Vuorovaikutustaidot arjessa ovat hyvinvoivan työyhteisön salaisuus

Tämä blogi paljastaa vuorovaikutustaitojen merkityksen työhyvinvoinnille ja tarjoaa vinkkejä
niiden kehittämiseen. Arjen vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä kaikille työntekijöille, olitpa
sitten työelämää vasta aloittamassa tai jo kokenut työelämän ammattilainen. Hyvinvoivan
työyhteisön rakentamisessa vuorovaikutustaidoilla on merkittävä rooli. Hyvinvoivat työntekijät
ovat motivoituneempia ja sitoutuneempia työhönsä, mikä edistää työpaikan hyvinvointia,
tuottavuutta ja menestystä.

Työpaikalla on erilaisia ihmisiä, joilla on erilaiset persoonallisuudet, tavoitteet ja työskentelytavat. Hyvät vuorovaikutustaidot auttavat ihmisiä ymmärtämään toisiaan paremmin ja välttämään väärinkäsityksiä. Ne voivat myös auttaa ihmisiä työskentelemään paremmin yhdessä ja
saavuttamaan yhteiset tavoitteet.

Tulevaisuudessa työpaikoilla tulee olemaan yhä monimuotoisempia työyhteisöjä, joissa on erilaisia taustoja ja kulttuureita edustavia ihmisiä. Tämän vuoksi arjen vuorovaikutustaidot korostuvat entisestään, ja tulevaisuuden menestyjät ovat niitä, jotka osaavat huomioida ja kunnioittaa monimuotoisuutta. Erilaisuus saattaa haastaa kohtaamisia ja juuri se luo tarpeen tunne- ja vuorovaikutustaitojen käytölle työelämässä. Esimerkiksi työ voi koostua lyhyistä projekteista eri ihmisten kanssa, jolloin vuorovaikutustaitojen harjoittelu auttaa kohtaamaan näitä uusia tilanteita.

Hyvät arjen vuorovaikutustaidot auttavat kommunikoimaan selkeästi ja tehokkaasti,
kuuntelemaan toisia ihmisiä ja ratkaisemaan konflikteja. Mieli ry:n mukaan myönteistä ja rakentavaa vuorovaikutusta on esimerkiksi:

 • läsnäolo ja kuuntelu
 • rohkaisu ja kannustaminen
 • myönteisestä lähtevä palaute
 • tuki ja myötätunto
 • huomioiminen ja ilahduttaminen

On aika kehittää vuorovaikutustaitojasi

Kehittämällä vuorovaikutustaitojasi voit parantaa työpaikan ilmapiiriä ja vahvistaa yhteistyötä
työkavereiden kanssa. Tässä vinkkejä vuorovaikutustaitojen kehittämiseen.

 1. Opettele kuuntelemisen taitoa. Älä keskeytä tai arvostele toisia ihmisiä, vaan pyri
  kuuntelemaan heitä kokonaisvaltaisesti. Kiinnitä huomiota myös kehon kieleen ja eleisiin,
  jotta voit ymmärtää paremmin viestin takana olevan merkityksen.
 2. Ilmaise ajatuksesi selkeästi ja ymmärrettävästi. Vältä monimutkaisia lauserakenteita ja käytä tarvittaessa esimerkkejä, jotta viestisi tulee paremmin ymmärretyksi.
 3. Ole avoin uusille ideoille ja näkökulmille, ja rohkaise muita jakamaan omiaan. Pyri olemaan myös rehellinen ja suora, sillä se luo luottamusta ja auttaa välttämään turhia
  väärinkäsityksiä.
 4. Etsi tilaisuuksia, joissa voit harjoitella vuorovaikutustaitoja, esimerkiksi tiimipalavereja tai neuvotteluja.
 5. Yritä asettua toisen henkilön asemaan ja ymmärtää hänen näkökulmaansa. Kehitä
  empatiakykyäsi kuuntelemalla toisten ihmisten tunteita ja yrittämällä nähdä asioita heidän
  näkökulmastaan.
 6. Pyydä säännöllisesti palautetta vuorovaikutustaidoistasi ja pyri hyödyntämään sitä
  kehityksessäsi.

Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehdessä kerrotaan lisää, millä keinoilla jokainen voi
parantaa työyhteisönsä vuorovaikutusta. On tärkeää muistaa, että jokaisella ihmisellä on omat
vahvuutensa ja kehitettävät alueensa. Jokaisen kannattaa löytää ne alueet, joilla haluaa kehittyä ja asettaa realistisia tavoitteita niiden suhteen.

Työyhteisön erilaisissa kohtaamistilanteissa voimme vaikuttaa toisiimme ja vastavuoroisesti oppia toisiltamme vain, jos asenteemme ovat avoimet. Tulevaisuuden unelmien työelämässä ihmiset
keskustelevat avoimesti mielipiteistään ja ajatuksistaan. Tämä edistää myös innovaatiota ja uusien ideoiden syntymistä.

Arjen vuorovaikutustaidot ovat siis tärkeitä taitoja, joita jokaisen tulisi kehittää menestyäkseen työelämässä. Näiden taitojen avulla luodaan työpaikka, jossa ihmiset voivat kasvaa sekä yksilöinä että tiimin jäseninä. Jokainen voi edistää unelmien työelämää kehittämällä omia vuorovaikutustaitojaan ja rohkaisemalla muita tekemään samoin.

Aino Koutonen, Hanne Hummelholm, Nina Kymäläinen ja Kati Miettunen

Blogin kirjoittajat ovat Oamkin Johtamisen ja työhyvinvoinnin YAMK-opiskelijoita, ja he järjestävät aiheesta myös Unelmien työelämä -seminaarin. Maksuton tapahtuma järjestetään etänä ja livenä Oulussa 12.5.2023. Seminaarin teemoina ovat vuorovaikutus, tunnetaidot ja psykologinen turvallisuus.

#vuorovaikutustaidot #työhyvinvointi #unelmientyöelämä #oamk

Lue myös blogisarjan edellinen artikkeli

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *