudun osatoteuttajat valmiina loppurutistukseen

Oamk:n esityksessä keskityimme ikäihmisten kohtaamisiin ja ikäihmisille suunnatun tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksiin, joissa korostui ikäihmisen oma ääni. Johtajien ja esihenkilöiden kyselytutkimuksen tuloksien tarkastelussa keskityttiin eettiseen päätöksentekoon, tiedolla johtamiseen ja asiakasosallisuuteen.  Henkilöstöaineistoa käsiteltiin eettiseen osaamiseen ja osaamistarpeisiin liittyen.

 

Kuva 2. Essi Xiong ja Tarja Rautio edustavat Oamk:n hanketiimiä

Esityksen jälkeen käytiin vilkasta keskustelua henkilöstön asenteista ja motivaatiosta teknologian käyttöönottoa kohtaan ja kuinka henkilöstön asenne voi olla jopa sen esteenä. Teknologiamyönteisyys tai vastaisuus ei kuitenkaan välttämättä johdu pelkästään vain henkilöstön omista asenteista vaan tähän vaikuttaa laajemmin mm. organisaation toimintatavat, teknologiaosaaminen, koulutusmahdollisuudet ja yhteiset toimintamallit tai niiden puute. Teknologiaan liittyvälle koulutukselle ja yhteisille toimintamalleille on suuri tarve ja tällä voitaisiin osaltaan vaikuttaa ja muuttaa asenteita. Keskustelua herätti myös ikääntyneen asema ja oman tahdon kuuleminen teknologian käyttöönotossa. Ikääntyneet keskustelevat paljon teknologian eettisyydestä ja siitä, kuinka paljon voivat lopulta itse vaikuttaa teknologian käyttöönottoon. Kuulijat pohtivat, voisivatko teknologian käyttöönottoon liittyvät asiat olla osana hoitotahtoa.

Miten tästä eteenpäin? 

Eettisyyden ja asiakasosallisuuden teemat digiteknologialla tuetussa kotona asumisessa on tehty näkyviksi. Ikäihmisten ääni on saatu kuuluvaksi ja henkilöstön eettistä osaamista on kartoitettu. Karita-hanke loppuu, mutta eettisen toiminnan mallin kehitystyö jatkuu muissa foorumeissa. Innokylään luotu digiteknologialla tuetun kotona asumisen eettisyyden toimintamalli on mukana Ikäteknologian kansallisessa koordinaatiomallin suunnitelmassa, toimenpiteessä: Osaamisen kehittäminen ja ammattilaisten kouluttaminen. Lisäksi osatoteutuksen kyselytutkimuksien tulokset raportoidaan tieteellisinä artikkeleina sekä muissa ammattilehdissä hankkeen jälkeen. 

Suuri kiitos yhteistyöstä KARITA-hankkeen osatoteuttajille Eksotelle, LAB:lle, Oulun kaupungille ja FinCCHTA:lle sekä kiitos THL:lle ja STM:lle hankkeen toteutuksen tukemisesta. Hankkeen kuulumisten päivitys tässä blogissa ja sosiaalisessa mediassa päättyy, mutta lisätietoa KARITA-hankkeesta ja Oamk:n osatoteutuksen vaiheista voit lukea Innokylästä ja blogista.  

Kiittäen Oamk:n hanketiimi Essi, Tarja, Sanna, Nina, Anne ja Terhi

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *