Terveysteknologian lisääntyminen haastaa hoitotyön

Terveysteknologia on ollut osa terveydenhuoltoa jo pidemmän aikaa. Vaikka uusi terveysteknologia mahdollistaa paljon ja siitä on valtavasti hyötyä, liittyy siihen väistämättä myös haasteita.

Olemme saaneet itse havaita hoitotyössä, että teknologia kehittyy ja sen määrä kasvaa niin valtavalla vauhdilla, ettei hoitohenkilöstöä aina ehditä edes kouluttamaan uusien laitteistojen ja ohjelmien käyttöön. Tulisi kuitenkin muistaa, että terveysteknologian hallinta on merkittävä osa potilasturvallisuutta.

Tänä päivänä potilastietojen kirjaaminen ja elintoimintojen tarkkailu ovat yleisimmät esimerkit päivittäisestä teknologian käytöstä hoitotyössä.  On tärkeää kiinnittää huomioita myös uuden teknologian käytettävyyteen: esimerkiksi telemetriaseurannan onnistuminen on usein riippuvainen verkkoyhteyksien toiminnasta, mikä voi rajoittaa laitteen käyttöä sairaaloiden eri osastoilla. Teknologian kehittyessä ja monipuolistuessa tulisi laitteiston olla ajantasaista ja verkon toimiva koko yksikössä.

Teknologian haltuunotto voi olla haastavaa ikääntyneille

Tänä päivänä Suomen suurin asiakasryhmä terveydenhuollossa on ikääntyvä väestö, ja tälle kohderyhmälle teknologia on usein ulottumattomissa, eikä heillä kaikilla aina ole tarvittavaa tietotaitoa sen hyödyntämiseen. Ikääntyneille tulisi tarvittaessa mahdollistaa terveyspalvelujen käyttö kasvotusten, ettei tarvittava hoito, ohjaus ja lääkitys jäisi toteutumatta.

Tällä hetkellä kehitystyön alla on iäkkäille kohdennettuja turvallisuuspalveluita, jotka tukevat kotona-asumista. Onko kuitenkaan mahdollisuutta tarjota tarvittavaa perehdytystä teknologiaan, sillä esimerkiksi jo annosjakelun kautta tuleva lääkityskin voi olla joillekin haastavaa?

Kolikossa on aina kaksi puolta

Yksityishenkilöillä on mahdollista erilaisten puhelin- ja tietokonesovellusten avulla seurata omaa terveydentilaansa päivittäin. Toisaalta tämä on erittäin positiivinen ilmiö, mutta voi aiheuttaa  osalla henkilöistä tarpeetonta huolta, mikä puolestaan voi aiheuttaa tarpeetonta kuormitusta terveydenhuollon lääkärinvastaanotoilla. Kyseisiin ohjelmistoihin liittyy myös väistämättä tietosuojariskejä. Kuinka moni sovellusten käyttäjistä lukee sopimusehdot huolellisuudella läpi?

Etäohjausta on suositeltavaa hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa pitkäaikaissairauksien omahoiton ohjauksessa kasvokkain tapahtuvan ohjauksen rinnalla. Uusi teknologia on tervetullut lisä hoitotyöhön, mutta mielestämme inhimillistä ja eettistä kohtaamista ei saa koskaan unohtaa.

Teksti: Sairaanhoitajaopiskelijat Jarno Friimäki, Riina Hurnasti, Saara Leppänen & Jaana Viitanen


Tämä kirjoitus kuuluu sarjaan, jota kirjoittivat syyslukukaudella 2022 Oulaisten kampuksella Kiireetön avohoitotyö -syventäviä opintoja opiskelleet sairaanhoitajaopiskelijat.

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *