Pehmeät taidot ovat työelämän kovin menestystekijä

Tässä blogissa käsittelemme, mitä hyötyjä pehmeistä taidoista on työelämässä ja muussa elämässä, sekä miten niitä voi kehittää paremmiksi. Pehmeiden taitojen avulla voi menestyä rekrytointiprosesseissa ja erityisesti esihenkilötyössä pehmeät taidot korostuvat. Unelmien työelämä -tapahtumassa Linnanmaan kampuksella 12.5.2023 perehdymme johtamisen ja työhyvinvoinnin ajankohtaisiin aiheisiin.

Pehmeistä taidoista voidaan käyttää myös nimitystä ihmistaidot tai englanniksi soft skills. Nämä ovat taitoja, ominaisuuksia ja toimintamalleja, jotka kuvaavat, miten työskentelet ja olet vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Koviin taitoihin (hard skills) lasketaan kuuluvaksi kyvyt ja tiedot, joita voidaan oppia koulutuksen ja kokemuksen kautta.

Vaikka pehmeät taidot ovat tärkeitä, tarvitaan edelleen myös kovia taitoja. Tietyt tutkinnot ja esimerkiksi IT-taidot sekä kielitaito ovat välttämättömiä monissa tehtävissä. Pehmeät taidot myös auttavat kovien taitojen oppimisessa. Oppimiseen tarvitaan oikeanlaista asennetta ja motivaatiota.

Työelämässä menestymiseen pehmeät taidot vaikuttavat kuitenkin merkittävästi enemmän kuin kovat taidot. LinkedInin vuonna 2019 tehdyn tutkimuksen mukaan 92 % rekrytoivista esihenkilöistä oli sitä mieltä, että pehmeät taidot ovat yhtä tärkeitä tai tärkeämpiä kuin kovat taidot.

Pehmeät taidot ovat kasvattaneet merkitystään teknologiakehityksen myötä, kun monet työt on pystytty korvaamaan automaatiolla. Ihmisten työtehtävät ovat yhä kompleksisempia, jolloin tarvitaan nopeaa ongelmanratkaisukykyä ja vuorovaikutustaitoja sujuvan tiimityön mahdollistamiseksi. Myös luovuuden ja uteliaisuuden merkitys nousee kiihtyvää vauhtia muuttuvassa työelämässä. Tarvitsemme uusia taitoja, joita ei voida korvata tekniikalla.

Mihin esihenkilö tarvitsee pehmeitä taitoja?

Ehkä pitäisi kysyä, onko esihenkilöllä mitään sellaisia tehtäviä, missä EI tarvittaisi pehmeitä taitoja? Erityisesti esihenkilötyössä nämä taidot ovat äärimmäisen tärkeitä, sillä juuri pehmeillä taidoilla rakennetaan psykologista turvallisuutta.

Esihenkilöllä tulee olla tunneälykkyyttä: taitoa ymmärtää omia ja toisten tunteita. Tunnetaidot ja sosiaalinen älykkyys auttavat myös käsittelemään esihenkilötyön henkistä vaativuutta. Esihenkilön läsnäolotaidot, aito kiinnostus ja taito kuunnella välittävät vastapuolelle arvostusta ja merkityksellisyyden kokemusta. Empaattinen esihenkilö haluaa aidosti edistää työntekijöidensä hyvinvointia. Mikä voisikaan olla tärkeämpää, kun katsoo tämän hetken työuupumustilastoja?

Mikäli haluat edetä esihenkilötehtäviin, tai ylipäätään urallasi, panosta viestintä- ja vuorovaikutustaitoihin. Hybridityön myötä näiden taitojen merkitys nousee entisestään. Usein ainoa käytössä oleva aistimme on kuulo, jolla vastapuolta voimme tulkita. Emme voi lukea toisten eleitä tai kehonkieltä, ellemme näe toista. Tarvitaan myös älykkyyttä osata mukauttaa viestin sävy tilanteeseen sopivaksi. Rakentavaa palautetta annettaessa sanat tulee osata asetella tarkoin, ja tiukoissa neuvotteluissa pystyä pysymään asiassa ja tunteet kurissa.

Miten pehmeitä taitoja voi kehittää?

Pehmeät taidot ovat osa persoonallisuuttasi. Tutustu omiin vahvuuksiisi ja heikkouksiisi, opi tuntemaan myös asiat, joita tulisi kehittää. Kannattaa siis lähteä liikkeelle itsetuntemuksen lisäämisestä. Ole avoin palautteelle ja utelias oppimaan uutta. Jatkuva oppiminen on äärimmäisen tärkeä menestymisen edellytys. Oppiminen vaatii aika ajoin astumista mukavuusalueesi ulkopuolelle. Kannattaa myös tarkkailla muita: miten kollegat ja esihenkilöt viestivät ja esiintyvät. Ihmiset ovat aina oppineet muita matkimalla.

Työnhaussa pystyt erottautumaan paremmin, kun osaat tuoda esiin pehmeitä taitojasi sekä CV:ssä että haastattelutilanteessa. Voit kertoa niistä vaikkapa esimerkkien avulla. Miten pehmeät taidot auttoivat tärkeän tavoitteen saavuttamisessa, tai miten voisit uudessa tehtävässä menestyä vahvuuksiasi hyödyntämällä. Pehmeät taitomme ovat siirrettävissä moneen erilaiseen työtehtävään. Näitä taitoja kehitämme läpi elämän: koulussa, harrastuksissa, ystävien kanssa ja työelämässä. Pehmeät taidot ovat ehdottomasti työelämän kovin juttu!

Blogin ovat kirjoittaneet Oamkin Johtamisen ja työhyvinvoinnin Yamk -opiskelijat Kati Kotka, Johanna Keturi, Ruusu Toivonen ja Nea Virtavuo.

Maksuton Unelmien työelämä -tapahtuma järjestetään etänä ja livenä Oulussa 12.5.2023. Tapahtuman teemoina ovat vuorovaikutus, tunnetaidot ja psykologinen turvallisuus. Ilmoittaudu tapahtuman etäosallistujaksi viimeistään 10.5. TÄÄLLÄ.

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *