Huom! Oamkin blogi poistuu käytöstä
Osana verkkoympäristön uudistustyötä blogisivusto poistuu käytöstä 30.6.2024. Blogien kirjoittajat vastaavat omien tekstien talteenottamisesta ja arkistoimisesta. Ajankohtaisten blogien julkaisemista kannattaa tarjota Oamk Journalille. Blogi on saatavilla lukutilassa sisäverkosta 31.12.2024 saakka.

Tekoäly apuna asiantuntijatyössä

Tekoälyn käyttö ja hyödyntäminen työelämässä lisääntyy voimakkaasti. Tässä blogissa otamme kantaa tekoälyn käytön yleisyyteen ja käyttökohteisiin hyvin käytännönläheisesti. Pyrimme myös rohkaisemaan ja antamaan perusteluja sille, miten ja miksi muutokseen kannattaa lähteä mukaan.

Etlan tutkimuksen mukaan noin viidesosa suomalaisista työskentelee ammateissa, joiden työtehtävistä vähintään puolet on altistunut generatiiviselle tekoälylle. Melko suuressa osassa ammatteja on vähintään lievää altistumista ja vain harvoissa ammateissa altistuminen on suurta. Tutkimuksen mukaan generatiivisen tekoälyn vaikutus on pikemminkin ihmistyötä täydentävä kuin sitä korvaavaa ja parhaiten valmistaudumme tulevaan muutokseen kokeilemalla ja hyödyntämällä tekoälyä mahdollisimman etupainotteisesti.

Oulun ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijoiden ja Verkotu Solution Oy:n yhteistyöllä keväällä 2024 toteutetun Tekoälyn käyttö pk-yrityksissä -kyselyn tulosten perusteella lähes puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä hyödyntää jo tekoälyä liiketoiminnassaan, ja kolmasosallakin käyttöönottaminen on jo suunnitteilla. Tekoälyä hyödynnetään muun muassa ideoinnissa, tekstien tuottamisessa ja kääntämisessä, kuvien luomisessa ja muokkaamisessa sekä markkinoinnissa kyselylomakkeiden, markkinointimateriaalien ja tuotekuvausten luomisessa. Yrityksissä arvostetaan tekoälyn eri käyttömahdollisuuksien tuntemista ja sen potentiaalien ymmärrystä sekä siihen liittyvän osaamisen jakamista muille. 

Kartoitimme tekoälyn käyttöä työelämässä Johtamisen ja työhyvinvoinnin ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavan ryhmämme osalta

Kyselymme tulosten perusteella suurimmalla osalla työpaikoista hyödynnetään jo tekoälyä ja vastaajista 84% oli myös itse käyttänyt tekoälyä työssään. Käytetyimmät tekoälysovellukset olivat selkeästi ChatGPT ja Copilot. Tekoälyn vaikutuksen työtehtäviin tai niiden sisältöön lähitulevaisuudessa suhtauduttiin lähes poikkeuksetta positiivisesti. Uskottiin ja toivottiin, että tekoäly tulee helpottamaan työntekoa avustamalla rutiinitöissä, datan käsittelyssä ja analysoinnissa sekä raportoinnissa. Erään vastaajan sanoin: “Oma työni on lähinnä tekstien pyörittelyä, niin tulevaisuudessa odotan tekoälyltä erittäin paljon. Se tekee tekstien raakaversiot puolestani, se voi myös esitarkastaa asiakirjoja, se muokkaa esitysmateriaalini saavutettaviksi, tekstittää videoni käden käänteessä, se automatisoi erilaiset järjestelmäkirjaukset ym.”. Useammassa vastauksessa uskottiin tekoälyn olevan tärkeässä roolissa vapauttamassa työaikaa ihmisten johtamiselle ja kohtaamiselle ja siten auttavan tehostamaan ja parantamaan myös esihenkilötyön laatua, jota monesti tehdään yhä pienenevillä resursseilla.

Ryhmämme Tulevaisuuden työelämätaidot -asiantuntijapäivässä 17.5.2024 keskustelimme myös siitä, miten tekoälyn avulla voi parantaa työhyvinvointia ja miten lähteä liikkeelle tekoälyn hyödyntämisessä. Työhyvinvoinnin osa-alueella tekoälyn käyttökohteita voivat olla esimerkiksi: ajanhallinta- ja taukojumppavinkit, ideat tyky-päiviin ja yhteisöllisyyden edistämiseen, työhyvinvointi- ja pulssikyselyt, henkilöstödatan seuranta ja sieltä tarvittavien kehityskohteiden esille nostaminen sekä organisaatiokulttuurianalyysit. Alkuun pääsee vain rohkeasti kokeilemalla: tekoälyä voi pyytää kääntämään sähköposteja, parantelemaan käännöksiä, tiivistämään artikkelin, luomaan lyhyitä tekstipätkiä tai kuvia, voi hakea ideoita koulutusmateriaaliin tai vaikka ruokareseptiin.

Tekoäly on jo joka tapauksessa täällä ja sen hyödyntäminen asiantuntijatyössä lisääntyy. Käytetään sitä viisaasti huomioimalla eettiset, tieto- ja yksityisyydensuojaan sekä esimerkiksi tekijänoikeuksiin liittyvät näkökohdat. Pidetään myös huolta työhyvinvoinnista ja hyödynnetään tekoälyn siihen tuomia mahdollisuuksia: meillä itsellämme on sekä vastuuta että vaikutusmahdollisuuksia siihen, kiihdytämmekö oravanpyörää ennestään vai käytämmekö vapautuvan ajan pieneen pysähdykseen, tauko- tai jumppahetkeen, osaamisen kehittämiseen tai muuhun luovaan toimintaan, jolla tuetaan työhyvinvointia ja tuottavuutta.

Blogin ovat kirjoittaneet Johtamisen ja työhyvinvoinnin YAMK opiskelijat: Sanna Aario, Pauliina Bomström, Nina Haukipuro, Mari Pirkola

 

LÄHTEET

Oulun ammattikorkeakouluopiskelijoiden ja Verkotu Solutions Oy:n Tekoälyn käyttö pk-yrityksissä -kysely

 

 

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *