Huom! Oamkin blogi poistuu käytöstä
Osana verkkoympäristön uudistustyötä blogisivusto poistuu käytöstä 30.6.2024. Blogien kirjoittajat vastaavat omien tekstien talteenottamisesta ja arkistoimisesta. Ajankohtaisten blogien julkaisemista kannattaa tarjota Oamk Journalille. Blogi on saatavilla lukutilassa sisäverkosta 31.12.2024 saakka.

Monimuotoiset oppimisympäristöt tukevat monimuoto-opiskelijoiden oppimista

Monimuoto-opiskelu edellyttää opiskelijalta aktiivista opiskeluotetta, motivaatiota ja vastuunottoa omasta oppimisesta. Toteutusmuoto sopii erityisen hyvin työssäkäyville henkilöille, koska opinnoissa pystyy vaikuttamaan opintojen aikatauluihin enemmän kuin päivätoteutuksessa. Tämä itsenäisen opiskelun vapaus on monimuoto-opiskelun tärkein etu, mutta jonkun opiskelijan kohdalla se voi olla toisaalta jonkinlainen “sudenkuoppa” opintojen etenemiselle.

Piirros madosta, joka lukee kirjaa nojatuolissa.

Monimuotoiset oppimistyylit

Monimuotototeutuksessa opintojen aikatauluihin voi itse vaikuttaa paljon, jolloin myös oman opiskeluaikataulun suunnittelun merkitys korostuu. Kalenterointiin on hyvä varata riittävästi aikaa kurssien alussa, jotta myöhemmin voi säästyä monilta hikipisaroilta tehtävien palautusten takarajojen (deadline) lähestyessä.

Opintojen aikataulutuksen ollessa pääosin opiskelijoiden omissa käsissä, olisi opetuksessa tärkeää huomioida myös eri oppimistyylit. Oppimistyylejä kuvataan eri lähteissä monilla eri tavoilla ja eri käsitteillä. Oppimistyyliin vaikuttavat yksilön ominaisuudet, ympäristö ja opittava asia. Hyvä oppija osaa vaihtaa oppimistyyliä tehtävän tai tilanteen mukaan.

Opetuksessa ja oppimisessa voidaan hyödyntää myös monikanavaisuutta. Sillä tarkoitetaan useamman aistin hyödyntämistä oppimisen tukena. Eri aistien kautta saadut havainnot voivat tukea asioiden mieleen painamista.

Monipuoliset sähköiset opetusmateriaalit

Oppimisympäristön tulisi mukautua opiskelijoiden monenlaisiin tarpeisiin, joten tarvitaan erilaisia polkuja oppimiseen. Moodle-oppimisympäristö on ahkerassa käytössä meillä monimuoto-opiskelijoilla, joten sen tulisi olla ulkoasultaan selkeä ja helppokäyttöinen sekä yhdenmukainen kaikilla opintojaksoilla. Jo jaksojen suunnitteluvaiheessa olisi hyvä huomioida erilaiset oppijat. Materiaalien tulisi olla riittävän haastavia ja monipuolisia, mutta täytyisi olla saatavilla myös tukea ja ohjausta niitä tarvitseville.

Moodle on oppimisympäristönä kätevä ja helppokäyttöinen, mikä on tärkeää opiskelumotivaation kannalta. Olemme tehneet sellaisen havainnon, että eri opintojaksojen Moodle-materiaalit poikkeavat toisistaan monipuolisuudeltaan. Monilla kursseilla on omaan tahtiin tehtäviä verkkokursseja, luettavia oppaita ja artikkeleita, tehtäviä sekä luentotallenteita, joita voi kuunnella omaan tahtiin. Toisilla kursseilla voi olla tallenteiden lisäksi luentodiat, joita voi lukea jälkeenpäin ja kerrata niistä tenttiin.

On myös sellaisia kursseja, joiden Moodle-materiaalit koostuvat pitkälti itsekseen luettavista materiaaleista, kuten erilaisista artikkeleista. Jos viiden opintopisteen kurssin toteutuksessa on laskettu yli 80 tuntia parin yksilö- ja ryhmätehtävän tekemiselle sekä itseopiskelulle, niin millaisella todennäköisyydellä opiskelija käyttää artikkelien itsenäiseen lukemiseen kymmeniä tunteja? Totuus on kuitenkin se, että opetusresurssit ovat rajalliset ja siihen on tyytyminen.

Luentoja ilman luokkahuonerajoja

Ihmisillä voi olla erilaisia mieltymyksiä opiskelupaikan tai -ajan suhteen. Yksi hyvä opiskelupaikka, joka meillä tuli mieleen, on lenkkipolku. Mikä olisikaan sen mukavampaa, kuin yhdistää rentouttava urheiluharrastus ja opiskelu! Lenkillä voi laittaa kuulokkeista kuulumaan jonkun luentotallenteen ja tuntea oppimisen iloa. Tämä tietysti edellyttäisi sitä, että auditiiviset, kuulemalla oppivat opiskelijat löytäisivät kaikilta kursseilta runsaasti luentotallenteita.

Teksti: Sairaanhoitajaopiskelijat Sini Lyytikäinen, Reetta Hentilä & Anu Jaara


Tämä kirjoitus kuuluu sarjaan, jota kirjoittavat kevätlukukaudella 2023 Oulaisten kampuksella Kiireetön avohoitotyö -syventäviä opintoja opiskellevat sairaanhoitajaopiskelijat.

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *