Mahdollistaako vanhustenhuolto yksilöllisyyden toteutumisen palveluissaan?

Vanhusten asuminen ja asumisolosuhteet ovat luontaisia pohdinnan aiheita vanhusten asumispalveluita tuottavissa yksiköissä ja kotihoidossa työskentelevien hoitotyöntekijöiden parissa – ainakin meidän. Hoitohenkilökunnan vähyys ja sen tuoma työilmapiirin kireys kiireen keskellä ovat tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa...