Triageprotokollan soveltuvuus potilastyöhön

Triage tarkoittaa potilasluokittelua potilaan kiireellisyyden mukaan. Sen syvällinen sanoma on, että potilaan hoidon tarpeen arvion mukainen hoito aloitetaan hoidon tarpeen kiireellisyyden mukaan. Voidaankin sanoa, että kyseessä on siis toisin sanoen ”vuoronumero”. (Kantonen 2007.)

Triage

Mikael Miettinen ja Riikka Pyykkönen selvittivät opinnäytetyönään kyselytutkimuksen avulla triageprotokollan soveltuvuutta potilastyössä Kalajoen vastaanotolla. Tulosten perusteella työntekijät kokivat työkokemuksella olevan suuri merkitys potilaiden luokittelussa, sillä sen koettiin tuovan varmuutta luokitteluun. Suurimpana haasteena tutkittavat kokivat triagekoulutuksen puutteen, jonka vuoksi taidot sen käyttöön koettiin kohtalaiseksi.

Työntekijät kokivat triagen olevan hyödyllinen siinä, että resurssit pystytään nyt paremmin kohdentamaan kiireellisimpiin potilaisiin. Työn joustavuuteen tai kiireen vähentymiseen sillä ei oltu koettu vaikutusta. Vastaajat ehdottivat myös triagen käytön laajentamista potilastietojärjestelmään siten, että se edistäisi moniammatillista yhteistyötä eikä olisi ainostaan hoitajien työväline.

 

Miettinen ja Pyykkönen toteuttivat opinnäytetyönsä kypsyysnäytteet postereina, joista voit lukea lisää tutkimuksen tuloksista:

Posteri_Triageprotokollan soveltuvuus 2023_Pyykkönen

Posteri_Triageprotokollan soveltuvuus 2023_Miettinen

 

Opinnäytetyön raportti on luettavissa kokonaisuudessaan Theseuksessa.

 

Lähteet

Kantonen, Jarmo 2007. Yhteispäivystyksen kiireellisyysryhmittely. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodeicim. Aikakauslehti Duodeicim (13). Hakupäivä 21.11.2022. https://www.duodecimlehti.fi/duo96605

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *